Gå direkt till innehåll

Ämnen: Arbetsmarknadsfrågor

Byggmaterialhandlarnas kommentarer kring regeringens vårbudget för 2024

Regeringen presenterade idag vårbudgeten. De enda direkta satsningar som berör byggsektorn är 1,4 miljarder till nya fängelser och 1 miljard för återuppbyggnad av E6 vid Stenungssund. Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna, konstaterar att det är viktigt med satsningar i byggsektorn här och nu. Annars finns risk att många bolag tappa duktig personal och lågkonjunkturens effekter förvärras.

Ahlsell ansluter sig till byggmaterialhandelns Vilmastandard för mer effektivt digitalt produktflöde

Ahlsell ansluter sig till byggmaterialhandelns Vilmastandard för mer effektivt digitalt produktflöde

Ahlsell är den ledande tekniska distributören i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner samt byggprodukter. Ahlsell omsätter ca 50 miljarder SEK och har 5700 anställda.
– Vi har över 200 butiker i Norden med fokus på både installationsmaterial men även verktyg och förnödenheter. Som medlem i Byggmaterialhandlarna blir vi nu också en del av Finfos digitala artikelstruktur, som t

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra prioriterade frågor är hållbarhet, digitalisering, statistik, lobbying och skapar gemensamma mötesplatser.

Byggmaterialhandlarna
Regeringsgatan 60
10329 Stockholm
Sverige