Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hässlehuset deltar i ”Find yourself” – ett internationellt utbyte om att arbeta med unga

Projektet ”Find yourself” startades 2018 med fyra länder involverade; Marocko, Frankrike, Italien och Sverige. Vid utbytet delar länderna erfarenheter och lär av varandra i hur man bedriver ungdomsarbete. Idag den 8 april är det Hässlehusets tur att presentera sitt arbete med ungdomsledarskap och våldsprevention.

– Dagen börjar med en presentationsvideo där alla våra verksamheter som finns på Hässlehuset visas upp tillsammans med intervjuer med personalen, säger Johan Nykvist, fritidsledare Hässlehuset.

– En viktig del i Hässlehusets arbete med unga har varit det systematiska våldspreventiva arbetet, som handlar om att öka tryggheten såväl strukturellt som i bemötandet. Arbetet utgår från det femåriga projektet ”En kommun fri från våld”, berättar Stina Graad, ungdomssamordnare.

En annan del av dagens agenda är att en representant för RF/Sisu och en ungdomsledare från Hässlehuset diskuterar ungas organisering i föreningar och föreningskunskap, samt ledarskap för unga.

Projektet ”Find yourself” finansieras genom medel från ERASMUS+.

Från Sverige är det fyra organisationer som deltar, Hässlehuset Borås, Hemgården från Lund, Föreningen Fyrhuset Stavsnäs samt Uppsala kommun.

Mer om Hässlehuset

Hässlehuset ligger vid Hässle torg på Hässleholmen och erbjuder en kombination av olika verksamheter; bibliotek, kulturskola, öppen ungdomsverksamhet och medborgarservice under samma tak för alla åldrar.

Vid frågor, kontakta:

Johan Nykvist, fritidsledare Hässlehuset, 073-736 81 90

Stina Graad, ungdomssamordnare Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 076-623 09 35

Ämnen

Taggar

Regioner


Borås är med mer än 113 000 invånare den näst största kommunen i folktäta Västra Götalandsregionen. 1,5 miljoner människor bor här inom en 10-milsradie. 2021 firar den starkt växande textil-, handels- och kunskapsstaden Borås 400 år. Det gör vi genom att fokusera på hur vi bygger en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Presskontakt

Marie Ingvarsson

Marie Ingvarsson

Presskontakt Kommunikationschef 033-35 71 18
Anna Rosendahl

Anna Rosendahl

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0768-88 77 23

Borås Stad

Borås är med mer än 114 000 invånare den näst största kommunen i folktäta Västra Götalandsregionen. 1,7 miljoner människor bor här inom en 10-milsradie. 2021 firar den starkt växande textil-, handels- och kunskapsstaden Borås 400 år. Det gör vi genom att fokusera på hur vi bygger en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Borås Stad
Kungsgatan 55
501 80 Borås
Sweden