Gå direkt till innehåll

Kategorier: diabetes

Eylea 8mg, nu godkänd i EU för längre behandlingsintervall, upp till fem månader/ alt. 20 veckor


Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har beviljat marknadsgodkännande i EU för den nya doseringen med Eylea 8mg (aflibercept) för längre behandlingsintervall vid neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (nAMD) och synnedsättning på grund av diabetiska makulaödem (DME).Aflibercept 8mg, (114,3 mg/ml) är det enda läkemedlet som är godkänt för behandlingsintervall på

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB
Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany