Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Region Skånes försök att köpa sig fri från rättsprocess stoppas

Region Skånes försök att köpa sig fri från rättsprocess stoppas

Tidigare i år stämde Olivia Region Skåne för att hennes rätt till kroppslig integritet och självbestämmande överträtts i samband med hennes förlossning. Regionen med på att betala skadestånd till Olivia, samtidigt som den förnekade ansvar för rättighetsöverträdelsen. Men i ett unikt beslut underkänner nu Kristianstads tingsrätt regionens manöver – regionen får inte köpa sig fri från ansvar.

Sociala medier

Vi har glädjen att presentera två nya jurister till vårt team på Centrum för rättvisa: Elmer Jonstoij Berg och Vera Bolmgren! 🤩

Elmer har läst juristprogrammet vid Uppsala universitet och blev klar med sina studier nu i sommar. Elmer gick Centrum för rättvisas internat år 2022 och har därefter fördjupat sig i rättighetsfrågor. Under sin sista termin gjorde han praktik på Kulturdepartementet inom ramen för sitt examensarbete, som han skrev på temat fri- och rättigheter.

– Det känns otroligt kul att ha blivit en del av en verksamhet som jag själv följt under en längre tid. Jag ser fram emot att hjälpa enskilda att få tillgång till rättvisa och bidra till arbetet med att stärka det rättsliga skyddet för individens fri- och rättigheter!

Även Vera blev klar med juristprogrammet i Uppsala under sommaren. Hon kommer senast från Förvaltningsrätten i Stockholm där hon varit sommarnotarie. En bearbetning av Veras examensarbete, Preskription vid fördröjda skador, publicerades nyligen i Svensk Juristtidning.

– Redan tidigt under juristutbildningen väcktes ett intresse för skadeståndsrätt hos mig, och när jag hörde talas om Centrum för rättvisas verksamhet blev jag omedelbart intresserad! Att få arbeta med principiellt viktiga processer tillsammans med kunniga kollegor känns som en ovärderlig möjlighet som ung jurist.

Elmer och Vera har nu börjat arbeta med våra rättsprocesser och kommer genomföra sina första domstolsförhandlingar under hösten, tillsammans med mer seniora kollegor. Parallellt håller de på att sättas in i arbetet med att hitta nya fall till Centrum för rättvisa. Elmer och Vera kommer också att vara engagerade i vår studentverksamhet – hugg gärna tag i dem på arbetsmarknadsmässorna i höst!

Varmt välkomna Elmer och Vera, nu kör vi! 🚀

Vi har glädjen att presentera två nya jurister till vårt team på Centrum för rättvisa: Elmer Jonstoij Berg och Vera Bolmgren! 🤩 Elmer har läst juristprogrammet vid Uppsala universitet och blev klar med sina studier nu i sommar. Elmer gick Centrum för rättvisas internat år 2022 och har därefter fördjupat sig i rättighetsfrågor. Under sin sista termin gjorde han praktik på Kulturdepartementet inom ramen för sitt examensarbete, som han skrev på temat fri- och rättigheter. – Det känns otroligt kul att ha blivit en del av en verksamhet som jag själv följt under en längre tid. Jag ser fram emot att hjälpa enskilda att få tillgång till rättvisa och bidra till arbetet med att stärka det rättsliga skyddet för individens fri- och rättigheter! Även Vera blev klar med juristprogrammet i Uppsala under sommaren. Hon kommer senast från Förvaltningsrätten i Stockholm där hon varit sommarnotarie. En bearbetning av Veras examensarbete, Preskription vid fördröjda skador, publicerades nyligen i Svensk Juristtidning. – Redan tidigt under juristutbildningen väcktes ett intresse för skadeståndsrätt hos mig, och när jag hörde talas om Centrum för rättvisas verksamhet blev jag omedelbart intresserad! Att få arbeta med principiellt viktiga processer tillsammans med kunniga kollegor känns som en ovärderlig möjlighet som ung jurist. Elmer och Vera har nu börjat arbeta med våra rättsprocesser och kommer genomföra sina första domstolsförhandlingar under hösten, tillsammans med mer seniora kollegor. Parallellt håller de på att sättas in i arbetet med att hitta nya fall till Centrum för rättvisa. Elmer och Vera kommer också att vara engagerade i vår studentverksamhet – hugg gärna tag i dem på arbetsmarknadsmässorna i höst! Varmt välkomna Elmer och Vera, nu kör vi! 🚀

Kontakter

Alexandra Loyd

Alexandra Loyd

Presskontakt Administrativ chef, jurist 073-7679273

Vi står upp för individens fri- och rättigheter.

Centrum för rättvisa är Sveriges första public interest law firm. Vårt uppdrag är att stärka skyddet för enskildas grundläggande fri- och rättigheter genom prejudikatbildande rättsprocesser, utbildning och opinionsbildning.

Centrum för rättvisa
Box 2215
103 15 Stockholm
Sverige