Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Studien med empagliflozin (Jardiance) vid kronisk njursjukdom avbryts i förtid på grund av tydliga bevis på positiv effekt

EMPA-KIDNEY-studien är den hittills största och mest omfattande kliniska prövningen med SGLT2-hämmare vid kronisk njursjukdom. Studien inkluderar personer med kronisk njursjukdom med och utan diabetes samt med och utan albuminuri, vilka har varit underrepresenterade i tidigare studier med SGLT2-hämmare. Den oberoende säkerhetskommittén rekommenderade efter interimsanalys att studien skulle avbrytas i förtid på grund av tydliga bevis på positiv effekt av empagliflozin. Resultaten från EMPA-KIDNEY-studien förväntas presenteras senare i år.

EMPA-KIDNEY-studien avbryts i förtid baserat på en rekommendation från den oberoende säkerhetskommittén, vilket skedde efter en interimsanalys som uppfyllde de pre-specificerade kriterierna för positiv effekt av empagliflozin hos vuxna med kronisk njursjukdom. Studien, som är den hittills största och mest omfattande studien av SGLT2-hämmare vid kronisk njursjukdom, utvärderar effekten och säkerheten av empagliflozin i ett brett spektrum av vuxna med kronisk njursjukdom vilka ofta ses i klinisk praxis och inkluderar personer: (1, 2)

- med lätt till kraftigt reducerad njurfunktion,

- med normala och förhöjda nivåer av albumin (en typ av protein som finns i urinen),

- med och utan diabetes,

- med kronisk njursjukdom som kan uppstå i samband med andra underliggande orsaker.

EMPA- KIDNEY är en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad fas 3-studie där mer än 6 600 vuxna med kronisk njursjukdom ingått. (2) Studien genomförs av MRC Population Health Research Unit vid Oxfords universitet och finansieras av Boehringer Ingelheim och Lilly.

Det primära effektmåttet i studien är försämring av njurfunktion* eller kardiovaskulär död. De viktigaste sekundära effektmåtten är kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt samt det totala antalet sjukhusinläggningar och dödlighet oavsett orsak. (2)

*Definierad som njursjukdom i slutstadiet (initiering av dialys eller njurtransplantation), en kvarstående minskning av eGFR till under 10 ml/min/ 1,73 m2, död från njursjukdom eller en bestående minskning på minst 40 procent av eGFR från randomisering).

-  Över hela världen dör 5–10 miljoner människor varje år av kronisk njursjukdom där dialysbehandling har en allvarlig påverkan på många människors liv, säger Associate Professor, Clinician Scientist Oxford Population Health, Honorary Consultant Nephrologist och EMPA-KIDNEY co-Principal Investigator. Vi har studerat ett stort antal patienter med försämrad njurfunktion i syfte att fördröja behovet av dialys och undvika hjärtsjukdomar hos så många av dem som möjligt.

Njursjukdom är ett globalt folkhälsoproblem som påverkar nästan 850 miljoner människor, vilket är mer än en av tio vuxna. (3, 4) Kronisk njursjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen och fördubblar risken för att en person behöver sjukhusvård. (5, 6) Kronisk njursjukdom är nära förknippad med flera metabola och kardiovaskulära sjukdomar: 37 procent av vuxna med diabetes, 32 procent av vuxna med högt blodtryck och 18 procent av vuxna med fetma har även kronisk njursjukdom. (7)

-  Som en del av det större medicinska samfundet som ägnar sig åt att hjälpa de miljontals människor som lever med kronisk njursjukdom, innebär det tidiga stoppet av EMPA-KIDNEY-studien att vi mycket tidigare tar oss ett steg närmare att nå detta mål, säger Waheed Jamal, M.D., Corporate Vice President och Head of CardioMetabolic Medicine, Boehringer Ingelheim. EMPA-KIDNEY bidrar till EMPOWER:s framgångsrika studieprogram, som redan har visat på empagliflozins kardiorenala och metabola fördelar för miljontals människor över hela världen.

EMPA-KIDNEY följer EMPA-REG OUTCOME och EMPEROR-studierna, som alla visade på kardiorenala fördelar med empagliflozin. (8, 9, 10) EMPA-REG OUTCOME var den första studien med SGLT2-hämmare som visade nytta både kardiovaskulärt och för njurarna hos typ 2-diabetespatienter med etablerad kardiovaskulär sjukdom. Dessutom visade analyser från EMPEROR-studierna kardiorenala fördelar med empagliflozin hos vuxna med kronisk hjärtsvikt, oavsett ejektionsfraktion. (9, 10)

Om kronisk njursjukdom

Ungefär en tredjedel av fallen med kronisk njursjukdom kan tillskrivas metaboliska tillstånd såsom diabetes, fetma och hypertoni. (11, 12) Särskilt kronisk njursjukdom är förknippad med ökad sjuklighet och dödlighet. De flesta dödsfall bland personer med kronisk njursjukdom beror på kardiovaskulära komplikationer, ofta innan de når njursjukdom i slutstadiet. (13, 14) När njursjukdom i slutstadiet har uppnåtts måste berörda individer genomgå njurersättningsbehandlingar, till exempel regelbunden dialys eller njurtransplantation. (15) Kronisk njursjukdom är mycket utbredd i olika delar av världen och drabbar mer än 10 procent av befolkningen. (16, 17)

