Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Resultat från fas III-studien FIDELIO-DKD presenterades vid American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week 2020.

FIDELIO-DKD visade att finerenone jämfört med placebo signifikant minskade både kardiovaskulära- och njurrelaterade händelser hos patienter med typ 2-diabetes (T2D) och kronisk njursjukdom (CKD).

Finerenone i tillägg till standardbehandling minskade signifikant risken för det sammansatta primära effektmåttet (tid till njursvikt, bibehållen reduktion av estimerad glomerulär filtreringshastighet (eGFR) ≥ 40% från utgågnsvärdet och under en period av minst fyra veckor eller njurrelaterad död) med 18% (relativ riskminskning, HR 0,82 [95% KI, 0,73-0,93; p = 0,0014]) under en median uppföljningstid på 2,6 år. Antalet patienter som krävdes för att förhindra en primär sammansatt utfallshändelse var 29 [95% KI 16-166]. Finerenone minskade dessutom det sekundära- och kardiovaskulära kombinerade utfallsmåttet (tid till kardiovaskulära död, icke-fatal hjärtinfarkt eller stroke, eller sjukhusinläggning med hjärtsvikt) med 14% (relativ riskminskning, HR 0.86 [95% KI, 0.75-0.99; p=0.0339]).

FIDELIO-DKD, som ingår i det hittills största kliniska fas III-programmet för patienter med CKD och T2D med ett primärt sammansatt effektmått med njurspecifika resultat hos denna patientkategori.

Trots tillgängliga behandlingar som fokuserar på både hemodynamiska och metaboliska sjukdomsmekanismer, så kvarstår en betydande risk för njursjukdomsprogression hos patienter med samtidig CKD och T2D. De lovande resultaten har just publicerats i The New England Journal of Medicine (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2025845) och styrgruppen bakom studien består bland andra av professor Peter Rossing, som är ledare för komplikationsgruppen vid Steno Diabetes Center Köpenhamn, Danmark.

”Det finns cirka 460 miljoner människor världen över med diabetes, och av dem har 30-40 procent njursjukdom. Det är därför det är mycket positivt att det nu finns ytterligare en möjlighet att behandla dem” säger han.

Om Finerenone

Finerenone (BAY 94-8862) är en selektiv icke-steroid mineralokortikoidreceptorantagonist (MRA) som blockerar många av de skadliga effekterna som överaktivering av mineralokortikoidreceptorn (MR) medför. MR-överaktivering spelar en stor roll för utveckling av njur- och kardiovaskulära skador genom inflammatoriska och fibrotiska processer.

Om studien

FIDELIO-DKD (FInerenone för att minska kiDnEy-faiLure och dIsease prOgression vid diabetisk njursjukdom) är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupp, händelsestyrd fas III-studie som undersökte effekten och säkerheten av finerenone i jämförelse med placebo i tillägg till standardvård (glukossänkande läkemedel och maximalt tolererad dos av angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor eller angiotensin II receptor blockerare (ARB)) för minskning av njursvikt och njursjukdomsprogression. Cirka 5700 patienter med CKD och T2D från mer än 1000 platser i 48 länder inkluderades.

KI=konfidensintervall, HR=hazard ratio

Ämnen

Kategorier


Om Bayer
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. Under räkenskapsåret 2019 hade koncernen cirka 104 000 anställda och omsatte 43,5 miljarder euro. Investeringarna uppgick till 2,9 miljarder euro, R&D-kostnader till 5,3 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Presskontakt

Robert Edfors

Robert Edfors

Med Dr, kardiolog, medicinsk rådgivare Cardiovascular 072-3698200
Tomer Feffer

Tomer Feffer

CDH PH Scandinavia and MD Bayer AB +46 8 5802 2350

Relaterat innehåll

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring.

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. Under räkenskapsåret 2019 hade koncernen cirka 104 000 anställda och omsatte 43,5 miljarder euro. Investeringarna uppgick till 2,9 miljarder euro, R&D-kostnader till 5,3 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Bayer AB
Berzelius väg 35
169 26 Solna