Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan: Innovationsveckan och Inspiration Borås

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Innovationsveckan och Inspiration Borås

Den 4-6 oktober erbjuder Borås Stad en mängd spännande föreläsningar på Textile Fashion Center. Föreläsningarna filmas och sänds digitalt för att nå en stor publik. Den 4-5 oktober är innehållet en del av del av den nationella Innovationsveckan som främst riktar som mot dem som arbetar med utvecklingsfrågor i offentlig sektor. Den 6 oktober är Borås Stads egna medarbetare inom förvaltningar och bolag den primära målgruppen. Då kallas arrangemanget Inspiration Borås vilket är Borås Stads årliga interna kvalitetsmässa. Dock sänds även de flesta av onsdagens föreläsningar digitalt via innovationsveckan.nu och kan också dessa ses av en större publik.

Ett mindre antal åhörare har möjlighet att delta på plats på Textile Fashion Center. Media är välkommen att närvara på Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 under samtliga tre dagar.

Program 4 oktober

09.00-09.45: Innovationer i Borås, en helt ny praktik

Carola Samuelsson, projektledare på Innovationsplattform Borås, berättar om innovationsplattformens resa, utmaningar och förhoppningsvis framtid. Är innovation en plötslig idé - en glödlampa som tänds? Eller föds innovation fram genom idogt arbete, blod, svett och tårar? Är tillit och innovationer på samma våglängd?

10.00-10.45: Kommunernas framväxt och utmaningar

Niklas Karlsson, Riksdagsledamot och före detta ordförande för Kommunutredningen, presenterar Kommunutredningens slutsatser och förslag på strategier för att klara av välfärdsuppdraget.

11.00-11.45: Gränsöverskridande samarbete ­– smärtsamt nödvändigt

Doktoranden Heiti Ernits från RISE kommer att diskutera de utmaningar och möjligheter som gränsöverskridande samarbete innebär. Heiti kommer att utgå från teori och praktiska exempel. Vidare kommer några relevanta strategier presenteras som kan rusta organisationer och ledare för gränsöverskridande samarbete.

13.00-13.45: Borås 400 år - jubileum som katalysator för utveckling

Fredrik Beckman, konstnärlig ledare för Borås 400-årsjubileum ska prata utifrån kommunikationskonceptet "Snyggare, modernare och i större kostym - Jubileum som katalysator för utveckling."

14.00-14.45: ”Ta bussen med oss! Följ med på en innovativ resa om rätten till sitt liv”

Emma Lingefelt, strateg i mänskliga rättigheter för Borås Stad, inspirerar och utmanar till eftertanke och omtanke. Vad är en mänsklig rättighet och vad har det med innovation att göra?

15.00-15.45: Borås DNA – 200 år i fokus

Fredrik Hjelm arbetar sedan drygt 20 år tillbaka som stadsantikvarie och numera även som biträdande stadsarkitekt i Borås Stad och har i de rollerna byggt upp en gedigen kunskap om stadens utveckling genom historien.

16.00-16.45: Hur ska offentligt sektor möta 2000-talets utmaningar?

I detta pass ger Klas Danerlöv från Sveriges kommuner och regioner, SKR, ett historiskt perspektiv på offentlig förvaltnings förmåga till utveckling och förnyelse.

Program 5 oktober

09.00-09.45: Hållbar utveckling med människan i fokus

Som delägare, styrelseordförande och affärsutvecklare på FOV Fabrics arbetar Fredrik Johansson med både tekniska lösningar, hållbar utveckling och människans roll i hållbar utveckling.

10.00-10.45: Löser cirkulär ekonomi miljöfrågorna?

Alla pratar om cirkulär ekonomi. Vad är det egentligen? Och vad är skillnaden mellan linjär och cirkulär ekonomi? Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås och ledamot av Expertgruppen Normskifte till cirkulär ekonomi under Delegationen för cirkulär ekonomi, reder ut och förklarar.

11.00-11.45: Textile Fashion Center – innovationer tillsammans

Git Guldare, Centrumledare för Textile Fashion Center, berättar om att åstadkomma Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode.

13.00-13.45: Vad kan grundskolan lära sig av skuggutbildning?

Fredrik Zimmerman, lektor i barn och ungdomsvetenskap vid Sektionen för pedagogiskt arbete på Högskolan i Borås föreläser om skuggutbildning och antipluggkultur.

