Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Ny studie med linagliptin visar kliniskt relevant effekt jämförbar med glimepirid, men färre kardiovaskulära händelser

Ny studie med linagliptin visar kliniskt relevant effekt jämförbar med glimepirid, men färre kardiovaskulära händelser

En 2-årig fas III-studie bekräftar att linagliptin är effektivt och vältolererat i kombination med metformin.

Boehringer Ingelheim och Eli Lilly & Co presenterade idag resultat från en fas III-studie med linagliptin (med Trajenta®, som föreslaget varunamn i Europa) där glukoskontrollen signifikant förbättrades hos typ 2-diabetespatienter med otillfredsställande blodsockernivåer.

I en långtidsstudie på över två år, där linagliptin jämfördes med glimepirid i tillägg till metformin, visade linagliptin en lika stor blodsockersänkning som glimepirid.

“Kombinationen linagliptin och metformin medför en relevant glukoskontroll, jämförbar med kombinationen sulfonylurea och metformin. Fördelen är att linagliptin, till skillnad från en sulfonylurea, inte är associerad med viktökning eller förekomst av hypoglykemier”, säger dr Anders Bröijersén, terapiansvarig diabetes, Boehringer Ingelheim.

Dessutom visade studien att linagliptin gav upphov till en 54 % relativ riskreduktion beträffande kardiovaskulära händelser i jämförelse med glimepirid. 

”Detta förstärker de lovande kardiovaskulära säkerhetsdata som tidigare observerats med linagliptin och som för närvarande undersöks ytterligare i den kardiovaskulära outcome-studien, CAROLINA”, säger dr Anders Bröijersén, terapiansvarig diabetes, Boehringer Ingelheim. 

 

Kontaktpersoner för ytterligare information:
Dr Anders Bröijersén, Terapiansvarig diabetes
Tel: 08-721 21 56
anders.broijersen@boehringer-ingelheim.com

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Susanne E Andersson

Susanne E Andersson

Presskontakt Communications Manager 0708-582 110
Staffan Gustavsson

Staffan Gustavsson

Presskontakt Head Market Access & Public Affairs 0708-582 119

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim arbetar med banbrytande terapier som förändrar liv - idag och för kommande generationer. Som ett ledande forskningsdrivet bioläkemedelsföretag skapar företaget värde genom innovation inom områden med stora medicinska behov. Boehringer Ingelheim grundades 1885 och har sedan dess varit familjeägt och har ett långsiktigt hållbart perspektiv. Företaget har mer än 53 000 anställda som är verksamma på över 130 marknader i de två affärsenheterna Human Pharma och Animal Health. I Sverige har Boehringer Ingelheim cirka 100 medarbetare som är verksamma inom Human Pharma. Läs mer på www.boehringer-ingelheim.se

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
120 06 Stockholm