Gå direkt till innehåll
Föräldrar känner sig trygga med Borås Stads förskolor

Pressmeddelande -

Föräldrar känner sig trygga med Borås Stads förskolor

Varje år får vårdnadshavare svara på en enkät med frågor om vad de tycker om förskolans verksamhet. Resultatet från årets enkät visar att vårdnadshavare i Borås generellt sett är väldigt nöjda med sitt barns förskola.

Högst betyg får förskolan på frågan om trygghet. 96 procent känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan, sett över en femårsperiod är det resultatet mer eller mindre konstant. Även samverkan med förskolan får ett högt betyg av vårdnadshavarna. 92 procent anger att de upplever att samverkan med förskolan fungerar bra.

– Vi har ett tufft år bakom oss där våra pedagoger och rektorer gjort ett fantastiskt arbete, resultatet i enkäten är ett kvitto på att det arbetet också värderas av vårdnadshavarna, säger förvaltningschef Ina Furtenbach.

Frågorna i enkäten handlar bland annat om trivsel, utveckling, lärande, delaktighet, inflytande och förskolans kontakt med hemmet. Årets resultat visar att förskolans utmaningar ligger i att synliggöra och öka barnens inflytande och delaktighet.

– Delaktighet och inflytande är viktiga frågor för våra förskolor, årets undersökning visar att vi behöver utveckla barnens möjlighet till inflytande men också jobba för att synliggöra för vårdnadshavarna på vilket sätt barnen har inflytande och görs delaktiga i utbildningen, säger Ina Furtenbach.

Årets resultat i korthet:

Jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn.

96 procent

Mitt barn ges möjlighet att påverka sin vardag. 78 procent
Jag upplever att samverkan med förskolan fungerar bra. 92 procent
Hur nöjd är du med verksamheten i sin helhet vid ditt barns förskola? 89 procent har angett 6 eller högre på en 10-gradig skala


Pandemin bedöms ha påverkat årets deltagande

I år var det 2 918 vårdnadshavare som besvarade enkäten, vilket motsvarar 50 procent. Det är betydligt färre svarande än tidigare år. Förra året var det exempelvis 4 970 vårdnadshavare som besvara enkäten, vilket motsvarar ca 84 procent.

Orsaken till det minskade deltagandet bedöms vara att årets enkät inte kunde genomföras på samma sätt som innan. Tidigare år har det vid hämtning och lämning på förskolorna funnits möjlighet för vårdnadshavare att besvara enkäten på plats via en surfplatta. I år har detta inte varit möjligt att genomföra på grund av pandemin. Istället skickades en länk med lösenord ut till vårdnadshavarna. Trots förskolornas engagemang med att få så många som möjligt att besvara enkäten har detta troligtvis haft stor påverkan på årets deltagande.

Mer om årets enkät

Mer information om enkäten och resultatet finns på boras.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Borås är med mer än 113 000 invånare den näst största kommunen i folktäta Västra Götalandsregionen. 1,7 miljoner människor bor här inom en 10-milsradie. 2021 firar den starkt växande textil-, handels- och kunskapsstaden Borås 400 år. Det gör vi genom att fokusera på hur vi bygger en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Presskontakt

Ina Furtenbach

Ina Furtenbach

Förvaltningschef 033-35 77 81

Borås Stad

Borås är med mer än 114 000 invånare den näst största kommunen i folktäta Västra Götalandsregionen. 1,7 miljoner människor bor här inom en 10-milsradie. 2021 firar den starkt växande textil-, handels- och kunskapsstaden Borås 400 år. Det gör vi genom att fokusera på hur vi bygger en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Borås Stad
Kungsgatan 55
501 80 Borås
Sweden