Gå direkt till innehåll
Byggrådet Invest AB:s förslag till lägenhetshus är vinnare i markanvisningstävlingen för kvarteret Nötskrikan på Lugnet i centrala Borås. Bild: Navjord Arkitektur & Marcus Abrahamsson Arkitektur.
Byggrådet Invest AB:s förslag till lägenhetshus är vinnare i markanvisningstävlingen för kvarteret Nötskrikan på Lugnet i centrala Borås. Bild: Navjord Arkitektur & Marcus Abrahamsson Arkitektur.

Pressmeddelande -

Vinnare utsedd i markanvisningstävling för nytt flerbostadshus på Lugnet

Stadsdelen Lugnet i centrala Borås ska få ett nytt flerbostadshus. Det står nu klart att Borås Stad utser Byggrådet Invest AB till vinnare i markanvisningstävlingen för kvarteret Nötskrikan.

Det nya huset kommer att ligga utmed Salängsgatan på en tomt som idag rymmer en parkeringsplats. På tomten kommer Byggrådet Invest AB att uppföra ett flerbostadshus med 12 lägenheter och med en bottenvåning med lokaler avsedda för kommersiella verksamheter eller kontor.

Det har funnits ett stort intresse för den markanvisningstävling som Borås Stad gick ut med under hösten. Totalt har det kommit in 18 förslag från olika byggaktörer.

De inkomna förslagen har utvärderats av en jury bestående av representanter från Stadsledningskansliet och Samhällsbyggnadsförvaltningen. I utvärderingen har juryn bland annat bedömt projektidé, gestaltning och hållbarhetsperspektiv.

Juryn har också ställt höga krav på en bred kunskap om platsen och stor förståelse för den karaktärsfulla stadsdelen Lugnets historia och omgivningar. Närområdet är en viktig målpunkt i staden där bland annat Gustav Adolfskyrkan, Bäckängsgymnasiet, Kulturhuset och PA Halls Terrass ligger.

– Vi i juryn tycker att det vinnande förslaget lever upp till våra högt ställda krav. Det är en byggnad som anpassar sig samtidigt som den i vissa delar utmanar sitt omgivande stadsrum, säger Fredrik Hjelm, stadsantikvarie och en av jurymedlemmarna.


Bild: Navjord Arkitektur & Marcus Abrahamsson Arkitektur.


Taket är en utmärkande del i Byggrådets bebyggelseutformning. Där kommer olika funktioner ta plats, här planeras bland annat solceller, terrass och ett gemensamt växthus.

– Förslaget visar upp en formsäker stilstudie på ett tilltalande sätt. Man blandar olika begrepp som både anspelar på klassiska drag så väl som ett överraskande utmanade nytänk på vad det klassiska sadeltaket innebär, säger stadsarkitekt Richard Mattsson, som också deltagit i juryarbetet.

– Gårdsmiljön är väl utformad både för de boende, men även med tydliga avgränsningar mot stadens mer offentliga rum. Dessutom finns en smart cykelförvaring som gör det lätt att använda cykeln i det vardagliga livet, säger bygglovarkitekt Jeanette Pettersson Ek, även hon en del av jurygruppen.

De fyra kommunalråden Kerstin Hermansson (C), Tom Andersson (MP), Annette Carlson (M) och Andreas Exner (SD) har följt arbetet med tävlingen och stämmer in med juryns motiveringar. De ser också positivt på att det har kommit in många kvalificerade tävlingsbidrag och att många byggaktörer vill vara med och utveckla kommunen.

Bild: Navjord Arkitektur & Marcus Abrahamsson Arkitektur.

Vad är nästa steg?

Nästa steg i processen är att Borås Stad skriver ett så kallat markanvisningsavtal med Byggrådet Invest AB. I detta avtal förklarar parterna sina intentioner kring byggnation av del av kvarteret Nötskrikan i enlighet med vinnande anbud/förslag. Därefter, när bygglov blivit beviljat, kommer ett köpeavtal som reglerar marköverlåtelsen att tecknas. Det är också då som parterna kommer överens om när byggnation senast måste påbörjas.

Vad är en markanvisningstävling?

• En markanvisningstävling är en tävling om att få bygga bostäder på kommunens mark. Det innebär att kommunen bjuder in olika intressenter att tävla om marken och där det bästa projektet vinner.

• Efter avslutad tävling upprättas ett markanvisningsavtal med vinnande byggaktör. Det vinnande byggbolaget har då fått ensamrätt om att utveckla byggprojektet inom en viss tidsperiod.

Mer om markanvisningstävlingen och kvarteret Nötskrikan.

Vid frågor kontakta:

Frank Throlin, mark- och exploateringsingenjör, Borås Stad, 0768-88 72 41.

Peter Bloom, VD, Byggrådet Invest AB, 0727-27 55 05

Ämnen

Kategorier

Regioner


Borås är med mer än 114 000 invånare den näst största kommunen i Västra Götalandsregionen. På en 400-årig tradition av innovation och samarbete bygger vi nu en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Kontakter

Marie Ingvarsson

Marie Ingvarsson

Presskontakt Kommunikationschef 0768-88 71 18
Anette Nordberg

Anette Nordberg

Presskontakt Kommunikationsstrateg 033-35 77 23

Borås Stad

Borås är med mer än 114 000 invånare den näst största kommunen i Västra Götalandsregionen. På en 400-årig tradition av innovation och samarbete bygger vi nu en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Borås Stad
Kungsgatan 55
501 80 Borås
Sweden