Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

10 000 barn i Borås går till valurnorna

 Nu går 10 000 barn i Borås till valurnorna för att rösta om ny lekplats i Stadsparken. Borås är först i landet med att låta barn i en omröstning besluta i en större fråga.

- Det är viktigt att arbeta med inflytande och demokrati för unga, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Måndagen den 5 november var den första röstdagen. Barnen har vallokaler på biblioteken, med riktiga valbås i barnstorlek. Barnen kan gå och rösta med sin klass eller förskolegrupp, eller på egen hand. Röstningen pågår till den 18 november.

Röstningen liknar så mycket som möjligt ett riktigt val. Kommunens valnämnd, som normalt arbetar bara var fjärde år, har trätt i funktion för att sköta omröstningen. Barn födda år 2000-2008 får rösta – cirka 10 000 barn är röstberättigade.

I lekplatsvalet har barnen tre olika alternativ till ny lekplats i Stadsparken. Det som barnen väljer blir också den lekplats som byggs.

- Det känns väldigt naturligt att låta dem som ska använda lekplatsen också bestämma hur den ska se ut. Vi ser ju också ett stort intresse hos barnen för lekplatsvalet, noterar Ulf Olsson.

Borås är andra stad i världen som har en beslutande omröstning för barn. Tidigare har Göteborg haft ett par sådana omröstningar, men då har det gällt enklare frågor.

Resultatet av lekplatsvalet redovisas i början av veckan efter avslutat val. Den valda lekplatsen byggs under sommarhalvåret 2013 och invigs till hösten.

De tre förslagen vill alla skapa framtidens lekplats med interaktiva lekredskap. Den ska också vara en aktivitetsplats där alla åldrar kan mötas. Ett krav är energismarta lösningar för de redskap som drivs med el.

Mer information om lekplatsvalet lämnas av Valnämndens kansli, tfn 033-35 70 55.

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Marie Ingvarsson

Marie Ingvarsson

Presskontakt Kommunikationschef 033-35 71 18
Anette Nordberg

Anette Nordberg

Presskontakt Kommunikationsstrateg 033-35 77 23

Borås Stad

Borås är med mer än 114 000 invånare den näst största kommunen i Västra Götalandsregionen. På en 400-årig tradition av innovation och samarbete bygger vi nu en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Borås Stad
Kungsgatan 55
501 80 Borås
Sweden