14.00-14.45: Misstagen som gjorde mig till serieentreprenör

Dennis Lénberg, medgrundare till bemanning och rekryteringsföretaget Effektiv och mediabyrån Adgrowth samt tidigare snowboardproffs inspirerar med berättelser om med och motgångar på sin resa i näringslivet.

15.00-15.45: Innovationer i praktiken – Helsingborgs Stad delar med sig av sitt innovationsarbete

Lisa Olsson, Innovationschef i Helsingborgs Stad, berättar om hur staden har arbetat med kultur, struktur och förmågor för innovation

kl 15.50-16.15: Sammantaget – vad tar vi med oss från dagarna?

Jan Olausson och Carola Samuelsson samtalar. Under två dagar har vi nu lyssnat klokskap, blivit inspirerade, kanske har vi också blivit utmanade? Innovationer, utveckling och hållbarhet är inte enkelt. Så vad har vi hört? Vad tar vi med oss? Hur ser vi framåt i Borås Stad?

Program 6 oktober

8.30–9.20: Inledning och inspirationsföreläsning: Borås bygger för framtiden med historien som grund.
Svante Stomberg Stadsdirektör, Fredrik Hjelm, stadsantikvarie och Richard Mattsson, stadsarkitekt

9.30–9.50: Förändring för att vi bryr oss om Bostäder i Borås

Bostäder i Borås har jobbat hårt med sin kultur och det tillitsbaserade ledarskapet. Förutsättningarna för att kunna jobba med stor frihet under ansvar är att du måste förstå helheten och att kunna bidra med din del (självledarskapet)

”Vad skall jag bidra med för att andra skall lyckas ännu bättre imorgon”.

Lyssna till hur de tillsammans har byggt upp en helt ny struktur i företaget där alla varit delaktiga i framtagandet av ny vision, varumärkesidentitet, långsiktiga mål och strategier. Nyckeln har varit att alla varit med. Föreläsare: Mikael Hansson

10.10–10.30: Nya arbetssätt för att hantera mänsklighetens största utmaning

Borås Stad har länge arbetat med klimatfrågan vilket också har gett tydliga resultat. De senaste åren har arbetet intensiverats och nya, innovativa arbetssätt har utvecklats. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp, nätverk, tjänster, en koldioxidbudget, ett politiskt klimatråd, en klimatrapport och mera har skapats för att driva på klimatarbetet. Presentationen fokuserar främst på hur de olika arbetssätten och innovationer fungerar. Föreläsare: Peter Rydberg

10.40–11.00: Vikten av sociala relationer i integrationsprocessen

Fadderverksamheten på Arbetslivsförvaltningen har i flera år arbetat med att stötta nyanlända med att hitta vägar in i samhället. Att komma som ny till Sverige kräver ordentliga omställningar i en persons liv. Nicholas Waller och Stefan Permanto talar om vikten av social integration och hur de i samverkan med andra parter har navigerat sig fram i pandemins spår. Det har krävt flexibilitet, kreativitet och lyhördhet. Föreläsare: Stefan Permanto och Nicholas Waller

11.10–11.30: Hissa språket – från uppmärksammat behov till språkverksamhet

Kom och lyssna till vilka vinster långgående samverkan mellan olika yrkesgrupper kan generera. Genom olika specifika erfarenheter och kunskaper har förskollärare, bibliotekarier, specialpedagoger och logopeder tillsammans utvecklat nya arbetssätt för att möta barn och familjers behov av språkstöd. Att tänka tillsammans föder innovationer! Föreläsare: Susanne Nyberg och Carina Einarsson

11.40–12.00: Stöd till anhöriga – från lagens bör till stadens vill

Anhöriga har en samhällsbärande funktion och är en oersättlig resurs. Många av dem tas för givet, och deras behov av stöd för egen del uppmärksammas inte. Lagen har länge sagt att kommunen bör ge dem stöd. Idag vet vi bättre! Från att vara en kommun som bör ge anhöriga stöd för egen del, är Borås 2021 en stad som vill satsa på ett bra stöd för anhöriga i alla åldrar och i alla slags anhörigsituationer. Föreläsare: Agneta Gustafsson

13.00-13.20: Att växa med bibehållen kvalité och ökad kontroll

Hur är det att gå från en liten personberoende supportfunktion till en fullskalig support- och förvaltningsorganisation?

