Gå direkt till innehåll
Aija Harju
Aija Harju

Pressmeddelande -

BoKlok intensifierar arbetet med mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering är en avgörande del i utvecklingen av BoKlok. Nu tillsätts en ny roll med uppdraget att ta fram en strategi och handlingsplan. Aija Harju från Skanska Finland får rollen som Diversity and Inclusion leader.

- Vår framgång avgörs utifrån om vi kan locka till oss medarbetare med olika kompetenser, kunskaper och erfarenheter. BoKlok har redan idag en bra blandning av kön, nationaliteter och erfarenheter. Hälften av BoKloks landschefer är kvinnor och 20 % av medarbetarna i fabriken i Gullringen är kvinnor. Det är en bra grund när vi nu växlar upp arbetet med mångfald och inkludering. Här kommer Aijas breda erfarenhet av arbete med mångfald och inkludering inom Skanska ha stor betydelse. Hon har i sina tidigare uppdrag skapat både tydliga och varaktiga resultat, säger Jonas Andé, chef för HR och etik på BoKlok.

Aija Harju började på Skanska 2007 och har haft flera strategiska uppdrag inom mångfald, inkludering och organisationskultur. Hon har bland annat ansvarat för utvecklingen och implementeringen av en strategi för mångfald och inkludering i Skanska Finland och har deltagit i framtagandet av en motsvarande strategi för Skanska Norge.

- Jag ser verkligen fram emot mitt uppdrag på BoKlok. Målet är att utveckla en strategi för mångfald och inkludering som ligger i linje med BoKloks affärsstrategi med både kortsiktiga och långsiktiga mål. Genom att involvera hela organisationen i arbetet kan vi skapa en starkare och mer attraktiv verksamhet där människor med olika bakgrund och erfarenheter växer, säger Aija Harju.

Aija Harju kommer att påbörja sitt uppdrag i mitten på mars och kommer dela sin tid mellan BoKlok och Skanska Finland. Uppdraget löper under ett år och kommer sedan lämnas vidare till en annan expert inom området, allt för att få in olika idéer och erfarenheter.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


BoKlok är ett annorlunda boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Vi bygger hållbara bostäder med god design, funktion och kvalitet till ett lågt pris. BoKlok har hittills byggt närmre 12 000 bostäder för de många människorna, i Sverige, Norge och Finland. 2019 lanserades BoKlok också i Storbritannien.

Kontakter

Jacob Birkeland

Jacob Birkeland

Presskontakt Head of Media Relations and Public Affairs 0768-997269

Relaterat innehåll

Hem från Skanska och IKEA

BoKlok är ett annorlunda boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Vi skapar hållbara hem och områden med god design, funktion och kvalitet för de många människorna. BoKlok har hittills byggt närmare 15 000 bostäder och finns i Sverige och Storbritannien.