Gå direkt till innehåll
​Industri- och logistikfastigheter väntas ha bäst utveckling 2020 enligt fastighetsinvesterarna i Cushman & Wakefields svenska Investor Survey index (Bild: Adobe Stock)
​Industri- och logistikfastigheter väntas ha bäst utveckling 2020 enligt fastighetsinvesterarna i Cushman & Wakefields svenska Investor Survey index (Bild: Adobe Stock)

Pressmeddelande -

​Industri- och logistikfastigheter väntas ha bäst utveckling 2020 enligt investerarkåren

Cushman & Wakefields halvårsvisa undersökning bland investerare “Property Investor Confidence Index” visar på fortsatt sjunkande direktavkastningskrav för kontor och en optimism avseende den egna portföljens kommande värdeutveckling under 2020.

Stockholm, 14 februari 2020 – Optimism präglar Cushman & Wakefields svenska Investor survey index som släpps i februari. För 43:e gången och tolfte året i rad har Cushman & Wakefield i Sverige sammanställt Property Investor Confidence Index med fastighetsinvesterares uppfattning om fastighetsmarknaden det senaste kvartalet samt syn på kommande kvartal. Störst optimism i undersökningen ses denna gång för segmenten kontor och industri. Utvecklingen för handelsfastigheter bedöms enligt respondenterna i undersökningen som fortsatt svag.

Annika Edström, Head of What´s Next på Cushman & Wakefield i Sverige, säger: ”Efter det transaktionsrekordår som var 2019 tror jag att det är extra många som är nyfikna på om vi har nått toppen nu eller om utvecklingen fortsätter framöver. Vi kan konstatera så här långt att transaktionsvolymerna för kvartalet redan i början av februari översteg hälften av förra årets kvartal, något som talar för en fortsatt positiv riktning. Det är i mångt och mycket säljarens marknad när ännu fler investerare än i tidigare undersökning uppger sig vara nettoköpare under året som kommer, en utveckling som självklart kan påverka värdeutvecklingen positivt.”

Enligt undersökningen tror investerare starkast på att de bästa affärerna för året kommer att möjliggöras inom segmenten industri och logistik. Även samhällsfastigheter kvalar in som det segment där det bedöms gå att uppnå bäst totalavkastning under 2020.

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige, säger: “Resultatet är inte förvånande då retail idag genomgår en omdaning vilket gynnar logistikmarknaden. Butikshyran i ett bra läge jämfört med motsvarande yta för logistik i bra närförortsläge kan idag vara mer än tio gånger så hög, vilket många investerare ser som ohållbart på sikt med tanke på att e-handeln växer i snabb takt. Att industrisegmentet bedöms ha goda förutsättningar för att leverera attraktiv avkastning under kommande period bör vara starkt kopplat till attraktiva finansieringsmöjligheter, vilket initialt kan generera hög avkastning på eget kapital, om än med en restvärdesrisk som inte ska underskattas.”

Om Cushman & Wakefields Property Investor Confidence Survey
Sedan 2008 har Cushman & Wakefield samlat fastighetsinvesterares upplevda bedömning av marknaden. Syftet är att samla en generell upplevd utveckling på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Den tidigare kvartalsvisa undersökningen genomförs sedan 2018 en gång per halvår med den senaste undersökningen genomförd i januari 2020.


För ytterligare information, kontakta:

Annika Edström
Head of What’s Next
+46 70 2345 925
annika.edstrom@cushwake.com

Ämnen


Om Cushman & Wakefield 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag som genom att omsätta idéer i handling, levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetsrådgivarna i världen med 51 000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar bland annat capital markets, hyresgästrådgivning, värdering, uthyrning och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.com eller följ @CushWake på Twitter.

Presskontakt

Simon Andersson

Simon Andersson

Presskontakt Marketing & Communications 08-671 34 32

Relaterade nyheter