Om empagliflozin

Empagliflozin godkändes nyligen av EU-kommissionen för behandling av vuxna med symtomatisk kronisk hjärtsvikt, oavsett ejektionsfraktion (pumpförmåga), och är den hittills första och enda behandlingen som godkänts för denna indikation i Europa. (18) Empagliflozin är sedan tidigare även godkänt för behandling av diabetes typ 2 hos vuxna vars sjukdom inte kan kontrolleras med enbart kost och motion. Empagliflozin var den första SGLT2-hämmaren som visat en signifikant minskning av risken att drabbas av hjärt-kärlrelaterad död samt död oavsett orsak jämfört med placebo hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad kardiovaskulärsjukdom (19) och finns med på rekommendationslistorna i alla Sveriges regioner för denna indikation.

Referenser:

(1) Herrington WG, Preiss D, Haynes R, et al. The potential for improving cardio-renal outcomes by sodium-glucose co-transporter-2 inhibition in people with chronic kidney disease: a rationale for the EMPA-KIDNEY study. Clin Kidney J. 2018;11(6):749–61.

(2) The EMPA-KIDNEY Collaborative Group. [Published online ahead of print March 3 2022]. Nephrol Dial Transplant. 2022. DOI:10.1093/ndt/gfac040.

(3) Li PKT, Garcia-Garcia G, Lu SF, et al. Kidney health for everyone everywhere – from prevention to detection and equitable access to care. Braz J Med Biol Res. 2020; 53(3): e9614.

(4) Luyckx VA, Al-Aly Z, Bello AK, et al. Sustainable Development Goals relevant to kidney health: an update on progress. Nature Reviews Nephrology. 2021;15–32

(5) Neuen BL, Chadban SJ, Demaio AR, et al. Chronic kidney disease and the global NCDs agenda. BMJ Glob Health. 2017; 2(2): e000380

(6) USRDS. 2021 Annual Report. Chronic Kidney Disease: Morbidity and Mortality in Patients with CKD. Available at: https://adr.usrds.org/2021/chronic-kidney-disease/3-morbidity-and-mortality-in-patients-with-ckd. Last accessed: March 2022.

(7) Tsao CW, Aday AW, Almarzooq ZI, et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2022 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2022;145(8):153-639.

(8) Wanner C, Inzucchi SE, Lachin JM, et al. Empagliflozin and Progression of Kidney Disease in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2016;375:323-34.

(9) Anker S, Butler J, Filippatos G, et al. Empagliflozin in Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med. 2021; 385:1451-1461.

(10) Packer MD, Anker S, Butler J, et al. Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure. N Engl J Med. 2020; 383:1413-1424.

(11) Tsao CW, Aday AW, Almarzooq ZI, et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2022 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2022;145(8):153-639.

(12) Yim HE, Yoo KH. Obesity and chronic kidney disease: prevalence, mechanism, and management. Clin Exp Pediatr. 2021;64(10):511-518

(13) Jankowski J, Floege J, Fliser D, et al. Cardiovascular Disease in Chronic Kidney Disease: Pathophysiological Insights and Therapeutic Options. Circulation. 2021;143:1157-1172.

(14) NIDDK. Heart Disease & Kidney Disease. Available at: https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/heart-disease. Last accessed: March 2022.

(15) Bello K, Levin A, Lunney M, et al. Status of care for end stage kidney disease in countries and regions worldwide: international cross-sectional survey. BMJ. 2019;367:l5873

(16) Levin A, Tonelli M, Bonventre J, et al. Global kidney health 2017 and beyond: a roadmap for closing gaps in care, research, and policy. Lancet. 2017;390:1888-917.

(17) Coresh J. Update on the Burden of CKD. J Am Soc Nephrol. 2017; 28(4): 1020–1022.

(18) European Commission. Union Register of medicinal products for human use. Available at: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h930.htm. Last accessed: March 2022.

(19) Zinman et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Typ 2 Diabetes, New England Journal of Medicine, September 17, 2015.

För vidare information, välkommen att kontakta:

Susanne E Andersson, Kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 070-858 21 10

E-post: susanne.andersson@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Consuelo Uccheddu, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 070-540 92 24

E-post: consuelo.uccheddu@boehringer-ingelheim.com

Ämnen


Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 52 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim c:a 100 medarbetare. Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en så liten inverkan på miljön som möjligt.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Presskontakt

Staffan Gustavsson

Staffan Gustavsson

Presskontakt Head Market Access & Public Affairs 0708-582 119
Susanne E Andersson

Susanne E Andersson

Presskontakt Communications Manager 0708-582 110

Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 52 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim c:a 100 medarbetare. Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en så liten inverkan på miljön som möjligt.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
120 06 Stockholm