Gå direkt till innehåll
PQi är ett verktyg som stöttar innovation och ständig förbättring av byggprojekt. Men det krävs mer än bra verktyg för att lyckas.
PQi är ett verktyg som stöttar innovation och ständig förbättring av byggprojekt. Men det krävs mer än bra verktyg för att lyckas.

Nyhet -

Hur är egentligen innovationsklimatet i byggsektorn?

Innovation och transformering, ord som känns stora och svåra för många. Många förändringsprojekt misslyckas också. Ledningen tror ofta att de implementerat nya system och nya arbetssätt, men människor fortsätter att arbeta som de alltid gjort. Vilka är fallgroparna och vad måste man tänka på om man ska lyckas i sitt förändringsarbete?

Fredrik Kassmo och Lars Jacobi är ansvariga för Bygg & Fastighet hos managementkonsultbolaget Centigo. De har båda lång erfarenhet av att leda förändringsarbete i projektorganisationer.

Var inte rädd för innovation

‒ Man ska inte vara rädd för ordet ”innovation”. Vår erfarenhet är att man ofta tänker för stort. Vi rekommenderar att man istället ställer sig frågan: Hur gör vi för att ständigt förbättras och utvecklas? Det är otroligt viktigt att ta tillvara den kunskap som redan finns i produktionen. Motorn i det som kallas inkrementell innovation, d v s att utvecklas i små steg, är de som redan idag gör jobbet. Man behöver hela tiden inspirera dem att testa nytt, upptäcka bra saker och vara redo att lansera det som visar sig fungera.

‒ Ska man sticka ut hakan skulle vi vilja påstå att man inom bygg misslyckas för lite. Med det menar vi egentligen att man testar för lite. Såsom byggprojekt i allmänhet drivs saknas oftast incitament för att ta risker och testa nya arbetssätt. Man måste testa och misslyckas för att utvecklas. Men vilken projektledare vill ta kostnaden/risken för att testa så att andra ska kunna lyckas?

Fokusera på människorna inte tekniken

‒ Väldigt ofta innefattar en innovation eller ett utvecklingssteg idag en teknisk lösning. Alla vet att digitaliseringen inte är målet, men väldigt ofta blir det tyvärr så ändå. Man fokuserar för mycket på det tekniska och för lite på människorna och ägarskapet. Många förändringsprojekt avslutas när tekniken är klar, men det är egentligen då förändringsresan börjar. Det är då som alla människor som påverkas ska ta sig igenom förändringsprocessen. Det kan ta trettio sekunder, men det kan också ta ett halvår.

‒ För att lyckas med transformation, d v s att få människor och organisationer att ställa om och få nytta av innovation, är det några saker man måste tänka på. Dels måste man vara oerhört tydlig med syftet, varför man gör förändringen. Man måste också vara ärlig och kommunicera hur målgruppen kommer att påverkas. Och man behöver ligga väldigt nära för att kunna fånga upp deras rädslor, stötta och skapa trygghet. Sist, men inte minst, behöver man ge människor möjlighet att påverka.

Säkra rätt förutsättningar

- Om varje projekt är unikt så är det otroligt svårt att införa effektivare arbetssätt och processer. Produkten kan vara unik men den behöver vara byggd av standard komponenter/moduler/processer.

- För att få en bestående förändring så måste det även finnas en struktur att införa förändringar och få ut informationen till den personen det berör vid det tillfället informationen behövs.

Not. Denna artikel publicerades tidigare i Byggherrarnas tematidning om Projektkvalitet 2021

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Thomas Samuelsson

Thomas Samuelsson

Presskontakt Vd 0737071556

Relaterat innehåll

Världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt

Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Binosight
Stationsgatan 23
753 40 Uppsala
Sverige