Hans Sandström Gustafsson och Karin Wahlin på IT-vård och omsorg berättar mer om att växa med bibehållen kvalité och ökad kontroll. Idag förvaltar IT-vård och omsorg 25 olika system och ansvarar för all välfärdsteknik inom socialklustret. Genom att etablera systemförvaltningsmodellen PM3 ges full kontroll över kostnader och avtal med mera.

13.30–13.50: Från fritidsgård till öppen ungdomsverksamhet

Borås Stads fritidsgårdar har alltid varit en viktig plats för unga och erbjudit trygga vuxna att prata med, träffa kompisar och delta i aktiviteter i närområdet. De senaste åren har verksamheten fokuserat på att stärka ungas rättigheter och aktörskap genom metoder som främjar ledarskap.

Öppen ungdomsverksamhet använder nya verktyg och metoder som exempelvis våldsprevention, Projektkontor, ungdomsledarutbildningar och ELD-metoden som synliggör ungdomars icke formella lärande. Föreläsare: Åsa Bergstrand

14.00–14.20: Vår digitaliseringsresa

Hur ökar vi tillgänglighet, rättssäkerhet och effektivitet i vår verksamhet? Det var frågorna som startade Samhällsbyggnadsförvaltningens digitaliseringsresa 2021–2025. Ett systematiskt arbete där vi säkerställer att rätt typ av digitalisering, den som faktiskt svarar på inledande frågor, implementeras. Såsom förbättrade kartsystem, ökad tillgänglighet till E-arkiv, sammankoppling av system, AV-tekning för distansmöten med mera. Föreläsare: Olof Olsson och Caroline Mäkinen

14.40–15.00: Att utveckla former för att leda skolan på ett annat sätt

December 2018, tittade Anna-Maria Isaksson ut över skolgården och ställde sig frågan: – Vad ska jag göra för att inte bli ännu en rektor som lämnar skolan efter kort tid? Anna-Maria kommer i sitt föredrag berätta om att identifiera nyckelpersoner, så kallade förändringsagenter, samt vikten av att leta upp påbörjade utvecklingsområden för att tillvarata tidigare arbete.

15.10–15.30: Kan man verkligen mäta hälsa och vad ska det vara bra för?

I år är det 20 år sedan Borås Stad tog fram sitt första Välfärdsbokslut. Sedan dess har stadens organisation ändrat form, inte bara en gång utan två. Hur har arbetet med Välfärdsbokslutet utvecklats över tid och vilka är framgångsfaktorerna? Föreläsare: Kristina Nyberg Smahel

15.40–16.00: Använd kompetensen rätt – en workshop för effektivare organisation

På Sociala omsorgsförvaltningen har workshopen använts av enhetscheferna. Kerstin Niklasson kommer att berätta om metoden som medfört en tydligare fördelning av arbetsuppgifter mellan samordnare och enhetschefer. Resultatet har lett till att enhetschefer i högre utsträckning kan fokusera på sitt kärnuppdrag – brukare och medarbetare.

16.10–16.30 Kost och lokalvård genom historien

Pia Hultgren och Poa Pettersson berättar om hur staden historiskt ändrat uppfattning om kost och lokalvård. Från att inte alls ha förstått att det finns bakterier, virus eller näring till idag där vi vet att det finns ett samband mellan kost, lokalvård och hälsa.


Kontaktperson för 4 och 5 oktober: Carola Samuelsson, Projektledare för Innovationsplattform Borås, Stadsledningskansliet. Tel: 0768-885818

Kontaktperson för 6 oktober: Pia Essunger, utvecklingsstrateg, Stadsledningskansliet. Tel: 0768-883040

Kategorier

Regioner


Borås är med mer än 113 000 invånare den näst största kommunen i folktäta Västra Götalandsregionen. 1,7 miljoner människor bor här inom en 10-milsradie. 2021 firar den starkt växande textil-, handels- och kunskapsstaden Borås 400 år. Det gör vi genom att fokusera på hur vi bygger en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Kontakter

Marie Ingvarsson

Marie Ingvarsson

Presskontakt Kommunikationschef 033-35 71 18
Anette Nordberg

Anette Nordberg

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0768-88 77 23

Borås Stad

Borås är med mer än 114 000 invånare den näst största kommunen i Västra Götalandsregionen. På en 400-årig tradition av innovation och samarbete bygger vi nu en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Borås Stad
Kungsgatan 55
501 80 Borås
Sweden