Pressmeddelande -

Prospector ger all personal coachutbildning

”Personalen är verkligen det viktigaste för oss, därför väljer vi ett utbildningsprogram som löper under hela 2013 och där samtlig personal deltar. Syftet med utbildningen är att vi ytterligare ska förbättra vår kommunikation, både med våra kunder, partners och internt”, säger VD Mikael Heimerlöv.
Prospector är ett företag inom den så kallade callcenterbranschen och bedriver verksamhet på tre orter i Sverige.

Prospectors främsta arbetsredskap är telefonen. Den används för att effektivisera och sänka kostnader i Prospectors kunders marknadsförings- och säljprocesser. Detta genom tjänster som till exempel besöksbokningar, inbjudningar, leadsgenerering för säljare, outsourcade säljuppdrag, marknadskartläggningar och statistiska undersökningar. Bakom telefonen finns alltid en person – en person som avgör hur väl Prospector lyckas leva upp till eller överträffa kundernas förväntningar.

Många företag ger liknande utbildningar till sina ledare, men för oss är det viktigt att all personal får denna kunskap”, säger VD Mikael Heimerlöv. ”Med detta uppnår vi främst två saker: dels blir vår kommunikation mer effektiv, både vår interna eller den med våra kunder och partners. Dels är det en signal till våra medarbetare att vi satsar på dem, vilket är viktigt i en bransch som ofta präglas av hög personalomsättning”, fortsätter Heimerlöv.

Som partner i denna satsning valde vi CoachWalk Academy för att de på ett tydligt, rakryggat och engagerat sätt tagit sig an uppgiften att vara delaktig i företagets utveckling. Samt att de tydligt visat en vilja att anpassa metodik och upplägg till företagets och personalens aktuella situation. Vi påbörjade arbetet i slutet av förra året och fick redan efter de första insatserna en tydligt positiv respons från våra anställda vilket gör att vi nu successivt ser förbättringar”, avslutar Heimerlöv.

För mer information kontakta:

Mikael Heimerlöv
VD, Prospector
070-294 18 43
mikael.heimerlov@prospector.nu


Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • säljprocesser
  • marknadsföringsprocesser
  • marknadskartläggningar
  • besöksbokningar
  • leadsgenerering
  • prospector
  • callcenter
  • coachutbildning
  • mikael heimerlöv

CoachWalk Academy utbildar, handleder och inspirerar i professionell coaching.

Kontakter

Britt Weide

Presskontakt VD, Master Coach, Coachande Handledare +46 708 45 67 21

Relaterat innehåll