Pressmeddelande -

Romer diskrimineras i utbildningen

Under MR-dagarna i Luleå uppmärksammar Svenska Helsingforskommittén den utbredda diskrimineringen av romska barn i skolorna i Sverige såväl som i resten av Europa.

Nyligen visade en lokal studie att nästan hälften av de romska barnen i Malmö sällan eller aldrig går till skolan. Bilden bekräftas i FN-förbundets parallellrapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté, CERD. Parallellrapporten visar också att skolornas negativa förväntningar på romska barn leder till sämre utbildningsresultat.

I Central- och Östeuropa är det vanligt att romska barn placeras i skolor för mentalt handikappade, ofta med hänvisning till att de inte klarat intagningsproven till skolan. I november 2007 fälldes Tjeckien av Europadomstolen för diskriminering av 18 romska barn som placerats i särskolor trots normalbegåvning.

Kan domslutet användas för att förändra denna och liknande praxis i Europa? Hur kommer vi till rätta med diskrimineringen av romer i skolorna i vårt eget land?

Tid: fredagen den 14 november 09.00-10.30
Plats: Filmstaden i Luleå

Medverkande: Petar Antic, Minority Rights Centre i Belgrad, och
Goran Miletic, Helsingforskommittén

________________________
För mer information eller för att boka intervjuer kontakta:
Natasha Jevtic Esbjörnson, informationsansvarig, 0709-14 63 43
Läs mer om Helsingforskommitténs seminarier på MR-dagarna på www.shc.se

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • mänskliga rättigheter
  • romer
  • skola
  • diskriminering

Regioner

  • Luleå

Om Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders är en oberoende människorättsorganisation. Organisationen grundades 1982 under namnet Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter.  I september 2009 bytte vi namn till ett som tydligare säger vilka vi är och vad vi gör – försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker utsatta människorättsförsvarare. Organisationen är medlemsbaserad och stöds av tusentals enskilda bidragsgivare. Den huvudsakliga finansieringen får vi från Sida.

Relaterat innehåll