Gå direkt till innehåll
Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan välkomnar att branschen kan börja mäta säkerhetsklimatet i byggprojekt med PQi.
Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan välkomnar att branschen kan börja mäta säkerhetsklimatet i byggprojekt med PQi.

Pressmeddelande -

Nytt branschsamarbete ska göra byggprojekten säkrare

Mätning av Säkerhetsklimat blir nu en standardkomponent i byggsektorns mätverktyg PQi.

Det är tre gånger farligare att arbeta i ett byggprojekt än på den genomsnittliga arbetsplatsen. Vi behöver bli bättre på att arbeta proaktivt, bland annat genom att mäta säkerhetsklimatet i projekten och åtgärda brister innan olyckor inträffar. Håll Nollan har därför inlett ett samarbete med Binosight gällande just mätning av Säkerhetsklimat med PQi, berättar Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan.

I snitt dör närmare 10 personer i arbetsplatsolyckor varje år på våra svenska byggen. Byggsektorn ligger därmed i topp gällande allvarliga olyckor. Situationen har lett till flera branschinitiativ. Bland annat bildades 2017 den ideella föreningen Håll Nollan som idag har ett 90-tal medlemsföretag som delar visionen om att alla ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag.

Väl fungerande projekt är säkrare projekt

Den som studerar säkerhetsproblematiken på djupet finner att säkerhetsbrister handlar mer om organisatoriska än personliga brister. Ingen vill ju skadas. En blandning av dåliga förutsättningar i projekten, och otillräcklig kunskap, skapar dock risker. Ett projekt som har stora utmaningar och inte fungerar så bra ökar givetvis riskerna för olyckor. Stress och försök att rädda ekonomi och tidplan riskerar att indirekt uppmuntra till att ta genvägar och risker. Omvänt bidrar ett väl fungerande projekt, med god styrning och bra samverkan, till en säker arbetsmiljö.

Standardiserade frågor möjliggör jämförelse med branschen

Sedan en tid är det möjligt att mäta projektkvaliteten, d v s hur väl projekt fungerar, med PQi, byggsektorns enkätbaserade verktyg. Under 2021 bildade Håll Nollan och Binosight en gemensam arbetsgrupp. Syftet var att komplettera PQi med ett branschgemensamt sätt att även mäta Säkerhetsklimat. Enkelt uttryckt mäts uppfattningen kring olika säkerhetsaspekter i projekten med hjälp av standardiserade frågor. Det gör det möjligt att jämföra projektets eller hela projektportföljens säkerhetsklimat med branschen. Frågebatteriet är nu testat i ett antal byggprojekt och statistiskt utvärderat med gott resultat.

Ledningen har stora möjligheter att påverka säkerheten

Det uppskattas att 80 procent av säkerhetsriskerna på en arbetsplats kan relateras till människors beteende och agerande. Av dessa beteenden kan i sin tur 70 procent spåras till organisatoriska brister. Det betyder att chefer och ledare är de som har störst möjlighet att minska olyckorna genom att förbättra förutsättningarna och ha ett ledarskap som bygger på delaktighet

– Säkerhet ska inte betraktas som en isolerad företeelse. Jag ser stora fördelar med att mätning av Säkerhetsklimat blir en komponent i en bredare kvalitetsmätning med PQi. Olyckor och dödsfall är bara toppen av isberget. För att förstå varför de inträffar måste vi titta under ytan och studera projektens förutsättningar, inklusive ledarskapet. PQi mäter projektens funktion ur ett helhetsperspektiv. Där sätts säkerhet i en kontext med andra påverkande faktorer. Vår förhoppning är att mätning av Säkerhetsklimat med PQi kommer att bidra till bättre säkerhetskultur och säkrare byggprojekt, säger Ulrika Dolietis.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Kontakter

Thomas Samuelsson

Thomas Samuelsson

Presskontakt Vd 0737071556

Relaterat innehåll

Världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt

Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Binosight
Stationsgatan 23
753 40 Uppsala
Sverige