Gå direkt till innehåll
Nils Österström, vd Tebrito är redo att bygga upp en anläggning i Dalarna för produktion av insektsprotein
Nils Österström, vd Tebrito är redo att bygga upp en anläggning i Dalarna för produktion av insektsprotein

Pressmeddelande -

​Tebrito bygger klimatsmart insektsfarm i Orsa med nytt kapital

Livsmedel med protein från insekter är nu nära att bli verklighet. Efter en lyckad emissionsrunda kan insektsföretaget Tebrito nu ta sin verksamhet till industriell nivå i en ny anläggning i Orsa.  Fyra heltidsanställningar kommer att tillsättas. Tebrito är med i Dalarna Science Parks inkubator och får stöttning i affärsutvecklingen.

 - Tebrito tar under hösten ett stort och avgörande steg i och med att produktion av klimatsmart insektsprotein sjösätts. Företaget har fått investeringskapital om totalt 2.7 msek från bland andra Almi Invest och Kanopé. I och med det kan företagets industriella ambitioner starta.

Utmanare i livsmedelsbranschen 

Produkten är ett pulver med 88 procent fullvärdigt protein som kan användas som ingrediens i livsmedel eller djurfoder. Affärsidén vilar på en högeffektiv extraktionsprocess (utkokning) där lågvärdiga sidoströmmar från spannmålsindustrin tas till vara och uppgraderas till fullvärdigt protein. Med cirkulär råvaruförsörjning och hög automatiseringsnivå på liten yta siktar Tebrito på att bli en stark utmanare i livsmedelsbranschen.

Klimatsmart produkt

Att extrahera protein ur insekter är inte bara kostnadseffektivt, det är också ett handfast sätt att bromsa den globala uppvärmningen. I FN-rapporten ”Exponential Roadmap” anges skiftet från rött kött till mer resurssnåla proteinkällor som en del av ett 36-punktsprogram för att halvera utsläppen till år 2030. Tebritos resurssnåla tillverkningsprocess och den kompetens som byggts upp i bolaget var det som fick investerarna att satsa.

-Teamet har gått från klarhet till klarhet och bolaget har utvecklats i rätt riktning med väldigt små medel. Med nytt kapital tror vi att produktionen kan komma igång på ett bättre sätt och komma till nästa nivå. Att leverera en alternativ proteinkälla till en väldigt attraktiv CO2-nivå ligger i linje med Almis hållbarhetsmål. Förhoppningsvis kommer också lagstiftningen på plats under 2020 vilket gör att produkten går att sälja som livsmedel och inte bara som foder” säger Martin Norrklev Investment Manager på Almi Invest, som står för mer än en tredjedel av investeringskapitalet.

Det nya tillskottet av kapital återinvesteras nu i en större maskinpark och fyra heltids-anställningar. Anläggningen är belägen i Orsa.

- Vi känner oss stolta att stötta teamet på Tebrito i sitt arbete med att möta marknadens ständigt ökande efterfrågan med cirkulära och hållbara lösningar, menar Maud Thévenot, partner på Kanopé Invest. Helt i linje med våra värderingar Kanopé Invest – förändring, påverkan och äkthet. Det här samarbetet återspeglar helt vår ambition att skala upp lönsamma effektsatsningar.”

Nils Österström, VD och medgrundare till Tebrito kommenterar:

-Vi är jätteglada att välkomna dessa investerare att följa med i vår fortsatta utveckling. Tajmingen för att hjälpa oss att möta upp marknadens ökande efterfrågan är helt rätt nu. Vi står på tå för att leverera klimatsmart protein.”

Om Tebrito AB

Mjölmaskar kan konvertera avfall från spannmålsindustrins sidoströmmar till fullvärdigt protein på ett sätt som lämnar mycket små klimatavtryck. Tebrito AB grundades 2016 med ambitionen att utnyttja denna möjlighet för att möta en ökad efterfrågan på alternativa proteinkällor. Den huvudsakliga produkten är ett pulver som består av 88 procent protein. Pulvret har en neutral smak och kan förädlas till livsmedel eller djurfoder. Ekologiskt gödsel är en kommersiell bi-produkt.

Kontakt: Nils Österström VD, medgrundare nils.osterstrom@tebrito.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Dalarna Science Park är en innovationsarena som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner. www.dalarnasciencepark.se

Presskontakt

Angelica Ekholm

Angelica Ekholm

Presskontakt vd 070-209 82 17
Ann-Louise Larsson

Ann-Louise Larsson

Presskontakt Media, press, kommunikation Media, kommunikation, marknadsföring