Gå direkt till innehåll
Jonatan Fernstad, läkare vid Danderyds sjukhus, som tilldelas 2020-års forskarstipendium från Svenska Kardiologföreningen och Boehringer Ingelheim AB.
Jonatan Fernstad, läkare vid Danderyds sjukhus, som tilldelas 2020-års forskarstipendium från Svenska Kardiologföreningen och Boehringer Ingelheim AB.

Pressmeddelande -

Stipendium för forskning om smartphone-baserad diagnostik av hjärtats rytm

Jonatan Fernstad - läkare vid Danderyds sjukhus - tilldelas 2020-års forskarstipendium på 50 000 kr från Svenska Kardiologföreningen och Boehringer Ingelheim AB för sitt arbete med smartphone-baserad diagnostik av hjärtats rytm. Priset kommer att delas ut i samband med Svenska Kardiologföreningens årsmöte senare i år.

- Min forskning handlar om hur smartphone-baserad diagnostik av hjärtats rytm kan underlätta diagnostik och behandlingsuppföljning för patienter med förmaksflimmer, säger Jonatan Fernstad, läkare vid Danderyds sjukhus som tilldelas 2020-års forskarstipendium från Svenska Kardiologföreningen och Boehringer Ingelheim AB. Jag är glad och stolt över att ha tilldelats detta stipendium som kommer kunna bidra till bättre framtida vård för dessa patienter.

Motiveringen från den oberoende stipendiekommittén utsedd av Svenska Kardiologföreningen lyder: ”Stipendiatens forskning inom smartphone-baserad rytmdiagnostik kommer att bidra till bättre diagnostik av förmaksflimmer, utöka vår arsenal av screeningsverktyg och förhoppningsvis leda till bättre framtida behandling av detta viktiga sjukdomstillstånd.”

- Smartphone-baserad diagnostik är ett nytt forskningsområde som vi med spänning följer, säger Ida Umerkajeff, medicinsk rådgivare på Boehringer Ingelheim AB. Vi är glada och stolta över detta samarbete med Svenska Kardiologföreningen som bidrar till forskningen inom detta viktiga sjukdomsområde och som kan komma en stor patientgrupp till gagn.

Om förmaksflimmer

Hjärtrytmrubbningar, eller arytmi, är samlingsnamnet för de tillstånd där hjärtat inte följer normal rytm. Hjärtat kan slå för fort, för långsamt eller oregelbundet. Det som kallas hjärtflimmer eller förmaksflimmer är en av de vanligaste rytmrubbningarna och den hjärtrytmrubbning som drabbar allra flest. Minst 300 000 svenskar lider av förmaksflimmer, vilket ger ökad risk att drabbas av stroke. (1)

Referens:

(1) SBU-rapport, Förmaksflimmer – Förekomst och risk för stroke, https://www.sbu.se/contentassets/0a28a5ac104d4f329ad8f839d19ca6f9/formaksflimmer_forekomst_risk_for_stroke.pdf


För vidare information, välkommen att kontakta:

Susanne E Andersson, Kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0731-56 34 52

E-post: susanne.andersson@boehringer-ingelheim.com


Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Ida Umerkajeff, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0704-87 60 59

E-post:ida.umerkajeff@boehringer-ingelheim.com

Ämnen

Regioner


Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim c:a 100 medarbetare. Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en så liten inverkan på miljön som möjligt.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Kontakter

Susanne E Andersson

Susanne E Andersson

Presskontakt Communications Manager 0708-582 110
Staffan Gustavsson

Staffan Gustavsson

Presskontakt Head Market Access & Public Affairs 0708-582 119

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim arbetar med banbrytande terapier som förändrar liv - idag och för kommande generationer. Som ett ledande forskningsdrivet bioläkemedelsföretag skapar företaget värde genom innovation inom områden med stora medicinska behov. Boehringer Ingelheim grundades 1885 och har sedan dess varit familjeägt och har ett långsiktigt hållbart perspektiv. Företaget har mer än 53 000 anställda som är verksamma på över 130 marknader i de två affärsenheterna Human Pharma och Animal Health. I Sverige har Boehringer Ingelheim cirka 100 medarbetare som är verksamma inom Human Pharma. Läs mer på www.boehringer-ingelheim.com och www.boehringer-ingelheim.se

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
120 06 Stockholm