Gå direkt till innehåll
Många röster bakom ny vision för Borås

Pressmeddelande -

Många röster bakom ny vision för Borås

”Visionen om framtidens Borås”. Så heter Borås nya vision som nu antagits av Kommunfullmäktige. Kärnan i visionen är samverkan och att vi i Borås får saker att hända tillsammans.

Den nya visionen har arbetats fram sedan augusti 2020 i samverkan med invånare, kommun, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Denna samverkan kring vad vi vill att vår kommun ska vara, lägger en god grund när vi utvecklar framtidens Borås.

Så här inleds Visionen om framtidens Borås: ”Vi som bor, verkar och möts i Borås har en unik förmåga att få saker att hända tillsammans. Samverkan mellan invånare, kommun, näringsliv, akademi och civilsamhälle genomsyrar hela visionen och gör den speciell. Tillsammans har vi tagit fram visionen och med gemensamma krafter kan vi göra den till verklighet, för oss alla och för framtida generationer.”

– Det är vi tillsammans som ska göra Borås vision till verklighet. Bara så kan den få kraft och inspirera oss som lever och verkar i Borås att fortsätta bygga en kommun där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet skapar ett gott liv för alla invånare, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Den nu politiskt fastslagna visionen är betydligt mer kortfattad än den tidigare, och består av fyra målområden:

  • Omsorg om varandra och miljön
  • Ett tryggt och snyggt Borås
  • Möjligheter och mod att utvecklas
  • Människor möts i Borås

­– Modet att utveckla sig själv och de egna idéerna och drömmarna stärks när vi känner trygghet och tillit. Därför tar vi ett gemensamt ansvar för varandra och vår miljö. Det är kärnan i den nya visionen, säger Kommunstyrelsens första vice ordförande Annette Carlson (M).

Revideringen av den tidigare visionen, Borås 2025, påbörjades i augusti 2020 och involverade en mängd olika personer som på ett eller annat sätt kan kalla sig boråsare. Förutom att enskilda invånare har kunnat lämna sina synpunkter på vad Borås borde sträva efter att bli i framtiden, har även samtal förts med näringsliv, föreningsliv, civilsamhälle, akademi och medarbetare och förtroendevalda i Borås Stad.

För mer information kontakta:
Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande (S): 0705-23 30 22
Annette Carlson, Kommunstyrelsens första vice ordförande (M): 0703-48 70 24

Ämnen

Kategorier

Regioner


Borås är med mer än 114 000 invånare den näst största kommunen i Västra Götalandsregionen. På en 400-årig tradition av innovation och samarbete bygger vi nu en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Presskontakt

Marie Ingvarsson

Marie Ingvarsson

Presskontakt Kommunikationschef 033-35 71 18
Anna Rosendahl

Anna Rosendahl

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0768-88 77 23

Relaterat innehåll

Borås Stad

Borås är med mer än 114 000 invånare den näst största kommunen i Västra Götalandsregionen. På en 400-årig tradition av innovation och samarbete bygger vi nu en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Borås Stad
Kungsgatan 55
501 80 Borås
Sweden