Gå direkt till innehåll
Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade med över 15 % under andra kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020.
Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade med över 15 % under andra kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020.

Pressmeddelande -

Kraftig försäljningsökning i byggmaterialhandeln

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med drygt 15 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Under det första halvåret uppgick utvecklingen till 12 procent.

Hittills i år har utvecklingen varit starkast i Norra Sverige, nästan 17 procent jämfört med första halvåret 2020. Resterande regioner har haft en jämn utveckling omkring 10 procent, om än svagast i Stockholmsregionen där utvecklingen var strax under 10 procent.

- Försäljningen har fortsatt att gå starkt i hela landet även under årets andra kvartal, trots att branschen möter höga jämförelsetal. Det finns en stor efterfrågan på våra varor just nu, både bland proffshandlare och privata konsumenter, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Av de stora varugrupperna är det träprodukter som har haft den starkaste utvecklingen. Under årets andra kvartal uppgick försäljningsökningen till 45 procent.

Försäljningsutveckling Byggmaterialindex

Försäljningsutveckling

Träprodukter i Byggmaterialindex

Q1 2021

Q2 2021

Jan-Jun

Q1 2021

Q2 2021

Jan-Jun

7%

15%

12%

22%

45%

38%

Avser jämförbara enheter, jämfört med samma kvartal föregående år.

En nyhet i rapporten är en prognos för Byggmaterialindex försäljningsutveckling. Prognosen bygger på HUI:s konjunkturindikatorer, externa branschspecifika indikatorer och har kompletterats med branschaktörernas syn på utvecklingen. Bedömningen är att utvecklingen i Byggmaterialindex kommer uppgå till 8 procent i löpande priser under 2021, jämfört med 2020. Prognosen är mer optimistisk än flera andra konjunkturella estimat så som BNP och hushållens konsumtion. Byggmaterialhandeln är på väg mot ännu ett rekordår, trots höga jämförelsetal.

- Prognosen på 8 procent tyder på att branschen kommer gå starkt även under årets andra hälft, om än med lite lägre tillväxttakt än under dess första hälft. Det råder fortsatt stor renoveringsvilja och bostadsmarknaden är fortsatt het, vilket byggmaterialhandeln gynnas av. Samtidigt talar en alltmer uppöppnad ekonomi för kommersiella upprustningar som gynnar proffshandeln, säger Monica Björk.

Under årets första kvartal drevs byggmaterialhandeln till stor del av konsumentinriktad försäljning. Andra kvartalet hänförs tillväxten i stor utsträckning till proffshandeln. Under andra halvåret av 2021 förväntas proffshandeln vara fortsatt drivande. Ökad investeringsvilja i ekonomin till följd av ljusare framtidsutsikter tros gynna proffsförsäljningen. Samtidigt råder osäkerhet om tillgång till flera material, där träprodukter är en varugrupp som står för en betydande del av branschens försäljning. Framåt hösten finns indikationer på att cement riskerar att bli en bristvara på grund av kraftigt minskad produktion i Sverige. Brist på cement riskerar att slå mot all typ av byggande där betong är en del av byggnationen. Vilket blir ett slag även mot byggmaterialhandeln.

Det finns risk för en påtaglig materialbrist i branschen till hösten, både för träprodukter och cement. Brist av en komponent skapar hack i hela byggkedjan, utan material att bygga grunden går det heller inte att bygga huset, avslutar Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

   Möjlighet till mer data som prenumerant
   Via Byggmaterialindex erbjuds branschens parter möjligheten att prenumerera på ett unikt beslutsunderlag om byggmaterialhandelns utveckling. Prenumerationstjänsten innefattar exklusiv information om hur branschen utvecklas sett till riket, regioner och produktgrupper tillika fördelat på försäljning riktad till proffs respektive konsument. Produktgruppsstatistiken baseras på branschens detaljerade varugruppsindelning BK04.

   Information om prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

   För ytterligare kommentarer kontakta:

   Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna

   Telefon: 08-762 76 57

   E-post: monica.bjork@byggmaterialhandlarna.se

   För statistikfrågor kontakta:

   Joakim Wirén, analytiker HUI Research

   Telefon: 070-147 66 56

   E-post: joakim.wiren@hui.se


   Fakta om Byggmaterialindex: HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Woody Bygghandel, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.

   Försäljningsstatistiken fördelat på proffs- och konsumentförsäljning baseras på försäljningen från Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.


    Ämnen

    Kategorier


    Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

    Vi fokuserar på med hållbarhet, digitalisering, försäljningsstatistik, lobbying samt skapar gemensamma mötesplatser. Våra medlemmar är AB Karl Hedin, Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bygma AB, Derome Bygg & Industri AB, Happy Homes AB, Nordström bygghandel, Optimera Sverige  AB, Kesko AB, Mestergruppen Sverige AB, Woody Bygghandel samt ett femtiotal fria byggmaterialhandlare.

    Kontakter

    Monica Björk

    Monica Björk

    Presskontakt vd 0703048421
    Fredrik Johanson

    Fredrik Johanson

    Presskontakt ordförande styrelsen

    Relaterat innehåll

    Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

    Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
    Våra prioriterade frågor är hållbarhet, digitalisering, statistik, lobbying och skapar gemensamma mötesplatser.

    Byggmaterialhandlarna
    Regeringsgatan 60
    10329 Stockholm
    Sverige