Blogginlägg -

Coaching hjälper dig hitta ditt sanna jag!

Coaching handlar om att skapa medvetenhet oavsett ämne och mål. Med hjälp av coachingens metod hjälper vi klienten att se sig själv. Att hitta sin potential, sina resurser och styrkor. Vi hjälper klienten att hitta sina egna svar.

Så länge människan agerar utifrån omedvetenhet har hon inget val. Första steget till förändring är att bli medveten. Därefter kan man välja sitt beteende och sina handlingar.

Coachen ställer frågor och speglar klienten, via direkt kommunikation, så att klienten får syn på sig själv. Först nu kan klienten komma i kontakt med ”vem är jag?” Nu börjar sökandet av den sanna identitet, upptäcktsresan efter det sanna jaget - essensen. Coachen reser med och fortsätter att stötta och skapa medvetenhet med sina frågor.

Det sanna jaget bor inom oss. Vi är alla i kontakt med det mer eller mindre. Mer när vi agerar utifrån oss själva och vår kraft, mindre när vi är beroende av andra, anpassar oss och är osäkra. Alla kan hitta sitt sanna jag, eftersom det finns inom var och en av oss, genom att lyssna inåt (på sig själv). Det finns olika metoder för att lyssna inåt, t ex reflektera, meditera och genom frågor: ”Vad tycker jag? Vad vill jag? Vad är sant för mig?”. Att vara i stillhet och tystnad underlättar. Att söka efter och hitta sitt sanna jag är en process. Coaching är en process. Lita på processen. Lek och locka fram klientens sanna jag.

sAnn

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • ann kellheim
  • coaching
  • coachwalk academy
  • coachspiration

Kontakter

Britt Weide

Presskontakt VD, Master Coach, Coachande Handledare +46 708 45 67 21

Relaterat innehåll