Pressmeddelande -

Program - Hållbara Hav och briggen Tre Kronor i Simrishamn med ny miljöutställning 27-29 juli

Segla med briggen Tre Kronor längs Skånes vackra östkust så bidrar du till arbetet för Östersjön! 

Initiativet Hållbara Havs nya miljöutställning och den vackra briggen Tre Kronor af Stockholm gästar Simrishamn 27-29 juli. På söndag den 27 juli erbjuds en hel dags segling från Karlshamn till Simrishamn med avgång 08.00. Vid ankomst 18.00 i Simrishamn spelar Simrishamns musikkår och kommunstyrelsens ordförande välkomnar. Miljöutställningen visas under den 28-29 juli. Öppet skepp och seglingar arrangeras. 

PROGRAM I SIMRISHAMN - BORNHOLMSKAJEN:

ANKOMST SIMRISHAMN Söndag 27 juli 18.00. Kommunstyrelsens ordförande hälsar välkommen och musikkåren spelar.
Simrishamns musikkår spelar och kommunstyrelsens ordförande, Anders Johnsson (m) välkomnar då briggen anlöpt Bornholmskajen. 

– Inom Simrishamns kommun och genom Marint Centrum bedrivs ett flertal projekt med stort fokus på Östersjöns hälsa och framtid. Vi är därför extra glada över att kunna välkomna Initiativet Hållbara Havs miljöutställning och briggen Tre Kronor till Simrishamn. För oss som kustkommun är frågorna omkring Östersjön särskilt angelägna. Det känns naturligt att stötta Hållbara Havs arbete genom att bidra med plats för miljöutställningen, som på ett pedagogiskt och enkelt sätt visar hur vi med enkla medel kan hjälpa Östersjön, säger Anders Johnsson (m), kommunstyrelsens ordförande.

ETTA MED KÖK - EN MILJÖUTSTÄLLNING Mån 28 juli och tisdag 29 juli kl 11-16.
En utställning om vad du kan göra i ditt hem för att minska din påverkan på Östersjön. 

Miljöutställningen som visas på kajen i anslutning till briggen Tre Kronor är framtagen i samarbete med forskare vid Stockholms universitet och handlar om rester av läkemedel och kosmetika som spolas ut i våra vatten, kemikalier i plaster i leksaker och andra produkter som vi hittar i våra hem samt om ämnen som finns i vår mat och som misstänks kunna påverka oss. Utställningen är utformad som en ”etta med kök” där vi finner produkter från vår vardag. Här finns information om vilka som är skadliga och hur vi kan undvika eller hitta alternativ till dessa. Syftet är att på ett enkelt sätt hjälpa den enskilda individen och att i förlängningen rädda Östersjön. Utställningen invigdes av miljöminister Lena Ek under Almedalsveckan. Fri entré. 

ÖPPET SKEPP Måndag 28 juli kl 13-18. 
Under besöket i Simrishamn bjuder Tre Kronor af Stockholm in till "Öppet Skepp" med visningar av skeppet. Besättningen finns på plats, visar och berättar om fartyget samt om våra seglingar. Fri entré.

SEGLINGAR 28-29 juli
Segla med och upplev hur det är att segla ett äkta segelfartyg på samma sätt som man gjorde vid mitten av 1800-talet! Under seglingen får alla som vill vara med och prova på. Man behöver inte kunna något om segling utan besättningen berättar och instruerar så att alla kan vara med. 

DAGSEGLING FRÅN KARLSHAMN Söndag den 27 juli kl 08:00 - 18:00. 
En hel dags segling med Tre Kronor af Stockholm till Simrishamn där du möts av Simrishamns musikkår. Pris 995 kr (ord pris 1 495 kr).

FAMILJESEGLING Tisdag. 29 juli kl 11:00-14:00. 
Tre timmar segling för hela familjen. Pris 450 kr. Barn t o m 18 år 100 kr i vuxens sällskap. Ett barn per vuxen. Fika kan köpas ombord.

KVÄLLSKRYSSNING Tisdag. 29 juli kl 16:00-20:00. 
Fyra timmar härlig segling inklusive middag. Pris 845 kr. Barn t o m 18 år 695 kr.
BOKNING Följ länk på www.briggentrekronor.se eller köp biljett ombord under Öppet Skepp. Ring 08-586 224 00 för info.

Ungdomsverksamhet
Hållbara Hav satsar stort på ungdomsverksamhet och hela sommaren seglar ungdomar med Tre Kronor. När Tre Kronor af Stockholm anländer till Simrishamn den 27 juli finns det 14 ungdomar ombord från Marina Läroverket. Målet med deras medverkan är att de ska lära sig mer om Östersjön och de miljöfrågor som är förknippade med vårt vackra innanhav och vår förhoppning är att de ska lämna Tre Kronor som goda ambassadörer får Östersjön. I de olika hamnar som Tre Kronor besöker gör ungdomarna studiebesök för att lära sig mer om det miljöarbete som sker i landet. Under besöket i Simrishamn kommer de att göra ett studiebesök hos Havs och Vattenmyndigheten.

För mer information:
Christina Thimrén Andrews, Projektledare. christina.t.andrews@briggentrekronor.se 070-818 82 38
Göran Lindstedt, Vd. goran.lindstedt@briggentrekronor.se 070-425 15 15
Anders Mannesten, Marknadschef. anders.mannesten@briggentrekronor.se 070-389 68 89 
Sture Haglund, Företagsnätverk och bokning. sture.haglund@briggentrekronor.se, 070-422 78 19 

Initiativet Hållbara Hav / Briggen Tre Kronor Nominerades till Nordiska Rådets Natur- och miljöpris 2013.

www.hallbarahav.nu www.briggentrekronor.se


Relaterade länkar

Ämnen

 • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

 • miljöutställning
 • simrishamn
 • östersjöregionen
 • östersjön
 • ungdomar
 • tre kronor af stockholm
 • segling
 • segelfartyg
 • miljö
 • klimat
 • initiativet hållbara hav
 • briggen tre kronor
 • musikkåren
 • simrishamns musikkår

Regioner

 • Skåne

Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen,  i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.  Se www.hallbarahav.nu

Presskontakt

Sture Haglund

Presskontakt Projektledare Marknad och kommunikation +46 (0)70-4227819

Relaterat innehåll