Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Borås ljusa framtid i handeln - City och Knalleland blir ett

Borås har en god utveckling och en ljus framtid inom handeln. Den stora möjligheten ligger i att bygga samman City med Knalleland genom nya verksamheter i Simonsland.

- Det handlar om att utveckla innerstaden så att Knalleland blir en del av stadskärnan, beskriver Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Idag presenterades den handelsutredning som näringslivet och kommunen gemensamt gjort. Den visar en ljus framtid för Borås. Staden förtätas och beräknas vara 120 000 invånare år 2020. Det kommer att öka handeln med 3 miljarder, vilket ger cirka 250 nya arbetstillfällen.

- Borås är och har alltid varit en handelsstad. Det vill vi utveckla ytterligare, både för fler arbetstillfällen och för att öka Borås attraktivitet, säger Ulf Olsson.

Utredningen visar en handelsomsättning för 2011 på 6,7 miljarder kr, varav 3,3 miljarder i dagligvaror. Både dagligvaror och sällanköpsvaror visar en ökning som är ett par procentenheten högre än siffran för hela riket.

Boråsaren gör de flesta av sina inköp i Borås, och de som reser in för att handla kommer främst från Mark, Svenljunga och Tranemo. Fördelningen mellan City och Knalleland är jämn. City har högre andel yngre besökare, och Knalleland högre andel i medelåldern.

Just i kombinationen City och Knalleland ligger Borås framtid. Medan andra städer flyttar ut sin handel vill utredningsgruppen att Borås istället flyttar in den, binder samman City och Knalleland genom de nya verksamheterna i Textile and Fashion Center i Simonsland.

- City och Knalleland är var för sig värdefulla för Borås och kan tillsammans skapa ännu större dragningskraft, tror kommunalrådet Annette Carlson, (M).

De tre enheterna ska smälta samman och bilda innerstadshandeln, en modern marknadsplats med gångavstånd. De kan kompletteras med ett externhandelsområde på Viared för handel där närheten till en trafikled är viktig.

Handelsutredningen om Borås har gjorts av Tyréns, ett internationellt konsultföretag inom samhällsutveckling, på beställning av Borås Stad och BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening.

 - Utredningen ger en bra grund för oss att fortsätta utveckla Borås som handelsstad, tycker Ulf Olsson.

 Mer information lämnas av Ulf Olsson, tfn 070-523 30 22, näringslivschef Anders Glemfelt på Borås Stad, tfn 070-526 31 37, och Gunnar Brinck, , ordförande i Borås City, tfn 033-13 72 70.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Marie Ingvarsson

Marie Ingvarsson

Presskontakt Kommunikationschef 033-35 71 18
Anette Nordberg

Anette Nordberg

Presskontakt Kommunikationsstrateg 033-35 77 23

Borås Stad

Borås är med mer än 114 000 invånare den näst största kommunen i Västra Götalandsregionen. På en 400-årig tradition av innovation och samarbete bygger vi nu en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Borås Stad
Kungsgatan 55
501 80 Borås
Sweden