Gå direkt till innehåll
CFO Survey: Svenska finanschefer ser ljusare på framtiden

Pressmeddelande -

CFO Survey: Svenska finanschefer ser ljusare på framtiden

Svenska finanschefer ser ljusare på affärsmöjligheter och finansiella utsikter jämfört med i höstas. Kostnadsreducering utgör högsta prioritet medan ekonomisk tillväxt ses som den största risken. Det visar vårens CFO Survey från Deloitte och SEB.

– Det ser ut som att världens centralbanker är på väg att sänka räntorna, i alla fall i Europa, vilket stöttar ekonomierna mot en tydligare återhämtning. Lägre inflation och förbättrad köpkraft gör att den ökade tillförsikten bland finanscheferna är högst rimlig. Osäkerheten vi såg i höstas är inte bortblåst men sikten är klarare och en annalkande ekonomisk vår är inom räckhåll, säger Marcus Widén, ekonom på SEB.

Andelen finanschefer som ser affärsmöjligheterna som fördelaktiga de kommande sex månaderna ökar i vårens CFO Survey till 24 procent, från 20 procent i höstas. Det betyder att indikatorn, eller nettobalansen mellan de som har en positiv syn och de som har en negativ syn, stiger till 0, från rekordlåga minus 28 i höstas. Även om synen har förbättrats är nettotalet fortsatt förhållandevis lågt – det tredje lägsta sedan 2013.

– De flesta branscher ligger samlade kring att läget ses som genomsnittligt. De branscher där fördelningen lutar åt det mer negativa hållet är transport, konsumentprodukter och bostadsbyggare, vilket inte är särskilt förvånande givet geopolitiska risker och ett fortsatt svårt läge för konsumenter och bostadsköpare, säger Robert Bergström, partner på Deloitte.

Prioriteringar och risker

Kostnadsreducering är, likt i höstas, finanschefernas högsta prioritering. 57 procent av finanscheferna uppger kostnadsreducering som en prioritet. Därefter rankas organisk tillväxt och åtgärder för att förbättra kassaflödet högst.

Vad gäller risker anser 47 procent att ekonomisk tillväxt utgör en betydande risk de närmaste 12 månaderna. Det gör den till den mest betydande risken, följt av vikande inhemsk efterfrågan och pressade marginaler och priser. Den största ökningen utgörs av geopolitiska risker som ökat från 16 procent till 33 procent sedan höstens undersökning.

Geopolitiska risker

Vårens undersökning ställer även frågor om finanschefernas syn på geopolitiska risker och hur de påverkar företagen. Frågorna syftar på att särskilja bedömningen av hur troligt finanscheferna bedömer att enskilda risker materialiseras och hur allvarliga de bedömer att riskerna är. Utpressning och cyberattacker sticker ut som risker som både bedöms som troliga (90 procent) och allvarliga (80 procent).

– En övergripande slutsats är att de riskbilder som tecknas för global makroekonomi inte nödvändigtvis har samma fokus hos finanschefer. Det är tydligt att insyn och framför allt förmåga att påverka eller motverka en händelse påverkar bedömningen av hur troligt det är att den inträffar och hur stor inverkan den skulle ha på verksamheten, säger Marcus Widén.

Om undersökningen

CFO Survey genomfördes i mars 2024 och bygger på ett antal frågor som presenterats för och besvarats av utvalda deltagare via ett webbaserat formulär. De finanschefer som deltagit i undersökningen representerar ett urval av större svenska företag från olika branscher. Undersökningen har genomförts sedan 2006.

Läs rapporten här.

Ämnen

Kategorier


Deloitte är en branschledande tjänsteleverantör av revision, redovisning, rådgivning inom skatt och juridik, consulting, finansiell rådgivning och riskhantering, och levererar tjänster till nästan 90% av Fortune Global 500® samt tusentals privatägda företag. Våra medarbetare levererar mätbara och bestående resultat som hjälper till att stärka allmänhetens förtroende för kapitalmarknaderna, gör det möjligt för klienter att transformeras, växa och leda vägen mot en starkare ekonomi, ett mer rättvist samhälle samt en mer hållbar värld. Grundad på vår mer än 175 åriga historia, finns Deloitte i över 150 länder och territorier. Läs mer om hur Deloittes nära 457 000 medarbetare över hela världen gör en meningsfull skillnad på www.deloitte.com.

Kontakter

Maria Kristiansson

Maria Kristiansson

Presskontakt Marknadskommunikatör +46 70 080 35 36
Robert Bergström

Robert Bergström

Partner Strategy & Operations +46 70 080 26 90

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte är en branschledande tjänsteleverantör av revision, redovisning, rådgivning inom skatt och juridik, consulting, finansiell rådgivning och riskhantering, och levererar tjänster till nästan 90% av Fortune Global 500® samt tusentals privatägda företag. Våra medarbetare levererar mätbara och bestående resultat som hjälper till att stärka allmänhetens förtroende för kapitalmarknaderna, gör det möjligt för klienter att transformeras, växa och leda vägen mot en starkare ekonomi, ett mer rättvist samhälle samt en mer hållbar värld. Grundad på vår mer än 175 åriga historia, finns Deloitte i över 150 länder och territorier. Läs mer om hur Deloittes nära 457 000 medarbetare över hela världen gör en meningsfull skillnad på www.deloitte.com.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm