Gå direkt till innehåll
Byggprojekt - till synes olika men i grunden samma utmaningar

Nyhet -

Byggprojekt - till synes olika men i grunden samma utmaningar

Hur kan en projektledare eller beställare få stöd av kvalitetsmätningar och vilka är de största utmaningarna för att få byggprojekt att löpa smidigt? Jörgen Senyk är senior projektledare på WSP och delar med sig av sina egna erfarenheter från PQi.

– Jag skulle vilja säga att vi har fem delar som måste fungera i ett projekt. Vi måste ha kontroll på kvaliteten, tidplanen, budgeten, miljöfrågorna och även säkerheten i arbetsmiljön. Nästan alla säger att deras eget byggprojekt är unikt, och det kan jag absolut acceptera och instämma med. Men om alla projekt är unika, så är det ju inget unikt. När man gör mätningar i en massa unika projekt kommer man att se att de flesta projekt är ganska lika, för vi har samma utmaningar, sedan hanterar vi dem på olika sätt. Det viktiga är att när vi gör mätningar i projekten får vi koll på hur organisationen mår, och vad vi behöver fokusera på.

Strategiskt instrument för projektstyrning

Vad kan en projektledare få ut av att mäta projektkvalitet med PQi och hur kan man få organisationen att känna engagemang och motivation?

– Ett bra sätt att få medarbetare att jobba mot ett mål är att tydliggöra, kommunicera och förankra målet. Där har vi hjälp av PQi eftersom mätresultaten i verktyget pekar på vilka som har kännedom om målet och trivs på arbetsplatsen. Vi ser även vilka människor i organisationen som upplever att de inte har koll på kvalitet, tid eller något annat, vare sig det gäller byggherre, entreprenör, underentreprenör, projektör, eller till och med hyresgäst. Det här går precis lika bra att mäta i samverkansprojekt som i totalentreprenader eller andra projektformer. Med PQi kan vi identifiera dem som inte ser målet och se till att de får den information och motivation som de behöver för att kunna göra ett bra jobb. Det handlar om att vi tillsammans ska uppfylla projektets mål, och människor som ser målet, och förstår hur de gör skillnad, gör ett mycket bättre jobb. Vi kan också se om det är många som är stressade, då kanske vi måste tillsätta mer resurser eller justera tidplanen. Plötsligt har vi ett instrument för att styra projektet strategiskt, konstaterar Jörgen.

Hur kan då en projektledare dra praktisk nytta av mätresultaten som kommer fram? Jörgen Senyk lyfter fram ett eget exempel från ett byggprojekt där PQi användes för att göra förbättringar.

– Vi såg att planeringen fick låga mätresultat och det var bekymmersamt för alla. I vanliga fall skulle platschefen ha fått uppgiften att planera bättre, men med PQi kunde vi bryta ner planeringen och se att problemen mer handlade om resurser och kompetens, stöd och erfarenhetsåterföring, samarbete mellan parter och personer, logistik och arbetsplatsdispositionsplan, och arbete med arbetssättsförbättring. Om man jobbar med de här underpunkterna istället, vad blir resultatet? Jo, det blir bättre planering. Vi sparar tid, vi sparar pengar, alla blir nöjda och vi får ett bättre resultat. Den stackars platschefen kan inte göra det själv, men tillsammans kan vi göra det. Det är inte raketforskning och det handlar inte om att byta radiokanal, det handlar om "fine-tuning", att få människor att prata med varandra.

Ta vinnande koncept till nästa bygge

Jörgen Senyk ser också PQi som ett verktyg för att ge viktiga ledtrådar till varför ett projekt fungerar bra istället för dåligt.

– Det händer saker inom byggbranschen och PQi är ett verktyg för att börja mäta det. Om ett projekt går dåligt vet alla vad som händer, det ska undersökas, analyseras och rapporteras till styrelsen. Vänd på steken istället, det ska vara lika mycket fokus på varför det gick bra, vad det vinnande konceptet var, och om det är något som vi kan ta med oss i nästa byggprojekt. Det leder till en ständig förbättring.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Thomas Samuelsson

Thomas Samuelsson

Presskontakt Vd 0737071556

Relaterat innehåll

Världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt

Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Binosight
Stationsgatan 23
753 40 Uppsala
Sverige