Gå direkt till innehåll
Vad kan ni som fastighetsägare eller -förvaltare göra med fastighetens naturkapital och motståndskraft i ett förändrat klimat? Ta hjälp av Calluna AB och Pussel Klimatkonsult AB för att komma vidare. Foto: Pawel Czerwinski (Unsplash.com).
Vad kan ni som fastighetsägare eller -förvaltare göra med fastighetens naturkapital och motståndskraft i ett förändrat klimat? Ta hjälp av Calluna AB och Pussel Klimatkonsult AB för att komma vidare. Foto: Pawel Czerwinski (Unsplash.com).

Seminarium: Fastigheters naturkapital & motståndskraft i ett förändrat klimat

Tid 1 Januari 2022 – 31 December 2022

Plats Online eller på plats hos kunden

Stöd att ta er vidare i frågorna

Framidens utmaningar är komplexa. Genom att ta ett samlat grepp om fastigheters naturkapital och deras motståndskraft i ett förändrat klimat stärker ni er förmåga att arbeta mot flera samtidiga nyttor. Ni kan då bättre hantera frågor kring biologisk mångfald, klimatanpassning, mötesplatser, naturrekreation i ”närnatur” och attraktivitet. 

Vi kan stödja er i att komma vidare med detta arbete inom er organisation genom ett seminarium som består av två delar:

 1. Inspirationsföredrag och diskussion (1 h)
  En kunskapshöjare för organisationens medarbetare. 
  - Varför arbeta med fastigheters naturkapital?
  - Vad innebär klimatanpassning för en fastighetsägare?
  - Hur åstadkoms resistenta och klimatanpassade fastigheter?

 2. Samtal och reflektion (1 h) 
  Diskussion i mindre grupp med de medarbetare som har (eller kommer få) en nyckelroll inom dessa frågor.
  - Var står ni idag?
  - Vilka möjliga handlingsvägar kan identifieras?

Praktisk info och bokning

Vad: Calluna AB och Pussel Klimatkonsult AB erbjuder ett färdigt seminariekoncept som även kan anpassas efter varje organisations specifika behov för att komma vidare i processen. 

Föredragshållare: Magnus Tuvendal, miljökonsult och specialist inom ekosystemtjänster, samt Cecilia Wyser som arbetar med klimatstrategiska tjänster.

Målgrupp: Fastighetsägare och fastighetsförvaltare samt aktörer med uppdrag att stötta fastighetsägare.

Tidsåtgång: 2,5 h inkl. paus (programmet kan anpassas efter era behov).

Pris: från 16 600 kr exkl. moms (vid seminarium online).

Datum: lämplig dag och tider diskuteras vid bokning.

Plats: hos er eller online.

Bokning och frågor: kontakta Magnus Tuvendal (magnus.tuvendal@calluna.se, 010-303 91 52) eller Cecilia Wyser (cecilia@pusselklimat.se, 070-396 56 34).

Kategorier

Kontakter

Magnus Tuvendal

Magnus Tuvendal

Miljökonsult 0725-67 30 80
Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Relaterade event

Miljökonsult

Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Företaget grundades 1992 och har idag omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige