Gå direkt till innehåll
Fotograf: Henrik Svensson Karlsson/Miljöpartiet de gröna
Fotograf: Henrik Svensson Karlsson/Miljöpartiet de gröna

Nyhet -

Grattis till nya jobbet som bostadsminister Märta Stenevi

Vi från Byggmaterialhandeln vill gratulera till det nya jobbet som bostadsminister och den i våra ögon viktigaste ministerposten. Vi tror att med din bakgrund som kommunalråd i Malmö och stadsbyggnadsnämnden ordförande så har du en bra förståelse för bostadsfrågor.

Som du kanske vet är Byggmaterialhandeln en viktig aktör för en fungerande byggsektor i hela Sverige. Våra medlemmar bedrivet verksamhet i Sveriges alla 290 kommuner och levererar dagligen byggmaterial till både mindre och större byggprojekt. Tillsammans omsätter sektorn 90 miljarder kronor på årsbasis.
För oss som bransch så är de viktigaste politiska frågorna under 2021 följande:

- Höjt ROT avdrag till 50%. Byggbranschen går bra nu och är en viktig motor i vår ekonomi. Detta tror vi är ett klokt sätt att dämpa effekterna av konjunkturnedgången i spåren av pandemin. Vi bad HUI Research att räkna på effekterna av höjt ROT avdrag till 50% så kom man fram till att det skulle kunna skapa ytterligare 7500 nya heltidsarbeten inom sektorn.

- Flyttkedjan. För att vi optimalt skall kunna använda bostadsbeståndet är det viktigt att det är lätt och enkelt att kunna flytta. Här behövs det ses över villkoren för lån till bostäder, som i dagsläget stänger ute många från bostadsmarknaden.

- Ökad hållbarhet. Det pågår flera olika initiativ både i branschen och på myndighetsnivå. Men här behövs tydliga regler som främjar ökad återbruk i byggandet.

Vi har tidigare haft en bra dialog med din företrädare och språkrörskollega Per Bolund. Vi ser fram emot en fortsatt god dialog med dig om dessa viktiga frågor kopplade till byggsektorn.


Med Vänlig Hälsning
Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Monica Björk

Monica Björk

Presskontakt vd 0703048421
Fredrik Johanson

Fredrik Johanson

Presskontakt ordförande styrelsen

Relaterat innehåll

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra prioriterade frågor är hållbarhet, digitalisering, statistik, lobbying och skapar gemensamma mötesplatser.

Byggmaterialhandlarna
Regeringsgatan 60
10329 Stockholm
Sverige