Gå direkt till innehåll
Så kan ditt bolån påverkas av corona

Nyhet -

Så kan ditt bolån påverkas av corona

Coronaviruset dominerar vardagen på många vis och allt fler påverkas av det som nu sker. Vi får många frågor om vad som kommer hända med bolånen och räntorna framöver. I denna artikel går vi igenom olika scenarier och vad som kan vara bra att känna till för dig som har ett bolån.

I den ekonomiska rapporteringen känns det som att det händer lika mycket just nu under ett dygn som det vanligtvis gör på ett helt år. Dagligen rapporterar media om nya fall och drastiska åtgärder för att få bukt med de ekonomiska konsekvenserna av viruset.

Men kom ihåg att det kommer en dag när vi återigen trängs på tunnelbanan, fyller idrottshallarna med spring, tar främlingar i hand och hälsar på våra äldre. När vi fyller Globen med hög musik och äter en mysig middag på en fullsatt krog.

Vi är inte där nu men tills dess hoppas vi kunna hjälpa dig som är lite orolig över ditt bolån med allt vi kan.

Så kan ditt bolån påverkas av corona

Många är oroliga över vad som kommer hända med räntan på sitt bolån och med handen på hjärtat så kan ingen riktigt veta. Just nu är det så mycket som sker som är helt nytt för vårt moderna ekonomiska system.

Hela branscher får totaltstopp i sina verksamheter, börsen faller och enorma räddningspaket löser av varandra.

Vad vi däremot kan göra är att utgå från några olika scenarier. Vissa mer sannolika än andra. För dig som har ett bolån och känner dig orolig kan det vara bra att förvänta dig det mest troliga scenariet men planera och förbereda dig för det värsta.

Troligt scenario: Räntan på bolånen sjunker något

I skrivande stund har inget dramatiskt skett på räntemarknaden som påverkat bolånen. Bankerna har inte aviserat några höjningar eller sänkningar. Även om börsen åker jojo upp och ned så ligger bolåneräntorna stabilt.

Det som normalt sker när den ekonomiska aktiviteten saktar in är att inflationen sjunker. Det leder i sin tur till insatser i form av räntesänkningar och stödköp av obligationer från centralbanker.

Sjunker den ekonomiska aktiviteten ännu lägre lanserar regeringar stödpaket i syfte att mildra effekterna och därigenom förhoppningvis skapa en ekonomisk kudde som landet kan landa mjukt i.

Inflationen har sjunkit i Sverige under vintern och kommande siffror lär visa att fallet fortsatt den senaste tiden. Fler räddningspaket är att vänta och det vore inte oväntat om Riksbanken framöver sänker den svenska reporäntan från dagens 0 procent ned till omkring -0,50 procent.

Nedgången på börsen gör att mer kapital söker sig till konton och räntepapper vilket pressar ned räntorna. Allt sammantaget borde innebära att bolåneräntorna sjunker något den närmaste tiden.

Möjligt scenario: Det händer inte så mycket med boräntorna

Ett möjligt scenario är att det faktiskt inte sker så mycket med boräntorna. Även om Riksbanken skulle sänka den svenska reporäntan finns det en risk att bankernas upplåningsräntor går upp något om oron skulle tillta framöver. Det skulle kunna innebära att nettoeffekten inte blir så stor.

Mindre sannolikt scenario: Räntan på bolånen höjs

Ett mindre sannolikt scenario är att räntan på bolånen faktiskt går upp. Trots räddningspaket och räntesänkningar med mera.

I orostider med kraftiga börsnedgångar söker sig kapital från osäkra tillgångar till mer säkra ställen. Med säkra ställen menas statsobligationer och liknande tillgångar. Det är då möjligt att investerare skulle välja bort ”osäkra” bostadsobligationer, vilket är ett sätt som bankerna lånar upp pengar på och som sedan lånas ut till svenska kunder i form av bolån.

Skulle bostadsobligationer ses som mer riskfyllda stiger räntan och det skulle i sin tur kunna påverka räntorna på bolån.

En annan effekt av coronaviruset skulle kunna uppstå om viruset hindrar produktion av många viktiga varor och tjänster. Det skulle då kunna leda till prisökningar, stigande inflation och högre bolåneräntor i slutändan.

