Gå direkt till innehåll
Stolta pristagare, fr v. projektledare Martin Fhölenhag, Red Management, Jan-Erik Hellman, Vasakronan, och Emil Johansson från Byggstyrning. Foto: Anna Sjöström
Stolta pristagare, fr v. projektledare Martin Fhölenhag, Red Management, Jan-Erik Hellman, Vasakronan, och Emil Johansson från Byggstyrning. Foto: Anna Sjöström

Pressmeddelande -

Innovativt Vasakronanprojekt prisas för sin projektkvalitet

Projekt Sperlingens backe 47 mottog kvalitetsutmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” på branschdagen Det Goda Projektet. – Det här är ett komplext projekt och jag är imponerad av den mycket höga kvaliteten i projektleveransen, säger Jan-Erik Hellman, chef investeringar och projekt på Vasakronan.

Kvalitetsutmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” delas ut till projekt som uppvisat extraordinärt hög projektkvalitet, uthålligt över tid.

Projektets framgångsfaktorer

Låt oss borra lite djupare i projektets framgångsfaktorer. Vid prisutdelningen beskrevs de så här:

”Innovativa och digitala arbetssätt, i kombination med ett prestigelöst och inkluderande ledarskap, gav projektet framgång i en komplex och krävande miljö. Detta är ett projekt där projektmedarbetarna prisar det goda arbetsklimatet och ledningens hänsyn till och respekt för individen. Hög kompetens och en stark sammanhållning där ”laget kommer framför jaget” bidrog till engagemang och stolthet i alla led. Ett helt digitalt arbetssätt, där alla i realtid haft tillgång till den senaste informationen, skapade transparens, kortade ledtider och gjorde att kostsamma fel kunde undvikas.”

En ovanlig kvalitetsprofil

Vasakronans projekt Sperlingens backe 47 är ett byggprojekt med en tämligen ovanlig kvalitetsprofil. Mätområdena ”Förbättring och innovation” och BIM ligger i topp i resultaten, vilket är sällsynt i PQi-mätningar.

Stora utmaningar i projektet

Detta är ett projekt med stora utmaningar. En ombyggnad mitt i centrala Stockholm på drygt åttatusen kvadratmeter. Angränsande till detta projekt pågår den stora utvecklingen av Sturegallerian och detta projekt påverkas av många externa faktorer såsom dräneringar, avlopprenoveringar och annat. Dessutom rör det en stor ombyggnad i en äldre fastighet från 1935, som under åren byggts om och anpassats för olika hyresgäster, med följd att relationsritningarna inte längre stämmer.

Projektet leds av Martin Fhölenhag, projektchef från Red Management tillsammans med bland andra Martin Forssell, projektledare från ACT Management, och Emil Johansson, CM-samordnare från Byggstyrning. Martin Fhölenhag och Emil berättar här om projektets utmaningar och framgångsfaktorer.

- Vi har rivit ut samtliga bjälklag på de fyra understa planen. Eftersom relationsritningarna inte stämmer måste vi ha väldigt tätt samarbete mellan rivare och konstruktörer. Plötsligt står det en pelare där, som inte finns på ritningen. Går den att ta bort eller är den bärande? Därför har vi hela tiden en konstruktör på plats som får göra bedömningar, vilket kortar tiden i projektet, berättar Emil.

Ett helt digitalt arbetssätt

- Vi använder inga pappersritningar alls i projektet utan lägger in all information i Stream BIM, som är vår modellbas. Direkt en ändring görs når den alla, ända ut till varje yrkesarbetare. Alla arbetsberedningar sker i Stream BIM där varje person ser sitt arbetsmoment i ett sammanhang och hur det påverkar andra. Vi har helt enkelt inte tid att göra fel i projektet. Digital informationshantering förebygger fel och kortar tiderna i den ganska extrema produktionsplanen, säger Martin.

