Gå direkt till innehåll
Planskild rondell och nya vägar löser trafikproblem i Knalleland

Pressmeddelande -

Planskild rondell och nya vägar löser trafikproblem i Knalleland

Knallelandsrondellen blir planskild och får dessutom bussfiler. Ett nytt torg binder samman Knalleland genom att trafiken på Skaraborgsvägen passerar under torget. Skaraborgsvägen blir bussgata mellan Knalleland och Högskolan, och biltrafiken leds in till centrum på en ny väg öster om järnvägen.

Det är några av nyheterna i den idéskiss för att lösa trafikproblemen i Knalleland som Borås Stad presenterade på fredagen.

- Förslaget löser trafikproblemen och innebär ett stort ansiktslyft för Knalleland. Bilar, bussar och gångtrafik – alla är vinnare, konstaterar kommunalrådet Tom Andersson (MP).

Knallelandsrondellen flyttas något norrut och blir planskild; trafiken från Norrbyleden passerar under rondellen. Armbågavägen flyttas närmare Borås Arena och får en bred gångtunnel till västra delen av Knalleland. Man kan flanera genom hela Knalleland utan att korsa biltrafik.

Skaraborgsvägen från Högskolan till Knalleland reserveras för kollektivtrafiken, vilket också gör att Högskoleplatsen kan bli mer som ett torg. Bussarna får en egen fil i Knallelandsrondellen och fortsätter norrut på Skaraborgsvägen istället för att köra igenom Knalleland på Bergslenagatan.

Ett nytt torg ska bli navet i Knalleland, en evenemangsplats som sträcker sig från Borås Arena och in i ett Knalleland som öppnas genom att Furulundshuset försvinner. Vägbanan på Skaraborgsvägen sänks, och trafiken passerar under det nya torget.

Biltrafiken får en ny led österut från Knallelandsrondellen, över järnvägen och vidare mot centrum för att angöra till Kungsbron ungefär i Olovsholmsgatans läge.

- Det öppnar också för nya bostäder i attraktivt läge på andra sidan järnvägen, noterar kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP).

En ny bro vid Lundbyhallen kopplar samman den snart färdiga Armbågabron och Armbågavägen med Getängsvägen och blir den nya vägen till Almenäsområdet. Ålgårdsbron görs om till gång- och cykelbro, och Ålgården kan utvecklas till ett rekreationsområde.

Förslaget bidrar också starkt till att knyta samman centrum och Knalleland med bostäder och gångstråk längs Viskan, mitt emot Viskastrandsgymnasiet.

Förslaget innebär ett helt nytt grepp på utvecklingen av Knalleland och att äldre planer för området skrotas – men Tom Andersson är noga med att poängtera att det rör sig om en idéskiss.

- Vi kommer att gå ut brett för att hämta in synpunkter, och det kan kanske dyka upp andra förslag på lösningar i olika delar, menar han.

Mer information lämnas av Tom Andersson, 0703-48 70 22, och Morgan Hjalmarsson, 0703-48 70 25, samt av strategisk samhällsplanerare Karin Johansson på Stadskansliet, 0768-88 70 57.

En illustration för fri användning i journalistiska sammanhang finns på Borås Stads webbplats, boras.se.

Ämnen

Regioner


Borås är med mer än 114 000 invånare den näst största kommunen i Västra Götalandsregionen. På en 400-årig tradition av innovation och samarbete bygger vi nu en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Kontakter

Marie Ingvarsson

Marie Ingvarsson

Presskontakt Kommunikationschef 033-35 71 18
Anette Nordberg

Anette Nordberg

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0768-88 77 23

Borås Stad

Borås är med mer än 114 000 invånare den näst största kommunen i Västra Götalandsregionen. På en 400-årig tradition av innovation och samarbete bygger vi nu en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Borås Stad
Kungsgatan 55
501 80 Borås
Sweden