Gå direkt till innehåll
Borgarråden Fredrik Lindstål (C) och Jonas Naddebo (C) sammanfattar diskussionen vid sina respektive bord.
Borgarråden Fredrik Lindstål (C) och Jonas Naddebo (C) sammanfattar diskussionen vid sina respektive bord.

Pressmeddelande -

Fastighetsägare, nattklubbsaktörer och staden i möte för att rädda Stockholms nattliv

Idag den 2 december träffade kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C), integrations- och arbetsmarknadsborgarråd Fredrik Lindstål (C) samt kulturförvaltningens kulturlots Katrin Behdjou Arshi representanter från Stockholms fastighetsbransch och Stockholms nattklubbar och livescener. Fokus för samtalet som ägde rum på Stockholms Handelskammare var att hitta konkreta lösningar för ett levande kultur- och nattliv i staden.

”Den offentliga debatten om Stockholms nattliv kan inte ha undgått någon. Problembilden är satt, nu gäller det att alla parter känner ett ansvar så att vi kan gå från ord till handling. Från politikens håll har vi lagt inte mindre än tio budgetuppdrag för ett levande nattliv, och satsat en miljon kronor på bättre matchning mellan fastighetsägare och nattlivsaktörer.”

”När jag är ute och träffar olika livescens- och klubbaktörer i staden är det framförallt bättre dialog med både staden och fastighetsägarna de efterfrågar, bättre förståelse för varandras världar. Och det är därför vi har samlats här idag”, sade Jonas Naddebo (C).

Rundabordssamtalet var så välbesökt att det fick delas upp på två bord. Samtalen förflöt i en god och konstruktiv ton och deltagarna var överens om att vägen framåt för att skapa förutsättningar för ett gott samarbete är lyssna och förstå varandras verkligheter.

”Det här är första gången jag faktiskt är i ett rum där vi olika aktörer pratar tillsammans. Det är jätteviktigt att alla kan lyssna på varandra, och även på oss yngre”, sade Nataša Marijana, Ladies Love Hiphop.

”Vi ser det som en prioriterad fråga att de som fyller staden med ett myller av kulturella och kreativa uttryck, fastighetsägare och ansvariga politiker tillsammans finner former för hur olika verksamheter ska kunna existera sida vid sida i staden”, sade Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

”För en liten kulturaktör är det många olika delar som måste hanteras. Organisation, regler, säkerhet, infrastruktur, ekonomi, men också frågor om integration och mångfald. Diskussionen måste upp på den här nivån där vi kan prata tillsammans om de här frågorna”, sade Ninort El Khoury, TUKIO.

”Mångfald och inkludering är viktigt när vi pratar om en levande stad. Pratar vi om platser eller om människor när vi pratar om kultur? För vilka människor skapar vi platserna och vilka lämnas utanför?” sade Fredrik Lindstål (C) som förutom borgarråd även är gruppledare i Stadsbyggnadsnämnden.

”Ett av flera övergripande motiv för oss fastighetsägare är att hitta en stad som lever och är trygg dygnets alla timmar. Det finns ju en hel del ytor man skulle kunna hitta en ny användning för, där brandsäkerhet och annat redan är löst. Jag tänker på redan befintliga ytor som inte nyttjas maximalt för den verksamhet de är ämnade för, till exempel garage eller liknande under mark ”, sade Jesper Ericsson, Green Group AB

”Stockholm växer men inte ytan. Vi måste nyttja platserna på ett bättre sätt. Många ytor används få timmar på dygnet. Kan vi hitta ett sätt att utveckla detta, så de kan användas för olika ändamål fler timmar på dygnet? Kan en butik eller ett kontor också vara en kulturscen? Det skulle ge trygga och dynamiska kvarter", sade Anna Kullendorff, Humlegården.

”Jag är övertygad om att när eldsjälar inom kulturlivet kan mötas med näringslivet och när alla inblandade bättre kan förstå varandras behov, ja, det är då vi får verkstad på riktigt. Politikens jobb är att undanröja hinder och möjliggöra den sprängkraft som finns i att fria aktörer jobbar tillsammans. Jag hoppas att dagens samtal kan bli en start på något bra i just den riktningen”, summerade Jonas Naddebo (C).

Från nattlivssidan deltog bland andra Jakob Grandin, Gather och initiativtagare till Nattrådet, Anneli Strömsten, Melodybox, Rebecca Tegegne, Nataša Marijana och Linda Napoles, Ladies Love Hiphop, Ibrahim Handulleh och Ninort El Khoury, Tukio, Johanna Beckman, Huset Under Bron, Tua Asplund, A House, och Per Schröder, Bleck. Från fastighetssidan deltog bland andra Vasakronan, Atrium Ljungberg, AMF Fastigheter, Humlegården, Grosvenor, Stena Fastigheter, Green Group, Wallenstam och Fastighetsägarna Stockholm.

Ämnen

Taggar

Regioner


Centerpartiet står för närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.

Presskontakt

Helena Andersson

Helena Andersson

Presskontakt Presskontakt kultur och stadsmiljö Centerpartiet Stockholms stad +46 76 122 94 40

Relaterat material

Relaterade nyheter