- BIM skapar en väldigt transparent arbetsplats. Eftersom informationen når ut så snabbt har alla samma bild baserad på den senaste informationen. Detta öppnar ögonen på alla där ute. När man annars sitter på ett platskontor är man van vid att de ute på bygget kommer in och ställer frågor. I det här projektet kommer folk i stället in till oss med förslag till lösningar. Vi får daglig feedback. Det är en markant skillnad, fyller Emil i.

Digitala studiedagar och tidsplanering med taktzoner

Det är inte bara inom det digitala området som projektet ligger långt framme. Man tillämpar även så kallade taktzoner för tidsplanering. Det innebär att varje våningsplan delas in i zoner där varje yrkeskategori får ett bestämt antal arbetsdagar på sig för sitt jobb, något som specificeras redan i upphandlingen. Sedan upprepas detta zon för zon vilket skapar en repetitiv arbetsgång som starkt bidrar till att effektivisera byggandet.

I projekteringen har man också varje vecka ”studiedagar”. Det innebär att alla projektörer som är involverade i projektet träffas digitalt en heldag i veckan och bara fokuserar på just detta projekt.

- Inför varje studiedag sätter vi upp ett väl planerat dagsschema i Teams. Man träffas i olika preparerade virtuella mötesrum där projektör A träffar projektör B och problemlöser tillsammans. Det har visat sig fungera väldigt bra och bidrar till en starkt samhörighetskänsla i projekteringsgruppen, berättar Emil.

Ett team som drivs av utmaningar

Man kan tänka sig att tuff tidplan och många utmaningar skulle slita på både mod och relationer. Men det verkar tvärtom ha svetsat samman projektdeltagarna. Mätresultaten visar på väldigt höga värden gällande arbetsklimat och stolthet i projektet.

- Vi har lyckats skapa en extremt bra organisation, där alla gillar och drivs av utmaningar. Det ska även sägas att vi har ett väldigt bra team i projekteringen och många duktiga projektörer som i allra högsta grad bidrar till projektets framgång. Vissa utmaningar har även fått projektledningen att svetsas än mer samman. Vi hade exempelvis en akutsituation där vi började ta in vatten utan förklarlig anledning, vilket ledde till att vår källare i rask takt började fyllas. Då såg man riktigt hur glöden tändes i allas ögon och man direkt tog tag i problemet. Det är ett extremt högt engagemang i alla led, berättar Martin.

Prestigelöst och personligt ledarskap

När man läser projektdeltagarnas kommentarer i mätningarna bekräftas gång på gång Martin och Emils berättelse om projektet. En projektdeltagare skriver: ”Ledningen har alltid har dörren öppen och frågar hur man mår och visar stor hänsyn och respekt till varje individ. De involverar dig på ett sånt sätt att man känner sig viktigt för projektet och att min röst hörs”

- Jo det stämmer nog, menar Martin och Emil. Vi är personliga, känner alla vid namn, försöker vara lyhörda och frågar alla vad de tycker. Vi tror att alla kan bidra med det lilla extra. Alla behandlas med samma stora respekt vilket bidrar till att alla vet och känner sitt värde.

Fakta om projektet

Sperlingens backe 47. Ombyggnad av drygt 8 000 m2 kontor, handel och restauranger. Projektbudget 610 MSEK. Utförandeentreprenad. Hög projektkomplexitet. Byggherre: Vasakronan. CM samordning och projekteringsledning: Byggstyrning. Strategiska partners: Red Management, Act Management, samt Stefan & Modig projektledning.

Kvalitetsutmärkelsen delas ut till projekt som uppvisat extraordinärt hög projektkvalitet, uthålligt över tid


Ämnen

Kategorier

Regioner


Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Kontakter

Thomas Samuelsson

Thomas Samuelsson

Presskontakt Vd Binosight 073-707 15 56

Relaterat innehåll

Världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt

Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Binosight

S:t Olofsgatan 9-11
753 21 Uppsala
Sverige