Gå direkt till innehåll
Stångebro Byggs Vd Benny Valtersson ser många möjligheter med att använda PQi i förbättringsarbetet både i projektverksamheten och internt på företaget. Foto: Zandra Erikshed
Stångebro Byggs Vd Benny Valtersson ser många möjligheter med att använda PQi i förbättringsarbetet både i projektverksamheten och internt på företaget. Foto: Zandra Erikshed

Nyhet -

PQi lyfts fram i Stångebro Byggs proaktiva kvalitetsarbete

Sedan sommaren 2023 har byggentreprenören Stångebro Bygg varit en del av den växande PQi-familjen. Vi är så glada över samarbetet med Benny Valtersson och hans drivna kollegor som ser PQi som en naturlig del i deras kontinuerliga förbättringsarbete.

Rickard Waldén (Byggservice och eftermarknad), Andreas Danielsson (Projektansvarig), Fredrik Engvall (Projektansvarig), Benny Valtersson (Vd), Gustav Boman (Projektansvarig), Nicklas Eriksson (Projektansvarig), Carl Dalgren (Projektansvarig) Foto: Zandra Erikshed.

Vilka är Stångebro Bygg?

Stångebro Bygg är ett projektorienterat företag som tar ansvar för helheten. Det ger oss en unik förståelse för våra kunders behov och önskemål och många ser oss nästan som en del av deras egen verksamhet. Med vårt engagerade team av 27 medarbetare bidrar vi till utvecklingen i Linköping och regionen, berättar Benny.

Vad är ni bäst på?

Vi arbetar huvudsakligen utifrån en modell som vi kallar Entreprenader i samverkan, en strategi som gynnar alla inblandade parter. Genom det här sättet att arbeta främjas lyhördhet och öppenhet, vilket leder till effektiv projektstyrning, tydlig överblick, gemensamt ansvar och långvariga relationer. Några av våra styrkor är nyproduktion av fastigheter (förutom bostäder), kontorsombyggnader och att förvalta kulturfastigheter.

Vad hoppas ni PQi kommer tillföra er?

Vi ser fram emot att PQi kommer att ge oss verktyg för att upptäcka eventuella kvalitetsbrister tidigt i projekt och på så sätt möjliggöra kontinuerlig förbättring och utveckling. Dessutom använder vi PQi-verktyget för medarbetarundersökningar. Det gör att vi kan vara lyhörda för våra medarbetares önskemål om förbättringar, både när det gäller projekt och företagsspecifika frågor. Det kommer att bidra till att vi fortsätter att leverera hög kvalitet och kundanpassade lösningar.

Kontinuerliga kvalitetsmätningar i projekt i strukturerad samverkan

I början av 2024 tecknade Stångebro Bygg samverkansavtal med Lejonfastigheter om fas 2 gällande om- och nybyggnationen av Rosendalsskolan i Linköping. Projektet är Stångebro Byggs största strukturerade samverkansprojekt hittills.

Med hjälp av PQi har kontinuerliga kvalitetsmätningar genomförts i projektet från starten av fas 1 och denna process är en viktig del i arbetsformen för strukturerad samverkan som kommer tas vidare i fas 2.

Läs mer om det framgångsrika projektet på stangebrobygg.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Malin Bjärkstedt

Malin Bjärkstedt

Customer Success Hållbarhet & Kommunikation 073-862 38 66
Thomas Samuelsson

Thomas Samuelsson

Presskontakt Vd Binosight 073-707 15 56

Relaterat innehåll

Världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt

Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Binosight
S:t Olofsgatan 9-11
753 21 Uppsala
Sverige