Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

1,2 miljoner till jämställdhetsarbete för medborgarna

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gett Borås Stad 1,2 miljoner kronor för att utveckla arbetet med jämställd medborgarservice. Pengarna kommer från SKL:s program för Hållbar jämställdhet.

Under förra året arbetade Borås Stad med jämställd medborgarservice i ett kommunöverskridande projekt tillsammans med fyra andra sjuhäradskommuner; Mark, Vårgårda, Tranemo och Bollebygd. Under projektet utbildades totalt 120 anställda i hållbar jämställdhet och 38 medborgarprocesser undersöktes.

Sedan årsskiftet har Borås Stad arbetat för en jämställd medborgarservice på egen hand och har anställt en jämställdhetssamordnare. Nu fortsätter utbytet med de medverkande kommunerna på nätverksbasis. Tillskottet på 1,2 miljoner gör att Borås Stad kan arbeta än mer intensivt med frågorna.

– I Borås Stad lägger vi redan i dag stor vikt vid arbetet för jämställdhet mellan medborgarna. Det här ger oss goda förutsättningar att stärka arbetet för en hållbar jämställd medborgarservice, säger Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande, (S).

– Det är positivt att det arbetet som startade under den förra mandatperioden kan fortgå eftersom det är ett så viktigt arbete, säger Annette Carlson, kommunstyrelsens vice ordförande (M).

Jämställd medborgarservice handlar om den kommunala service som tätt hänger samman med mäns och kvinnors livskvalitet. Det berör de flesta av kommunens verksamheter, till exempel stadsplanering, boende, kollektivtrafik, upphandling, hälsa, idrottshallstider, biståndsbedömning, hemtjänst, förskolor, försörjningsstöd, betyg och läromedel.

– Det här är en stor satsning på ett perspektiv att se verksamheten: jämställdhet. Vi kommer att arbeta med utbildning av bland andra chefer, ekonomer och HR-personal. Genom e-learning kommer alla drygt 10 000 anställda i kommunen få nytt lärande i jämställdhet, säger Carola Samuelsson, jämställdhetssamordnare i Borås Stad.

SKL har gett utvecklingsmedel till 21 av de 45 projektansökningar som kommit in från hela Sverige. Totalt har 27,5 miljoner kronor delats ut.

De kriterier som SKL arbetat efter är att det ska finnas förutsättningar för projektets hållbarhet även efter 2014 och att pengarna verkligen ska ge effekter i form av jämställd medborgarservice. Dessutom vill SKL gärna se en spridning till större delar av kommunen, regionen eller landstinget.


I november 2009 undertecknade kommunfullmältige CEMR-deklarationen. Den är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten som EU:s motsvarighet till SKL tagit fram. 
Samtidigt tillsatte kommunstyrelsen en tvärpolitisk grupp för att ta fram en handlingsplan utifrån deklarationen.

För mer information kontakta:

Carola Samuelsson, jämställdhetssamordnar, Borås Stad, tel 0768-88 58 18

Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S), tel 070-523 30 22

Annette Carlson, kommunstyrelsens vice ordförande (M), tel 070-348 70 24

Ämnen

Regioner

Kontakter

Marie Ingvarsson

Marie Ingvarsson

Presskontakt Kommunikationschef 0768-88 71 18
Anette Nordberg

Anette Nordberg

Presskontakt Kommunikationsstrateg 033-35 77 23

Borås Stad

Borås är med mer än 114 000 invånare den näst största kommunen i Västra Götalandsregionen. På en 400-årig tradition av innovation och samarbete bygger vi nu en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Borås Stad
Kungsgatan 55
501 80 Borås
Sweden