Pressmeddelande -

Livskvaliteten varierar efter olika typer av fetmaoperation

Personer som opererats för fetma har mindre problem med vad och hur de kan äta om de opererats med sleevemetoden än de som opererats på andra sätt. De har också bättre livskvalitet. Det visar en nyoperations studie som jämfört utfallet av tre olika metoder. För patienterna är det viktigt att veta hur deras liv kan komma att te sig i framtiden.

Kirurgi är den effektivaste metoden för att gå ner i vikt. Mått på resultatet av en fetmaoperation är:

  • Antalet kilo som personen gått ner i vikt
  • Eventuella komplikationer efter operationen
  • Eventuellt behov av omoperation

Eftersom en operation är ett ingrepp i matsmältningsapparaten så finns det även risker för besvär som illamående, kräkningar och dumping - en följd av att födan alltför snabbt hamnar i tunntarmen med yrsel, kallsvett och ökad hjärtverksam­het som följd. Patientens livskvalitet påverkas negativt.

För att i möjligaste mån slippa detta rekommenderas alla som opererats för fetma att se över sina matvanor, äta små portioner, undvika mat med mycket fett och socker, att äta långsamt och tugga väl.

Tre metoder jämförs

Men har valet av operationsmetod betydelse för patientens senare välmående?

I en nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften Obesity Surgery (1) jämförs nu för första gången tre olika metoder för fetmakirurgi avseende hur och vad patienterna kan äta (födotolerans) och livskvalitet. De tre metoderna som jämfördes var gastric bypass (GB), sleeve gastrectomy (SG) och adjustable gastric banding (AGS).

129 personer fick två till fyra år efter ingreppet besvara frågeformulär, som hur de klarade att äta rött kött, sallad, grönsaker, bröd, ris, pasta och fisk. 119 personer fick värdera sin livskvalitet och fick uppge vilka eventuella besvär de hade, hur ofta och hur svåra. I studien ingick även en kontrollgrupp som ännu inte opererats för sin övervikt.

Sleeve gav minst problem och högst livskvalitet

Resultaten visar att de som opererats med Sleevemetoden rapporterade minst matproblem (högre födotolerans) och bäst livskvalitet. De som opererats med adjustable gastric banding gav avsevärt sämre betyg i bägge avseendena. Viktnedgången för Sleevemetoden och Gastric Bypass var likvärdig, drygt 76 procent av övervikten mot 38 procent för AGB.

 En slutsats av studien är att matproblem och livskvalitet är starkt kopplade till varandra.

 – Den som opererats för fetma har ofta ett stort intresse för mat. Oavsett operationsmetod så måste alla patienter ändra sina matvanor efter operationen, men det är viktigt att kunna behålla matglädjen. Den hör studien bekräftar de resultat vi sett, att patienter som opererats med sleevemetoden drabbas av färre komplikationer och har en högre livskvalitet än de som opererats med de äldre metoderna, banding och gastric bypass, säger Dag Arvidsson, kirurg och grundare av Centrum för titthålskirurgi.

 Gastric bypass vanligast

All fetmakirurgi utgår från att patienten efter ingreppet inte ska kunna äta lika mycket som tidigare och därmed går ner i vikt.

Gastric bypass är den vanligaste metoden och innebär att större delen av magsäcken kopplas bort liksom en del av tunntarmen.

Vid sleeve gastrectomy tas omkring 75 procent av magsäcken bort och resten omformas till ett rör.

Adjustable gastric banding innebär att ett justerbart band fästs runt magsäckens övre del så att den kan stramas åt

 I Sverige görs drygt 8 000 fetmaoperationer om året men behovet beräknas till mellan 10 000 och 15 000 om året, enligt svenska Obesitasregistret.

För mer information kontakta

Dag Arvidsson, docent, 0708-164 608

Dag.arvidsson@cftk.se

Fakta Om Centrum för Titthålskirurgi

Centrum för Titthålskirurgi (CFTK) är ledande på fetmaoperationer med sleevemetoden. Fördelarna med sleevemetoden är att patienterna får en mycket bra viktnedgång, samma som erhålles med gastric bypass. Antalet omoperationer är dock mycket lägre, 1-2 %. De som opereras med sleeve slipper livslång behandling med mineraler vilket en gastric bypass-opererad patient kräver. CFTK genomför alla förekommande fetmaoperationsmetoder

Sedan december 2011 ägs CFTK av Capio.

 (1) Shannon Elise Overs et al. Food Tolerance and Gastrointestinal Quality of Life Following Three Procedurs: Adjustable gastric banding, Roux-en-Y Gastric Bypass and Sleeve Gastrectomy. Obes Surg. Oublished on line 15 december 2011.

 

 

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • överviktsoperation
  • gastric bypass
  • sleeve gastrectomy
  • fetmakirurgi
  • cftk

Kontakter

Ewa Börjesson

Presskontakt VD 072-164 70 88

Relaterat innehåll