Gå direkt till innehåll
Sammanställning: sommarjobb i Stockholms stad 2020.

Pressmeddelande -

Sammanställning: sommarjobb i Stockholms stad 2020.

Tidigare i år meddelade arbetsmarknadsborgarråd Karin Ernlund (C) att drygt 4 600 av 9 000 planerade feriejobb stoppades på grund av smittorisk. Beslutet berörde feriejobb inom äldreomsorg, LSS och förskola. Stockholms stad upphandlade därefter sommarjobb i privat regi för att kompensera för bortfallet, vilket resulterade i ett tillskott på ca 1 900 arbetstillfällen.

– Stockholm har aldrig upphandlat sommarjobb i denna utsträckning tidigare. Det är ett kvitto på att det framtida utbudet kan förändras och ske tillsammans med näringslivet i större utsträckning, säger Karin Ernlund (C).

Utöver upphandlingen fick Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning i uppdrag att samordna fler arbetstillfällen inom stadens verksamheter, vilket resulterade i ytterligare ca 2 000 sommarjobb. Totalt fick 6 820 ungdomar sommarjobb 2020, jämfört med 7 740 ungdomar år 2019. 11 procent av de tillhandahållna jobben tillhörde någon av stadens prioriterade målgrupper*.

Feriejobben är en viktig introduktion till arbetsmarknaden för stadens ungdomar. Trots de otroligt tuffa förutsättningarna är jag glad för att vi lyckades få fram så pass många sommarjobb. Årsmålet ligger fortsatt kvar på 9 000 och nu jobbar vi vidare med höstlovsjobb, säger arbetsmarknadsborgarråd Karin Ernlund.

Fram till den 14 september går det att söka feriejobb under höstlovet. Under höstlovet har staden främst arbetstillfällen inom bland annat gatu- och parkskötsel, administration, i parklek eller på vaktmästeri. Senare i höst kommer en fullständig rapport om årets feriejobb i som i år utökas med en utvärdering av de arbetsplatser som upphandlades under sommaren.

Sammanställning antal sommarjobb 2020

 • Kommunal verksamhet, 4 946 platser
  Kontor och administration, gatu- och parkskötsel, renhållning inomhus, arbete i parklek, vaktmästeri, kulturarbete m.m., inom stadens fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar, och kommunala bolag.
 • MISA, 47 platser
  Arbete med unga personer med arbetshinder eller som befinner sig i utanförskap.
 • Barnens Ö, Ungdomscrew, 45 platser
  Testa på och stötta kolloledarna i sitt arbete
 • Stockholm Open kommunikation, 200 platser
  Sommarjobb på kommunikationsbyråer. Ungdomarna fick med sig kommunikationsuppgifter från sina hemstadsdelar.
 • Rookie StartUps entreprenörskap, 140 platser
  Introduktion till entreprenörskap genom att lösa uppgifter baserade på aktuella samhällsutmaningar som tillhandahölls av Stockholms stad.
 • Novare Entreprenörskap, 150 platser
  Introduktion till entreprenörskap genom att lösa uppgifter baserade på aktuella samhällsutmaningar som tillhandahölls av Stockholms stad.
 • Stockholm Open entreprenörskap, 390 platser
  Introduktion till entreprenörskap genom att lösa uppgifter baserade på aktuella samhällsutmaningar som tillhandahölls av Stockholms stad.
 • Fryhushuset – Novare, 902 platser
  Eventarbete, köksarbete, odling, bemanning av Sätrabadet, fördjupad arbetslivsintroduktion m.m.

Fakta sommarjobb

Sommarjobben avser 3 hela veckors arbete med en arbetstid på max 90 timmar. Lönen varierar beroende på ålder. Totalt ansökte 13 980 ungdomar om sommarjobb. Ungdomar som inte fått jobb tidigare år erbjöds i första hand ett jobb.

*Stadens prioriterade målgrupper: ungdomar med behov av anpassade arbetsplatser, ungdomar med särskilda sociala skäl, ungdomar som är i behov av språkstöd, ungdomar som prioriteras genom SUSA sommar eller ungdomar som tillhör det kommunala aktivitetsansvaret.

Ämnen

Taggar

Regioner


Centerpartiet står för närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.

Presskontakt

Pontus Hammarlund

Pontus Hammarlund

Presskontakt Presskontakt Karin Ernlund, arbetsmarknads-, integrations- och idrottsborgarråd Centerpartiet Stockholms stad 0761229401
Sofia Molin

Sofia Molin

Presskontakt Pressekreterare Centerpartiet Region Stockholm 070-737 41 42
Linda Jacobsson

Linda Jacobsson

Presskontakt Kommunikatör och biträdande pressekreterare Press och kommunikation 0707377216
Nora Gahnström Kibayi

Nora Gahnström Kibayi

Presskontakt Presskontakt Jonas Naddebo, kultur- och stadsmiljöborgarråd Centerpartiet Stockholms stad 0761229424

Relaterade nyheter

Vi vill ge kraft åt varje människa

Vi vill ge kraft åt varje människa. Centerpartiet strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.

Centerpartiet i Stockholm
Vanadisvägen 28
113 46 Stockholm
Sverige