Gå direkt till innehåll
Deloitte/SEB CFO Survey hösten 2020
Deloitte/SEB CFO Survey hösten 2020

Pressmeddelande -

CFO Survey: Svenska finanschefer mer positiva trots betydande osäkerhet

CFO Survey genomförs två gånger per år och syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer samt att jämföra med utvecklingen i övriga Europa.

I våras valde vi att inte publicera CFO survey då undersökningen genomfördes mitt under den initiala fasen av pandemin i mars. Det betydde att spridningen på svaren var extremt stor mellan företag som hade svarat i början av undersökningsperioden och de som hade svarat i slutet av perioden.

– När vi nu blickar tillbaka är det intressant att se hur företagens syn på framtida affärsmöjligheter i början av mars uppfattades som något bättre än hösten 2019 för att under tredje veckan i mars falla till den lägsta vi har uppmätt. Man kunde med andra ord nästan i realtid följa hur sentimentet bland de stora företagen utvecklades när pandemin slog till med full kraft, säger Marcus Widén, Ekonom SEB.

Kraftig förbättring jämfört med för tre månader sedan

I höstens undersökning ser vi en kraftig vändning till det positiva i hur finanscheferna ser på de finansiella utsikterna jämfört med för tre månader sedan. Uppgången är starkast inom de branscher som inledningsvis drabbades hårdast av krisen: verkstad och tjänster till företag. Den vändning som syns i den svenska marknaden är betydligt kraftigare än generellt inom EU.

Reducering av kostnader fortsatt i fokus

– Föga överraskande fortsätter företagens främsta prioriteringsområde vara att reducera kostnader. Samtidigt ser vi att förväntningarna på organisk tillväxt har ökat i betydelse sedan förra höstens undersökning, vilket är glädjande, säger Henrik Nilsson, partner Deloitte

Oron är stor för en fortsatt konjunkturavmattning. Undersökningen visar att
den utmaning som tappar mest i vikt är brist på kvalificerad personal vilket säkert kan förklaras av de många varsel som skett under pandemin. Finanscheferna antyder också att planerna framöver är att fortsätta se över personalstyrkan även om de indikerar en något mindre minskning än snittet inom EU.

Större utdelningar 2021 och ökade investeringar i Sverige

Hela 48% av finanscheferna förväntar sig att öka nivån av förvärv och försäljningar de kommande 12 månaderna, vilket är den högsta procentsatsen sedan 2014. Svaren på hur deras företag planerar att använda överlikviditeten skiljer sig markant från höstens resultat. Hela 58% har svarat att den ska användas till investeringar i Sverige medan endast 6% säger sig planera investeringar utomlands, vilket kan jämföras med hösten 2019, då siffrorna var 42% för investeringar i Sverige och 24% för investeringar utomlands.

– Det här visar tydligt att man just nu har ett mer nationellt fokus, säger Henrik Nilsson, partner Deloitte.

Den andel som svarat att de tänker använda överlikviditeten till utdelningar till aktieägarna har även dubblerats till 15% jämfört med 6% förra hösten.

Covid-19 fortsatt stor oro för en majoritet av företagen 2021 och 2022

I höstens undersökning ställdes två specifika frågor kring covid-19. Positivt är att en av tre finanschefer redan bedömer att deras företag är tillbaka på samma nivå av vinstgenerering som innan pandemin.

– Mer negativt är däremot att hela 60% bedömer att det kommer att dröja till 2021 eller 2022 innan så är fallet, säger Marcus Widén, Ekonom SEB.

Undersökningen visar också att företagen på grund av covid-19 har ökat sina investeringsplaner vad gäller förbättringar av organisations- och affärsprocesser samt inom IT men dragit ner desamma inom mark, fastigheter och utrustning.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på FacebookLinkedIn och Twitter

Presskontakt

Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Partner Audit +46 73 397 11 02
Christer Ahlgren

Christer Ahlgren

Presskontakt Presskontakt. Councellor. 0708-14 23 20

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person ("DTTL"), och dess nätverk av medlemsfirmor. DTTL och var en av medlemsfirmorna är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. DTTL (även benämnt "Deloitte Global") utför inte tjänster till klienter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för DTTL och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm