Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nyttan av att äta bröd övervinner risken med akrylamid

– Akrylamid är inte ett ämne som tillsätts i livsmedelsproduktionen eller något som finns i råvarorna som används. Akrylamid bildas vid tillagning, säger Catarina Bennetoft, Brödinstitutet, med anledning av Livsmedelsverkets rapport kring akrylamid i maten.

– Akrylamid har bildats i maten sedan vi började tillaga den över öppen eld för tiotusentals år sedan, säger Catarina Bennetoft. Det är först nyligen det visat sig att höga halter akrylamid kan orsaka cancer hos djur och där med anses cancerrisken även öka för oss människor, enligt vissa forskare. Detta är ännu inte vetenskapligt klarlagt och risken anses också liten, då det är förhållandevis små mängder vi får i oss via maten.

– Nyttan av att äta bröd måste vägas mot riskerna med akrylamid och då vinner nyttan, säger Catarina Bennetoft. De bröd som innehåller råg och mycket fullkorn har ett högt värde för vår hälsa, trots att de samtidigt innehåller högre halt akrylamid.

Livsmedelsverket är också noga med att påpeka att nyttan med råg och fullkorn är större och viktigare för vår hälsa. Bäst mår vi av en varierad kost och vill vi minska risken att få i oss akrylamid ska vi vara försiktiga med hårt stekta livsmedel och minska temperaturer och tillagningstid.

Akrylamid bildas vid tillagning. Det sker främst i kolhydratrika livsmedel, som bröd, knäckebröd, kakor och kex. Halten varierar av olika skäl i olika bröd. Ju hårdare eller mörkare skorpa, desto högre halt, vete ger lägre halt och råg högre.

– Vid knäckebrödstillverkning är det en skonsam bakningsprocess som är central för minskningen av akrylamid, säger Catarina Bennetoft. Knäckebröd bakat med jäst har också en betydligt lägre halt än de ojästa.

Vill du veta mer om akrylamid och bröd är du välkommen att kontakta Catarina Bennetoft på nedanstående nummer. Gäller frågorna riskerna med akrylamid kontakta gärna Livsmedelsverket, www.slv.se.

För mer information: Catarina Bennetoft, Brödinstitutet, 070-655 45 59, catarina.bennetoft@brodinstitutet.se. Pressbilder: brodinstitutet.se


Ämnen

Kategorier


Brödinstitutet arbetar för att sprida kunskap om kost och hälsa, med utgångspunkt i brödet.
Brödinstitutet har visionen att bli den naturliga informationskällan i alla frågor som rör bröd och kommer att ta en aktiv roll i den allmänna debatten och bidra med saklig information om bröd, kost och hälsa. Brödinstitutets verksamhet startade 1957 som ett samarbete mellan myndigheter och brödbranschen. Under 1970-talet lanserades den klassiska reklamkampanjen "Socialstyrelsen rekommenderar 6 - 8 skivor bröd om dagen". Det är än idag en av Sverige genom tiderna mest uppmärksammade aktiviteter. Idag finansieras Brödinstitutet av branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer. www.brodinstitutet.se

Presskontakt

Maria Sitell

Maria Sitell

Presskontakt Kommunikationschef PR, kommunikation, nutrition 070 764 58 84

Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, med vetenskapen som grund.

Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, med vetenskapen som grund. Det gör vi genom att kommunicera i medier, i nätverk med personliga tränare, dietister, bagare, skolsköterskor, läkare, nutritionsforskare och många andra i samhället. Med brödet och saklighet som grund skapar vi goda, hälsosamma och klimatsmarta måltidslösningar.

Brödinstitutet
Box 3546, Sveavägen 25
103 69 Stockholm