Skip to content
Finalister 2022: Akhila Ram, Samyak Shrimali, Jacqueline Prawira, Eiman Jawwad och Sparsh.
Finalister 2022: Akhila Ram, Samyak Shrimali, Jacqueline Prawira, Eiman Jawwad och Sparsh.

Press release -

Här är finalisterna för Children’s Climate Prize 2022

Juryn har enats och utsett årets fem finalister som alla gör enastående insatser för miljö och klimat. I år kommer finalisterna från USA, Indien och Pakistan och en av dem kommer att stå som vinnare av Children’s Climate Prize 2022. Vinnaren presenteras i november och kommer att få ta emot diplom, medalj och prissumman på 100.000 SEK som delas ut av stiftelsen Children’s Climate Foundation.

Bland årets nomineringar inkom det bidrag från samtliga världsdelar och från över 30 olika länder. Ungdomar i åldrarna 12-17 år som alla kämpar för miljön och vårt klimat genom lösningar som rör allt ifrån tekniska innovationer, entreprenörskap, aktivism, utbildningkampanjer, miljövård och affärsutveckling. I årets jury satt den tidigare Children’s Climate Prize vinnaren Vinisha Umashankar, som från sina egna erfarenheter vet vad en vinst av priset kan betyda.

- Det var ett tufft beslut att utse fem finalister bland alla nomineringar, men slutligen lyckades vi nå ett beslut. Årets finalister är verkligen talangfulla inom sina egna områden och på sina egna sätt, och jag tycker att de alla verkligen är värda utmärkelsen, säger Vinisha Umashankar.

  Årets fem finalister kommer löpande att få en närmare presentation av sina projekt under september och oktober. Vem vinnaren är kommer slutligen att avslöjas i början av november och den får då motta diplom, medalj och 100.000 SEK i prispengar för att utveckla sitt projekt.

  - Jag är så stolt över årets finalister eftersom de alla har åstadkommit fantastiska saker och jag vet att de kommer att åstadkomma ännu mer i framtiden. Från jurymötet tar jag med mig att det är dags att höja ribban. De här ungdomarna kan göra vad som helst men det kan vi också. Jag tror att ju fler som inser det, desto större förändring kan vi åstadkomma, säger Stella Axelsson, Förbundsordförande inom Unga Forskare.

  Finalister 2022

  Cyclo.Cloud - Återvinning av fiskfjällsrester för att absorbera tungmetaller från avloppsvatten
  Jacqueline Prawira, 17 år från Mountain House, USA

  Vattenföroreningar är ett av de största problemen som kan bidra till vattenbrist. Föroreningar av tungmetaller har ökat exponentiellt med industrialiseringen och de flesta reningsverk saknar rutiner och juridiska riktlinjer för att ta bort tungmetaller från avloppsvattnet. Som ett resultat av detta frigörs giftiga nivåer av tungmetaller i miljön där de finns kvar i flera generationer och upptas i näringskedjan.

  Jacquelines uppfinning Cyclo.Cloud, kan absorbera upp till 82 % av tungmetaller från förorenat avloppsvatten genom att använda fiskfjällsrester. De upptagna tungmetallerna återvinns och avloppsvattnet omvandlas till en resurs för dricksvatten vilket skapar en cirkulär ekonomi som både bidrar till anpassning och begränsning av klimatförändringarna.

  Juryns motivering:
  Cyclo.Cloud är ett fantastiskt exempel på systemtänk där Jacqueline har skapat en cirkulär ekonomi som adresserar flera globala utmaningar kopplade till klimat och miljö. Genom att omvandla outnyttjat fiskfjällsavfall till ett bioabsorbent material har hon skapat en lösning som är lätt att använda och applicerbar för många, både som privatperson och för stora företag. Därmed är Cyclo.Cloud mycket skalbar och med rätt distribution och samarbetspartners är potentialen enorm att göra skillnad på global nivå.

  The Thermal Floater - omvandlar värmeenergi från solen till elektrisk energi
  Sparsh, 17 år från Patna, Indien

  Ökade nivåer av växthusgasutsläpp är förödande för klimatet då det orsakar högre temperaturer, extremt väder och ökar risken för skogsbränder. Behovet av grön och ren energi är oundvikligt eftersom det bidrar till att minska både utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Denna typ av lösningar har alltså en positiv inverkan på både miljön och människors hälsa, samt bidrar till energiförsörjning och utveckling.

