Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Förbättrade behandlingsstrategier avgörande för typ 2-diabetespatienter med etablerad hjärt- och kärlsjukdom

Nästan var tredje patient (30 procent) med typ 2-diabetes har etablerad hjärt-kärlsjukdom och denna samsjuklighet ger negativa effekter på överlevnad samt på utnyttjandet av sjukvårdens resurser och sjukvårdskostnaderna - och det är därför mycket viktigt att behandlingsstrategierna för denna sköra patientgrupp förbättras. Det visar resultaten i en registerstudie som genomförts vid Linköpings universitet och som nyligen publicerats i Diabetes Therapy. (1)

Syftet med den retrospektiva registerstudien var att under en femårsperiod beskriva dödlighet och beräkna sjukvårdskostnaderna hos typ 2-diabetespatienter i Östergötland med respektive utan hjärt- och kärlsjukdom. (1) Dessa forskningsrön kompletterar resultaten från den tidigare publicerade akademiska rapporten från Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Linköpings universitet, som visade att patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom i genomsnitt lever drygt sex månader kortare och har 68 procent högre hälso- och sjukvårdskostnader jämfört med övriga patienter med typ 2-diabetes. (2)

- Resultaten från vår registerstudie bekräftar det vi sett tidigare dvs. att förutom det personliga lidandet som typ 2-diabetespatienter med etablerad hjärt- och kärlsjukdom får utstå, så är både sjukvårdskonsumtionen och kostnaderna avsevärt högre för denna patientgrupp, säger Lars-Åke Levin, professor i utvärdering och hälsoekonomi vid Linköpings universitet. Det är angeläget att se över och förbättra behandlingsstrategierna för dessa patienter, då detta skulle ge klara fördelar både för patient och samhälle.

Fakta om diabetes och hjärtkärlsjukdom

Hormonet insulin produceras i bukspottkörteln och är en förutsättning för att cellerna ska kunna ta upp näring (glukos) ur blodet. Om produktionen av insulin inte räcker till, eller att kroppen inte kan svara på insulinsignalen, ökar sockernivåerna och följden blir typ 2-diabetes. Omkring 500 000 personer i Sverige beräknas ha sjukdomen, men mörkertalet är stort då många inte har fått diagnos. Andelen ökar med stigande ålder och 10 till 20 procent av alla över 65 år har sjukdomen. (3) Vid diabetes skadas på sikt blodkärlen vilket medför risk för en rad svåra komplikationer. Hjärt- och kärlsjukdom är en vanlig dödsorsak vid diabetes. (4) Det är därför extra viktigt att behandla dessa patienter på ett sätt som minskar risken för hjärt-kärlhändelser och förbättrar överlevnaden. (2)

Boehringer Ingelheim AB har bidragit med finansiellt stöd till den här studien och Region Östergötland med finansiering och kunskap samt data.

Referenser:

(1) Lars Bernfort, Magnus Husberg, Ann-Britt Wiréhn, L.-Å Levin, Ulf Rosenqvist, Staffan Gustavsson, Kristina Karlsdotter, Lars-Åke Levin. Disease Burden and Healthcare Costs for T2D Patients With and Without Established Cardiovascular Disease in Sweden: A retrospective Cohort Study

(2) Lars-Åke Levin, Lars Berntfort, Magnus Husberg, Ann-Britt Wirén. Patienter med diabetes typ 2 och etablerad hjärt-kärlsjukdom i Östergötland. CMT Rapport 2019:3, www.liu.se/cmt

(3) Svenska diabetesförbundet, www.diabetes.se

(4) Cannon A, Handelsman Y, Heile M, Shannon M. Burden of illness in type 2 diabetes mellitus.

J Manag Care Spec Pharm. 2018;24(9):S5–S13.


För vidare information, välkommen att kontakta:

Susanne E Andersson, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 073-156 34 52

E-post: susanne.andersson@boehringer-ingelheim.com

Lars-Åke Levin, professor i utvärdering och hälsoekonomi, Linköpings universitet

E-post: lars-ake.levin@liu.se

Ämnen


Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim cirka 95 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Kontakter

Susanne E Andersson

Susanne E Andersson

Presskontakt Communications Manager 0708-582 110
Staffan Gustavsson

Staffan Gustavsson

Presskontakt Head Market Access & Public Affairs 0708-582 119

Relaterat innehåll

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim arbetar med banbrytande terapier som förändrar liv - idag och för kommande generationer. Som ett ledande forskningsdrivet bioläkemedelsföretag skapar företaget värde genom innovation inom områden med stora medicinska behov. Boehringer Ingelheim grundades 1885 och har sedan dess varit familjeägt och har ett långsiktigt hållbart perspektiv. Företaget har mer än 53 500 anställda som är verksamma på över 130 marknader i de två affärsenheterna Human Pharma och Animal Health. I Sverige har Boehringer Ingelheim cirka 100 medarbetare som är verksamma inom Human Pharma. Läs mer på www.boehringer-ingelheim.se

Boehringer Ingelheim AB

Hammarby Allé 29, Box 92008
120 06 Stockholm