Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Borås är bättre än genomsnittet

Borås Stad är en bättre plats att bo på än de flesta andra kommuner. Borås Stads service är bättre än den genomsnittliga kommunen. Och medborgarinflytandet är lika bra som i andra kommuner.

Det är slutsatser av Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning 2011.

- Det gläder mig att både staden Borås och Borås Stad får betyg över genomsnittet, kommenterar Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

I undersökningen får de tillfrågade sätta betyg på sin kommun i ett så kallat nöjd kund-index. Borås nådde upp till betyget nöjd kund i alla frågor om Borås som en plats att bo på, och i de flesta frågor om kommunens service.

I Borås fick utbildnings- och fritidsmöjligheter samt kommersiellt utbud särskilt goda betyg. Litet lägre betyg – men fortfarande över gränsen för att vara nöjd – fick bostäder, trygghet och arbetsmöjligheter.

Borås fick tydligt högre betyg än genomsnittet av de 128 kommuner som jämförs i undersökningen. Jämför man bara med kommuner i samma storlek får Borås ett likvärdigt betyg.

För kommunens tjänster och service ligger betyget också väl över gränsen för nöjda kunder; dessutom klart bättre än genomsnittet av kommuner och även något högre än för kommuner i samma storlek.

Högst betyg får räddningstjänst, VA-tjänster och kultur. Gator och vägar samt stöd för utsatta personer får sämre betyg, under gränsen för nöjdhet men klart över gränsen för godkänt.

- Enkäten ger oss besked om våra starka sidor, men framför allt om vad vi har potential att förbättra, säger Ulf Olsson.

Vad gäller inflytande från medborgarna visar alla kommuner en likartad bild; ett betyg nätt och jämnt över gränsen för godkänd.

Mer information lämnas av utvecklingsstrateg Eva Andreasson på Stadskansliet, tfn 033-35 32 20.

Ämnen

Regioner


Borås är med mer än 114 000 invånare den näst största kommunen i Västra Götalandsregionen. På en 400-årig tradition av innovation och samarbete bygger vi nu en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Kontakter

Marie Ingvarsson

Marie Ingvarsson

Presskontakt Kommunikationschef 033-35 71 18
Anette Nordberg

Anette Nordberg

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0768-88 77 23

Borås Stad

Borås är med mer än 114 000 invånare den näst största kommunen i Västra Götalandsregionen. På en 400-årig tradition av innovation och samarbete bygger vi nu en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Borås Stad
Kungsgatan 55
501 80 Borås
Sweden