  Thermal Floater är en uppfinning som effektivt omvandlar värmeenergi från solen till elektrisk energi. Sparshs flytande modell kan lätt installeras på alla inlands- eller stillastående vattendrag, vilket gör att den inte behöver utnyttja några markytor. En modul är bara 15 cm gånger 15 cm och kan enkelt sammankopplas till flera enheter för att generera ännu mer energi. Med en rad moduler kan systemet generera el upp till 10 kWh per dag, vilket är 3 gånger mer effektivt än en vanlig solpanel av samma storlek. Förutom att omvandla värmeenergi bidrar modulerna också till andra miljöfördelar, såsom minskad avdunstning (vilket ökar tillgången av vatten till andra användningsområden) samt minskad algblomningen i sötvatten.

  Juryns motivering:
  De pågående diskussionerna om förnybara energikällor, rusande elpriser och den växande efterfrågan på el gör att det finns ett stort behov av Sparshs innovation. Med Thermal Floater har Sparsh på ett imponerande sätt kommit på en teknik som mildrar klimatförändringar genom användning av värmeenergi. Hela idén med en flytande anordning är mycket smart och ligger helt rätt i tiden eftersom man nyttjar vattenytor, såsom damm-, avloppsvatten- eller dricksvattenreservoarer, och minskar på så sätt behovet av landtillgångar. Denna lösning är lätt att implementera och är mycket tillgänglig, så den skapar en enorm potential globalt för både enskilda hushåll och för länder där markresurserna är knappa.

  PlantifyAI - en mobilapp för effektiv upptäckt och behandling av växtsjukdomar
  Samyak Shrimali, 17 år från Portland, USA

  Växtsjukdomar är ett stort hot mot människors livsmedelsförsörjning. En avgörande del av jordbrukares skörd världen över går förlorad på grund av skadedjur, patogener och andra bakterier. Det innebär stora utmaningar i livsmedelsförsörjningen och stora mängder onödiga utsläpp av växthusgaser. Att korrekt identifiera en växtsjukdom är ett avgörande första steg för effektiv behandling men är fortfarande svårt i många delar av världen på grund av begränsad tillgång till jordbruksexperter och fungerande infrastruktur.

  PlantifyAI är en mobilapplikation som använder AI-algoritmer för att effektivt och exakt upptäcka sjukdomar på grödor och växter. Vid upptäckt ger appen också behandlingssteg, vanliga symtom och tillgång till rekommenderade härdningsprodukter. Med PlantifyAI har Samyak uppfunnit ett gratis, lättanvänt och tillgängligt verktyg som har potential att avsevärt säkra den globala livsmedelsförsörjningen och därmed minska både svält och utsläpp av växthusgaser.

  Juryns motivering:
  Med PlantifyAI har Samyak identifierat en global utmaning och hittat en lösning. Genom att använda AI-teknik kan hans mobila applikation vara både användbar och nödvändig för bönder över hela världen, eftersom den ger ett proaktivt verktyg som sparar livsmedelsresurser. Samyak visar på ett systemtänk i sitt tillvägagångssätt: upptäcka - förebygga - bota, vilket givet den potentiella skalbarheten i att anpassa sig till olika lokala miljöer, kan resultera i stor påverkan för både ekonomisk och social hållbarhet globalt.

  Organic Fertilizer - Återanvändning av förbrukade teblad och kaffe
  Eiman Jawwad, 17 år från Lahore, Pakistan

  För att hålla jämna steg med en växande befolkning har det blivit allt viktigare med gödningsmedel för att hjälpa växter och grödor att växa, och användandet av kemiska gödningsmedel har varit normen i årtionden. Det är dock bevisat att det är skadligt för miljön då det bidrar till växthusgaser, orsakar algtillväxt i vattendrag och skapar obalans i jorden. Organiska gödselmedel är å andra sidan bra för miljön och upprätthåller en frisk jord.