Ett osannolikt scenario men som inte går att bortse ifrån.

Ska man ha rörlig eller bunden ränta?

För dig som redan har, ska skaffa eller sitter med ett bundet bolån som snart löper ut blir frågan aktuell vad man ska ha för ränta. Rörlig eller bunden?

Generellt är rådet att rörlig ränta är bäst över tid. Så har det varit för nästan alla perioder historiskt. För dig som är orolig över räntan eller behöver veta exakt hur hög månadskostnaden blir varje månad kan en bunden ränta vara att föredra.

Det kan vara lockande att binda räntan på lång tid nu när räntorna är så låga och oron sprider sig. Det är dock viktigt att känna till att om du binder räntan och skulle behöva bryta bolånet i förtid så tillkommer en så kallad ränteskillnadsersättning. Det är en ersättning du måste betala till banken för att de går miste om de intäkter som de räknat med när du band ditt bolån.

Ränteskillnadsersättningen kan bli mycket stor och beror på lånets storlek och bindningstid. Ju längre bindningstid som är kvar när du bryter bolånet desto större blir ersättningen till banken.

Även om du räknat med att bo kvar i din bostad under lång tid kan flera saker inträffa under tiden såsom arbetslöshet, sjukdom och skilsmässa med mera. Du kan heller inte förhandla om din ränta eller byta bank under tiden utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.

Eftersom ingen vet hur räntorna kommer röra sig framöver går det inte att säga vilken ränta som kommer vara bäst under dessa ”coronatider”. Det bästa är att hitta en lösning som fungerar för just din privatekonomi och sen försöka få en så låg ränta som möjligt – oavsett om den är bunden eller rörlig.

Amorteringsfrihet på bolån vid inkomstbortfall

Den senaste tiden är det många som permitterats eller varslats om uppsägning. Har du ett bolån som du amorterar på, och väntar dig ett inkomstbortfall framöver, kan du vända dig till din bank och begära att få amorteringsfrihet.

För de som amorterar frivilligt är det normalt inga problem men omfattas du av amorteringskravet som infördes 2016 och 2018 kan det vara bra att känna till att det enligt reglerna går att pausa amorteringarna. Giltiga skäl kan exempelvis vara arbetslöshet, dödsfall eller sjukdom.

Den 17:e mars gick Finansinspektionen ut och sa att inkomstbortfall på grund av coronaviruset är ett giltigt skäl för att få amorteringsfrihet på bolån. Myndigheten var även tydlig med att bankerna ska vara generösa med att bevilja amorteringsfrihet på grund av det rådande ekonomiska läget.

Skulle du behöva pausa dina amorteringar kan du vända dig till din bank.

Sänk dina bolånekostnader

Även om huvudscenariot i skrivande stund innebär små ränteförändringar kan det vara klokt att se över ditt bolån. Ska du ta ett nytt lån eller har du ett bundet bolån som snart löper ut kan det vara bra att förhandla om räntan.

För dig som redan har ett rörligt bolån kan du förhandla om din ränta när som helst. Har du ett bundet bolån behöver du vänta tills bindningstiden gått ut.

För ett lån på två miljoner kronor kan så lite som 0,25 procentenheter lägre ränta innebära 5 000 kronor mer om året i plånboken.

Vill du inte själv ringa runt till bankerna så kan vi, utan kostnad, hjälpa dig att omförhandla ditt bolån och se om vi kan hitta en lägre ränta åt dig.

Ämnen

Presskontakt

Christina Sahlberg

Christina Sahlberg

Presskontakt Sparekonom Hjälper konsumenter att spara! 070-6522883

Relaterat innehåll

Compricer hjälper dig spara pengar på dina tråkiga utgifter

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Vi hjälper varje dag tusentals konsumenter
att spara pengar genom att jämföra och byta leverantör inom exempelvis försäkringar, el och lån.
Tjänsten är helt kostnadsfri för dig som konsument och vi hjälper även till via telefon.

Compricer ägs sedan hösten 2013 av Schibsted. Schibsted är en norsk mediekoncern som är aktiv ägare i många företag. Exempelvis Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Blocket, Hitta.se med flera.