Gå direkt till innehåll

Kategorier: barnombudsmannens årsrapport

Barnombudsmannens årsrapport överlämnas idag till regeringen: Hur dåligt måste man må egentligen? Samhällets insatser för att främja barns psykiska hälsa

Allt fler barn uppger att de har psykiska besvär och fler barn söker kontakt med vården för psykisk ohälsa. Behandling med psykofarmaka ökar kraftigt och det är också stor skillnad i förskrivningen mellan regionerna.
Förra året fick knappt 100 000 barn vänta längre på en utredning hos barn- och ungdomspsykiatrin än vårdgarantins trettio dagar. Det är en ökning med nästan 80 procent under de se

Alla tar ju inte ansvar - Barnombudsmannen överlämnar årsrapport 2021 till regeringen

Barnombudsmannens årsrapport 2021 Alla tar ju inte ansvar - Barnkonventionen som lag under en samhällskris fokuserar på barns rättigheter under den pågående covid-19-pandemin. I rapporten har vi tittat närmare på vad de olika beslut som fattats har inneburit för barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.
- Covid-19-pandemin har inneburit stora omställningar och de åtgärder som vi

Barnombudsmannen vill ha tidigare upptäckt, bättre stöd och snabbare rättsprocess för barn som upplevt våld i nära relationer

Idag lämnar Barnombudsmannen över sin årsrapport till regeringen. I årets arbete har vi lyssnat till barn och unga som upplevt våld och övergrepp i nära relationer. Barnombudsmannen har tre förslag på förändringar i lagstiftningen för att dessa barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det handlar om tidigare upptäckt, bättre stöd och snabbare rättsprocess.

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm