Gå direkt till innehåll
Fredrik Lindstål (C) är ordförande för Stockholms Hamn AB: "Kryssningsindustrin är viktig för Stockholm och detta är ett stort steg för att göra den grönare och mer hållbar."
Fredrik Lindstål (C) är ordförande för Stockholms Hamn AB: "Kryssningsindustrin är viktig för Stockholm och detta är ett stort steg för att göra den grönare och mer hållbar."

Pressmeddelande -

Klubbat: Stockholms Hamnar hoppas på miljösatsning för Stockholms sjöfart

Kryssningsnäringen medför ett stort bidrag till Stockholm med en total ekonomisk effekt på omkring 2 miljarder kronor och mer än 1 000 arbetstillfällen, med hundratusentals besökare varje år. 

Det finns emellertid arbete kvar att göra vad gäller kryssningsfartygens klimat- och stadsmiljöpåverkan. Med hjälp av EU-bidrag kan nu en satsning som kommer att minska fartygens utsläpp vid Stadsgården-Masthamnen bli verklighet. Igår beslutade Stockholms Hamn AB:s styrelse att tillsammans med fyra andra Östersjöhamnar ansöka om bidrag från EU för att investera i specifika anläggningar som ger fartygen landselförsörjning.

Fredrik Lindstål (C), ordförande för Stockholms Hamn AB, ser satsningen som ett naturligt steg i en hållbar sjöfart i Stockholm.

– Sjöfart är på många sätt ett klimatsmart sätt att frakta varor och resa på, men det innebär inte att det inte finns utmaningar. Kryssningsindustrin är viktig för Stockholm och detta är ett stort steg för att göra den grönare och mer hållbar. Det här är en åtgärd som kommer leda till betydligt minskade utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar för klimatets skull och för att göra stadens luft renare, säger han.

Totalt kommer två kajer att utrustas med dessa elanslutningar (anläggningar med högspänning enligt internationell standard), som gör att kryssningsfartygen kommer kunna ansluta till det lokala elnätet när de lägger an vid kajen.

Det rör sig om två kajlägen i Stadsgårdshamnen och enligt beräkningar kommer ungefär 45 procent av de totala kryssningsanlöpen inom Stockholms hamnar kunna ansluta till dessa när de ligger vid kaj, berättar Lindstål.

Kostnaderna för projektet är beräknade till 119 miljoner kronor där Stockholms Hamnar avser täcka en del av kostnaderna genom ändringar av hamnavgifter och miljörabattsystem. Ett EU-bidrag är dock en förutsättning för att investeringarna ska kunna göras. Lindstål är positiv:

– Den här satsningen går helt i linje med de mål som vi har för en hållbar sjöfart både i Stockholm och i EU. Det är EU-kommissionen som beslutar om bidraget och jag hoppas att vi ska få möjligheten genomföra detta, det skulle ha stor betydelse för en grönare sjöfart i och runtom Stockholm, avslutar Fredrik Lindstål (C), ordförande för Stockholms Hamn AB.

Svar på om ansökan beviljas beräknas komma i juli 2020. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Centerpartiet står för närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.

Kontakter

Pontus Hammarlund

Pontus Hammarlund

Presskontakt Presskontakt för Centerpartiet i Stockholms stad. Centerpartiet Stockholms stad 0761229401
Sofia Molin

Sofia Molin

Presskontakt Presskontakt Centerpartiet Region Stockholm 070-737 41 42
Linda Jacobsson

Linda Jacobsson

Presskontakt Kommunikatör och biträdande pressekreterare Press och kommunikation 0707377216
Hedda Jederud Grew

Hedda Jederud Grew

Presskontakt Kommunikatör 0707373099

Relaterat innehåll

Vi vill ge kraft åt varje människa

Vi vill ge kraft åt varje människa. Centerpartiet strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.

Centerpartiet Stockholmsregionen
Vanadisvägen 28
113 46 Stockholm
Sverige