Gå direkt till innehåll
Ett stopp av brytningen av kalk i Slite innebär i praktiken ett effektivt stopp för merparten av de pågående och planerade bygg- och infrastrukturprojekten i Sverige.
Ett stopp av brytningen av kalk i Slite innebär i praktiken ett effektivt stopp för merparten av de pågående och planerade bygg- och infrastrukturprojekten i Sverige.

Pressmeddelande -

Byggmaterialhandeln vill att regeringen säkrar tillgången till svensktillverkad cement

Mark- & miljööverdomstolen har beslutat att neka Cementa förnyat tillstånd att bryta kalksten i befintliga täkter i Slite, Gotland. I ett brev till näringsminister Ibrahim Baylan idag uppmanar Byggmaterialhandlarna att regeringen säkrar tillgången på svensktillverkad cement för att hålla byggbranschen och andra viktiga industrier igång.

Ett stopp av brytningen av kalk i Slite innebär i praktiken ett effektivt stopp för merparten av de pågående och planerade bygg- och infrastrukturprojekten i Sverige. Att importera de volymer cement som krävs för att upprätthålla betongproduktionen och tillgodose bygg- och anläggningsbranschen bedöms i dagsläget vara omöjligt en rad olika skäl. Eventuell framtida import av denna bulkvara skulle få stora negativa konsekvenser för klimatet på grund av omfattande och långväga frakter. Cement är inte bara en oumbärlig insatsvara till den så viktiga betongindustrin utan också till andra byggprodukter som exempelvis taktegel, Leca-block och fasadputs.

Mark- och miljööverdomstolens beslut innebär oundvikligen att en kraftig inbromsning av bygg- och anläggningsindustrin är att vänta redan i höst. Enligt branschorganisationen Byggföretagens analys riskeras 175 000 tjänster i byggsektorn och ytterligare mellan 100 000 till 225 000 i näraliggande sektorer och andra direkt berörda industrier som en direkt följd av beslutet. Detta kommer att få enorma konsekvenser inte bara inom bygg- och anläggningsbranschen utan för hela den svenska samhällsekonomin.

Byggmaterialhandlarna vill på kort sikt att regeringen säkrar tillgången på svensktillverkad cement för att hålla byggbranschen och andra viktiga industrier igång. På längre sikt krävs en politik som både tar hänsyn till skärpta miljö- och klimatkrav och byggbranschens behov av stabilitet och förutsägbarhet.

Ämnen

Kategorier


Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

Vi fokuserar på med hållbarhet, digitalisering, försäljningsstatistik, lobbying samt skapar gemensamma mötesplatser. Våra medlemmar är AB Karl Hedin, Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bygma AB, Derome Bygg & Industri AB, Happy Homes AB, Nordström bygghandel, Optimera Sverige  AB, Kesko AB, Mestergruppen Sverige AB, Woody Bygghandel samt ett femtiotal fria byggmaterialhandlare.

Kontakter

Monica Björk

Monica Björk

Presskontakt vd 0703048421
Fredrik Johanson

Fredrik Johanson

Presskontakt ordförande styrelsen

Relaterat innehåll

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra prioriterade frågor är hållbarhet, digitalisering, statistik, lobbying och skapar gemensamma mötesplatser.

Byggmaterialhandlarna
Regeringsgatan 60
10329 Stockholm
Sverige