Gå direkt till innehåll
Kursen "Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut" ges genom Aktuell Hållbarhet den 13 oktober 2022.
Kursen "Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut" ges genom Aktuell Hållbarhet den 13 oktober 2022.

Utbildning: Ekosystemtjänster – värdering och integrering (2022-10-13)

Tid 13 Oktober 2022 09:00 – 16:30

Plats Online (distans via Zoom)

Kraven ökar på organisationer att värdera och ta hänsyn till ekosystemtjänster. Under denna utbildning får du veta hur ekosystemtjänster kartläggs, mäts och värderas samt hur detta kan användas i din organisation – i allt från beslutsprocesser till hållbarhets­redo­visningar och kommunikation.

Om utbildningen

Innehåll

Utbildningen går igenom hur du kan arbeta med ekosystemtjänster i din egen organisation och det senaste inom ekosystemtjänsters tillämpning, lagstiftning, institutionella krav och trender.

Du lär dig om värdering av ekosystemtjänster och naturkapital utifrån metoder, verktyg och utredningar. Även om hur vi kan ta oss an ekosystemtjänster ur ett företags- och verksamhetsperspektiv samt hur du utvärderar ditt eget och andras arbete med ekosystemtjänster.

Mål

Målet med utbildningen är att ge kursdeltagarna tillämpbara kunskaper om hur ekosystemtjänster kan och bör implementeras i den egna verksamhetens arbetssätt, mål och strategier.

Kursledare

Kursledare är Magnus Tuvendal, senior miljökonsult och ekosystemtjänstspecialist på Calluna AB. Magnus är en av Sveriges ledande tänkare inom hållbar samhällsutveckling med särskilt fokus på ekosystemtjänsters teori och praktik. Kursen ges av Aktuell Hållbarhet.

Vem kan delta?

Utbildningen riktar sig till:

  • Personer som arbetar med strategiskt hållbarhetsarbete och verksamhetsutveckling eller stadsplanering.
  • Personer som i sitt arbete gör anspråk på mark och vatten (t.ex. fastighetsbolag, byggherrar, landskapsarkitekter, arkitekter, planerare, beslutsfattare).
  • Andra verksamhetsutövare som söker kompetensutveckling för att effektivisera och fördjupa sitt hållbarhetsarbete.

Mer information

Mer utförlig information om utbildningens innehåll och program, kostnad och anmälan mm hittar du på Aktuell Hållbarhets kurssida.

Kategorier

Kontakter

Magnus Tuvendal

Magnus Tuvendal

Miljökonsult 0725-67 30 80
Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Relaterade event

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige