Pressmeddelande -

Tre fjärdedelar köper sin honung i livsmedelsbutik!

Enligt en ny undersökning, gjord på uppdrag av Biodlingsföretagarna, köper 74 procent sin honung i livsmedelsbutik. Av dessa anser 93 procent att det borde finnas en ursprungsmärkning för att kunna göra rätt val i butiken. 68 procent visste inte om att honung är ett av de tre mest förfalskade livsmedlen som finns.

Honung utsätts idag för stor konkurrens från importerade produkter som uppges vara honung men som inte är det. För att kunna öka andelen oförfalskad honung behöver kunskapen om honung och andra biprodukter spridas. Konsumenterna behöver informeras om vad honung är, vilken nytta honung gör för miljön och den biologiska mångfalden. Konsumenterna behöver också förstå att bin är nödvändigt för övriga jordbruket, fröodlingen och frukt- och bärodlingar, då dessa är helt beroende av honungsbin och vilda pollinerare för pollinering. Många biodlare har efterfrågat en större informationskampanj för att kunna öka försäljningen i bland annat detaljhandeln.

Under april månad 2021 gjordes en attitydundersökning för att se vilken kunskap konsumenten har om honung och hur deras köpbeteende ser ut.

KÖPBETEENDE
74 procent av konsumenterna köper sin honung i en livsmedelsbutik. Högst andel var i åldern 26-35 år medan det var aningen längre i åldersgruppen 46-55 år. Av konsumenten som köper sin honung i livsmedelsbutik använder 54 procent honung dagligen eller minst en gång i veckan. Övervägande andelen av konsumenterna köper flytande honung och nästan 70 procent visste inte att honung ofta förfalskas. Detta gäller i alla åldersgrupper och både bland män och kvinnor.

– Eftersom 7 av 10 köper sin honung i livsmedelsbutik och 72% av dessa inte känner till att honung är ett av världens tredje mest förfalskade livsmedel är det där vi behöver upplysa och informera kunden om vad som finns i burken eller flaskan, säger Mats Olofsson, biodlare och styrelsemedlem i Biodlingsföretagarna.

URSPRUNGSMÄRKNING
Av alla deltagare svarade hela 93 procent att de önskade att det fanns en ursprungsmärkning på honungsburkar. I åldersgruppen 26 - 35 år var siffran så hög som 98 procent. I den grupp som köper sin honung i livsmedelsbutik tyckte 56% att det var viktigt att honungen var svensk och 85 procent tittar på etiketten efter en märkning.

– Precis som i andra undersökningar, bland annat från Svenskmärkning, stämmer detta överens med vad konsumenter överlag tycker. Det är viktigt med en ursprungsmärkning så att man vet vad man får och vad man köper. Först då kan man göra sitt eget val. Därför är det av stor vikt att vi lyfter detta även inom biodlingen så att våra kunder kan göra rätt val när de köper sin honung, säger Helena Ring Johansson, biodlare och ordförande Biodlingsföretagarna.

Fakta ur undersökningen

 • 93 % vill ha en ursprungsmärkning
 • 74 % köper sin honung i livsmedelsbutik
 • 68% känner inte till att honung är ett av de tre mest förfalskade livsmedlen som finns
 • 57% bor i storstad (mer än 50 000 invånare)
 • 56 % köper helst svensk honung
 • 43% kollar om det finns någon märkning
 • 35% köper enbart flytande honung

Fakta om projektet

Undersökningen gjordes av Netigate i april 2021, med en webbaserad panel bestående av 1106 respondenter.

Attitydundersökningen är framtagen i projekt genom Nationella Programmet för Biodlingssektorn. Biodlingsföretagarna är ägare av projektet. En referensgrupp bestående av experter från branschen finns med som stöd under projektet.

Följande deltagare ingår i referensgruppen:

 • Sveriges Biodlares Riksförbund
 • LRF mat&dryck
 • Svenska Bin
 • Höglandets Honung
 • Svensk Honungsförädling

Kontaktpersoner

Sanna Ohlander
Projektledare
sanna.ohlander@me.com
0708 49 48 90

Helena Ring Johansson
Ordförande Biodlingsföretagarna
ordforande@biodlingsforetagarna.se
0702 75 65 77

Relaterade länkar

Ämnen

 • Mat, dryck

Taggar

 • attitydundersökning
 • köpbeteende
 • målgrupp
 • marknadsundersökning
 • yrkesbiodling
 • sorthonung
 • äktahonung
 • honungsfusk
 • honung
 • livsmedel
 • jordbruksverket
 • biodling

Finansieras med projektmedel genom Nationella Programmet för Biodlingssektorn.

Presskontakt

Helena Ring Johansson

Presskontakt Ordförande Sverige

Sanna Ohlander

Presskontakt Projektledare Sverige 0708494890

Relaterat material