  Eiman har insett att förbrukade teblad och kaffesump kan användas som organiska gödningsmedel. Hög konsumtion av te och kaffe resulterar i massor av avfall som ofta slängs i papperskorgen snarare än att det sorteras på rätt sätt. Eiman har därför startat en rörelse i Pakistan, där de mycket potenta tebladen och kaffesumpen samlas in och distribueras till de lokala plantskolorna. Förutom att hjälpa plantorna att växa, minskar Eimans projekt avfall och hjälper till att minska kostnaderna för plantskolorna. Tillsammans med all hjälp från det lokala samhället har Eiman kunnat samla in mer än 5 ton organiskt gödningsmedel under tre år, vilket har underlättat tillväxten av mer än tusentals växter i de lokala plantskolorna och parkerna. Eiman har också besökt över 20 olika gymnasieskolor för att utbilda och engagera eleverna.

  Juryns motivering:
  I ett land som Pakistan där konsumtionen av te och kaffe är mycket hög, visar Eiman prov på en smart lokal lösning på ett globalt problem, som dessutom är mycket skalbar till andra delar av världen. Dessutom gör Eiman ett imponerande arbete med att engagera och göra människor i Pakistan medvetna om klimatförändringarna. Behovet av ekologiska alternativ till befintliga gödningsmedel är stora, och Eimans lösning är lätt att implementera, har stor inverkan på den biologiska mångfalden, mildrar föroreningar och är ekonomiskt lönsam. Ibland är nyckeln till förändring de enkla lösningarna, och Eimans idé kan vara en stor inspiration för andra globalt.

  Löpande övervakning av grundvattennivåer med hjälp av maskininlärning
  Akhila Ram, 17 år från Lexington, USA

  Vattenbrist är ett växande problem globalt på grund av klimatförändringar, överpumpning och bristfällig förvaltning. Eftersom grundvattnet snabbt utarmas i många delar av världen kan effekterna bli katastrofala för lokalsamhällen, för människors hälsa och för miljön. Aktuell och uppdaterad grundvattenövervakning är avgörande för att upprätthålla världens vattenresurser, men nuvarande övervaknings- och datasystem varken tillhandahåller tillräcklig eller lättillgänglig information.

  Akhila har utvecklat en modell som använder satellitdata för att med hög noggrannhet förutsäga förändringar i grundvattnet i USA. Med hjälp av en instrumentpanel kan den inhämtade datan enkelt göras tillgänglig för alla att ta del av för att se förekommande trender. Med dessa exakta mätningar är lokala politiker utrustade med de verktyg som behövs för att bevara sin regions resurser och eliminera överdriven grundvattenutarmning.

  Juryns motivering:
  Grundvattenövervakning är normalt mycket kostsam, så Akhilas lösning skulle kunna ge helt nya möjligheter att planera och övervaka grundvatten. Hennes arbete är vetenskapligt imponerande och den potentiella skalbarheten för hennes maskininlärningsmodell är enorm där denna typ av data är allmänt tillgänglig. Att kunna förutsäga och planera grundvattenresurser skulle kunna vara till nytta för både lokala politiker och medborgare och få stor betydelse för många.

  Children’s Climate Prize 2022 - så fungerar det:

  • Bidrag kan nomineras nov 2021 – maj 2022
  • Juryn tillsätts under våren
  • Juryn utser finalister och vinnare
  • Finalister presenteras under september – oktober
  • Vinnare av priset presenteras i november
  • Children’s Climate Prize prisutdelningsceremoni sker i november

  Related links

  Topics

  Categories


  The Children’s Climate Prize is an international prize annually awarded to young people who have made extraordinary efforts for the climate and environment. The award and financial support are managed by the Children’s Climate Foundation, which was initiated by the award’s founder Telge Energi. Based on Telge Energi’s belief in young people’s ability to drive change in the world, the award is now a part of their ongoing work for sustainable development and production of renewable energy in Sweden. The winners of the prize are celebrated at an award ceremony in November each year and receive a diploma, medal and prize money of SEK 100,000 to continue developing their projects.

  Contacts

  Amanda Bjursten

  Amanda Bjursten

  Press contact Press Contact +46708371430

  Related content

  Welcome to Children's Climate Prize!

  Children's Climate Prize supports young people's actions to bring sustainable solutions for our planet.

  Children's Climate Prize
  Brunnsgatan 13
  111 38 Stockholm
  Sverige