Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Wise Group AB (publ) tillsätter ny styrelse i Brilliant Future

Brilliant Future hjälper företag och organisationer att skapa bättre affärer genom stärkta kund- och medarbetarupplevelser. Företaget har som målsättning att inom ett par år bli ett av Europas ledande bolag inom kund- och medarbetarundersökningar. Nu har styrelsen för Wise Group beslutat att tillsätta en ny styrelse i det helägda dotterbolaget Brilliant Future och att initiera en kapitalanskaffningsprocess.

Styrelsen för Wise Group har som ett resultat av den tidigare meddelade strategiska översynen av dotterbolaget Brilliant Future beslutat att tillsätta en egen styrelse i Brilliant Future och att initiera en kapitalanskaffningsprocess. Den nya styrelsen kommer att utgöras av:

Tobias Thalbäck (CEO SolidSport, tidigare CEO Netigate), Fredrik Johnsson (CEO The Talent Company, tidigare Head of Global Talent Acquisition Spotify) och Erik Mitteregger (styrelseordförande i Wise Group) som blir Brilliant Futures styrelseordförande.

På Brilliant Future hjälper vi företag att förbättra sina kund- och medarbetarrelationer och att skapa förändringar som syns i affärsresultaten – och det finns en enorm potential på marknaden. Nu blir ett redan starkt företag ännu starkare. Jag ser fram mot att tillsammans med styrelsen och kompetenta medarbetare skriva nästa kapitel för Brilliant Future, säger Lars Gundersen, vd på Brilliant Future AB.

Besluten har fattats för att säkerställa en fortsatt snabb utveckling av Brilliant Futures kunderbjudande och marknadsexpansion. Processen med kapitalanskaffning skall påbörjas under hösten och beräknas slutföras senast i början av år 2020.

Brilliant Future ges nu möjligheten att utifrån en redan stark marknadsposition öka tillväxttakt och marknadsandelar. Jag ser fram emot att aktivt få bidra till den utvecklingen, säger, Erik Mitteregger, styrelseordförande, Wise Group AB.

För mer information, kontakta:
Erik Mitteregger
Styrelsens ordförande Wise Group AB (publ)
erik.mitteregger@wisegroup.se / +46 706 00 44 84

Ämnen


Brilliant erbjuder en actionplattform som hjälper företag och organisationer att mäta, analysera och agera på sina kund- och medarbetarrelationer – så att de kan uppnå förändring som syns i affärsresultaten.
Brilliant erbjuder smarta medarbetarundersökningar, kundundersökningar, analyser och organisationsutvecklingstjänster till såväl svenska som internationella företag. Brilliant utmanar gärna traditionella sätt att se på kundlojalitet, medarbetarengagemang, ledarskap och förändring. We make you Brilliant.

2018 Gick Netsurvey och Bright Relation samman och bildade Brilliant, som är en del av Wise Group.

www.brilliantfuture.se

Presskontakt

Maja Adersten

Maja Adersten

Presskontakt PR-ansvarig 070-280 79 74
Malin Hising

Malin Hising

Presskontakt Marketing Manager 072 388 16 62

Relaterat material