Gå direkt till innehåll
Tre projekt har kvalificerat sig för utmärkelsen "PQi - Utmärkt Projektkvalitet" - Campus Etapp 3 (Region Örebro / Serneke), Falu Lasarett ombyggnad ortopedkliniken (Regionfastigheter Dalarna / Byggdialog AB) och Kvarteret Poolen (Fabege / NCC)
Tre projekt har kvalificerat sig för utmärkelsen "PQi - Utmärkt Projektkvalitet" - Campus Etapp 3 (Region Örebro / Serneke), Falu Lasarett ombyggnad ortopedkliniken (Regionfastigheter Dalarna / Byggdialog AB) och Kvarteret Poolen (Fabege / NCC)

Pressmeddelande -

Höstens pristagare ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”

Tvåhundra byggprojekt har mätts. Efter utvärdering av kvalitetsnivåer och statistisk kontroll stod tre kvar. Tre projekt som presterar på topp gällande projektkvalitet. Nu är det dags för dem att motta utmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”, byggsektorns nya kvalitetsutmärkelse.

Utmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” tilldelas projekt som håller en extraordinärt hög projektkvalitet – uthålligt över tid. Utmärkelsen delas ut av branschföreningen Byggherrarna tillsammans med Binosight AB.

Sätter kvalitetsfrågan i fokus

Tommy Lenberg är Vd på Byggherrarna, som är en av initiativtagarna till den nya kvalitetsutmärkelsen. Han tror att utmärkelsen kan bidra till att sätta fokus på kvalitetsfrågan i byggsektorn.

- Bakom varje fantastisk byggnad och anläggning vi kan beskåda och använda finns ett byggprojekt. Kan vi säkerställa hög kvalitet på själva projektgenomförandet blir alla vinnare. Byggherren ökar möjligheten att få en slutprodukt i rätt tid inom budget. Entreprenörerna kan sänka sina kostnader och bli mer effektiva. Och slutkunden får en bättre produkt. På köpet blir våra byggen trivsammare och säkrare arbetsplatser. Projekt som tilldelas utmärkelsen PQi – Utmärkt Projektkvalitet sätter kvalitetsfrågan i fokus och det blir spännande att lära av dem, säger Tommy Lenberg.

Höstens pristagare

Följande byggprojekt, utan inbördes ordning, tilldelas utmärkelsen hösten 2021. Varje projekt kommer att presenteras senare i separata artiklar där de får dela med sig av sina framgångsrecept.

Projekt: Campus Etapp 3

Byggherre: Region Örebro

Totalentreprenad i samverkan: Serneke

Projekt: Falu lasarett, ombyggnad ortopedkliniken

Byggherre: Regionfastigheter Dalarna

Totalentreprenad i samverkan: ByggDialog AB

Projekt: Kvarteret Poolen

Byggherre: Fabege

Generalentreprenad i samverkan: NCC

FAKTA OM UTMÄRKELSEN ”PQi – UTMÄRKT PROJEKTKVALITET”

PQi ger byggherrar och byggentreprenörer nya förutsättningar att jobba med datadrivet och faktabaserat förbättringsarbete. Totalt har cirka 200 byggprojekt mätts med PQi under det senaste året. PQi ger projekt och organisationer möjlighet att jämföra sig med branschen på ett stort antal nyckeltal och att automatiskt identifiera prioriterade förbättringsområden.

”PQi – UTMÄRKT PROJEKTKVALITET” ges till byggprojekt som uthålligt över tid presterat i nivå med de bästa av alla projekt som mätts med PQi. Referensvärden för Best Practice baseras på alla mätta projekt och uppdateras löpande. Varje nominerat projekt genomgår en kontroll gällande kvalitet på mätresultat och andra kvalitetsparametrar för att säkerställa utmärkelsens relevans. Bakom utmärkelsen står Byggherrarna och Binosight AB.

Ämnen

Kategorier


Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Presskontakt

Tommy Lenberg

Tommy Lenberg

Vd Byggherrarna 072-713 32 41
Thomas Samuelsson

Thomas Samuelsson

Presskontakt Vd 0737071556

Relaterat innehåll

Världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt

Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Binosight
Stationsgatan 23
753 40 Uppsala
Sverige