Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tio kommundelar blir tre i Borås nya organisation

 

Tio kommundelsnämnder blir tre stadsdelsnämnder. En ny arbetslivsnämnd tar bl a hand om ekonomiskt bistånd. Konsumentnämnden går upp i Miljönämnden. Övriga nämnder behålls, men i flera fall med stora förändringar i verksamheten. Det är det förslag till ny organisation för Borås Stad som en tvärpolitisk arbetsgrupp nu lyckats nå enighet kring.

 

- Jag vill poängtera att samtalen förts i en positiv och trevlig anda med en gemensam vilja att hitta lösningar för medborgarnas bästa, säger gruppens ordförande Björn Bergqvist (M).

 

En av de stora frågorna i organisationsöversynen har varit kommundelarna. Kompromissen är nu att tio kommundelar blir tre stadsdelar. Delarna slås samman till de nya enheterna Norr, Väster och Öster med samma gränser som de nuvarande distriktskontoren på Socialkontoret. Alla tre delarna innehåller både centralort och ytterområden.

 

- Med de större stadsdelsnämnderna koncentrerar vi resurser och samlar kompetens, påpekar Björn Bergqvist.

 

Organisationsförslaget är ett resultat av ett snabbt arbete för att komma förbi de politiska låsningar som uppstått kring organisationsfrågan. Lösningen var att byta arbetsgrupp. Den nya arbetsgruppen tillsattes i slutet av mars, och har nu alltså kommit fram till ett slutligt förslag.

 

- Förslaget till ny nämndorganisation är en kompromiss som arbetsgruppen är helt enig om och där alla har fått ta och ge. I övrigt kommenterar vi inte hur diskussionerna förts inom gruppen, säger Roland Andersson (S)

 

Ledamöter i arbetsgruppen har utöver Björn Bergqvist och Roland Andersson varit Patric Cerny (FP), Kerstin Hermansson (C ), Ellie Blickfors (MP), Olle Hermansson (Väg), Falco Güldenpfennig (KD) och Lennart Andreasson (V).

 

Utöver en ny arbetslivsnämnd som även får hand om bl a försörjningsstöd innehåller förslaget större ändringar för flera nämnder. Kommunstyrelsens profil som ledningsorgan stärks genom att endast strategiska ledningsfrågor återstår i en förvaltning, Kommunledningskansliet. Operativa verksamheter flyttar till Servicenämnden. Gatunämnden lämnar ifrån sig VA-verksamheten och trafikfrågor, Konsumentnämnden slås samman med Miljönämnden, all fastighetsförvaltning samlas hos Lokalförsörjningsnämnden.

 

- Vi har valt en organisation som vi tror på. Med rätt ledarskap tror vi att organisationen kan lyckas och fungera väl, säger Björn Bergqvist.

 

Förslaget innebär färre nämndpolitiker i Borås Stad. Dagens 233 ordinarie ledamöter blir 176 när tio kommundelsnämnder ersätts av tre stadsdelsnämnder.

 

Mer information lämnas av kommunchef Svante Stomberg, tfn 033-35 70 60 eller 070-581 57 32, och av organisationschef Staffan Vikström, tfn 033-35 71 66.

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Marie Ingvarsson

Marie Ingvarsson

Presskontakt Kommunikationschef 0768-88 71 18

Borås Stad

Borås är med mer än 114 000 invånare den näst största kommunen i Västra Götalandsregionen. På en 400-årig tradition av innovation och samarbete bygger vi nu en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Borås Stad

Kungsgatan 55
501 80 Borås
Sweden