Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny rapport från BDO: GLOBAL OPPORTUNITIES FOR RELOCATION 2018

BDO släpper ny global rapport som kartlägger skattekonsekvenser av en flytt till ett annat land. Global Opportunities for Relocation är en studie av nationell skattelagstiftning i 40 olika länder.

Studien syftar till att vara ett beslutsunderlag för personer med förmögenhet inför beslut
om bosättning i ett nytt land. Den är utförd av BDO:s specialister inom BDO Private Client Services och inkluderar de mest populära bosättningsländerna. De visar på den globala mångfald som finns i nationella system för skattelagstiftning och vilka trender som kan identifieras bland olika nationella lagstiftare. Pether Römbo, Partner och ansvarig för tjänsteområdet Private Client Services på BDO i Sverige kommenterar: 

– Lagstiftare i många länder väljer att utforma sin nationella skattelagstiftning på ett sätt som syftar till att locka personer med förmögenhet att bosätta sig, och investera, i deras länder. Det är stor skillnad på utvecklingen globalt vad gäller bolagsbeskattning, där fokus är på harmoniserad skattelagstiftning, och beskattning av privatpersoner med förmögenhet, där det nationella självbestämmandet är fortsatt starkt och där trenden är att skapa attraktiva skatteregler för personer med investeringsbar förmögenhet.

BDO:s studie visar olika länders attraktionskraft utifrån hur strukturen för skatter, socialavgifter och den familjerättsliga lagstiftningen ser ut. Pether Römbo fortsätter:

– Vi lever i en alltmer globalt mobil värld. Privatpersoner med stor förmögenhet, deras familjer och deras investeringar berörs nästan alltid av skattelagstiftning i mer än ett land. När du emigrerar till ett nytt land är det personliga omständigheter och preferenser som avgör ditt val av destination. Globalt har vi sett att förändringar i skattelagstiftning ökar flödet av utlandsboende och gränsöverskridande investeringar.

BDO:s kunder inom Private Client Services lämnar oftast fotavtryck i flera länder, antingen för att de själva är skattskyldiga i flera länder samtidigt eller genom internationella investeringar eller genom familjeintressen.

– Det är en komplex situation som uppstår, men en välgrundad personlig skattestrategi som långsiktigt och effektivt möjliggör förvaltning av förmögenheten samtidigt som den överensstämmer med globala skatteförpliktelser kan utmynna i betydande ekonomiska fördelar. Att ha en förståelse av skattesystemet i det land du väljer, och hur detta förhåller sig till lagstiftningen i det gamla bosättningslandet är fortfarande nyckeln till framgång. Det finns många fallgropar att gå i och konsekvenserna kan vara avsevärda,avslutar Pether Römbo.

Om rapporten

BDO Private Client Services publicerar en ny upplaga av publikationen Global Opportunities for Relocation, som ges ut och uppdateras vartannat år. Studien innefattar en interaktiv världskarta som ger en tydlig överblick av nationell skattelagstiftning runt om i världen.

Ämnen

Kategorier


BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice. Vi är ca 700 medarbetare och finns i ett 20-tal orter runt om i landet. BDO International är världens femte största revisions- och konsultorganisation med över 73 000 medarbetare fördelade på drygt 1 500 kontor i fler än 160 länder. För sjätte året i rad har BDO branschens nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Presskontakt

Pether Römbo

Pether Römbo

Partner, auktoriserad skatterådgivare samt ordförande i Delägarberedningen Private Client Services +46 733871318

BDO - En affärspartner att räkna med. I vått och torrt.

BDO är en heltäckande affärspartner till företag i deras vardag och på sin utvecklingsresa. Byrån erbjuder bred och djup kunskap inom affärsrådgivning, revision, skatt och outsourcing av redovisning och lön. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har BDO branschens nöjdaste kunder. Sedan 2013.

BDO i Sverige
Sveavägen 53
113 59 Stockholm
Sverige